Ai-Ren

Tên khác: Người Tình

Tác giả:

Thể loại: Mature , Psychological , Romance , Sci-fi , Seinen , Tragedy .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhAi-Ren (Người Tình) là một chủng người được sinh ra từ gien nhân tạo bằng công nghệ di truyền, với mục đích làm cột trụ tinh thần cho những người đang cận kề cái chết. Bối cảnh của Ai-Ren là thế giới viễn tưởng đang đến hồi kết, với chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh hoành hành, và loài người thậm chí không thể sinh sản bình thường được. Sống giữa sự hỗn mang đó là Ikuru, một cảnh đời bất hạnh, khắcTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ai-Ren 43 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 42 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 41 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 40 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 39 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 38 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 37 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 36 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 35 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 34 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 33 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 32 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 31 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 30 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 29 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 28 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 27 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 26 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 25 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 24 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 23 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 22 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 21 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 20 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 19 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 18 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 17 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 16 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 15 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 14 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 13 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 12 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 11 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 10 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 9 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 8 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 7 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 6 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 5 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 4 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 3 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 2 Zuu-Vnsharing 8.01.2018 Ai-Ren 1 Zuu-Vnsharing 8.01.2018