Alive!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror , Psychological , Supernatural .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhYashiro Tenshuu đã giết 5 người, kể cả bạn gái của anh ta và đang đứng trước án tử hình.Tuy nhiên 1 tổ chức chính phủ bí mật sẵn sàng giải thoát cho anh ta khỏi án tử hình nếu anh ta chấp nhận trở thành 1 đề tài thử nghiệm của 1 dự án thí nghiệm đặc biệt đòi hỏi phải là 1 kẻ giết người…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Alive! 11 truongton.net 22.02.2013 Alive! 10 truongton.net 22.02.2013 Alive! 9 truongton.net 22.02.2013 Alive! 8 truongton.net 22.02.2013 Alive! 7 truongton.net 22.02.2013 Alive! 6 truongton.net 22.02.2013 Alive! 5 truongton.net 22.02.2013 Alive! 4 truongton.net 22.02.2013 Alive! 3 truongton.net 22.02.2013 Alive! 2 truongton.net 22.02.2013 Alive! 1 truongton.net 22.02.2013