+Anima

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Fantasy .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về những con người mang trong mình năng lực của động vật sống giữa con người bình thường trong một thế giới song song. Những sinh vật đột biến bí ẩn này, gọi là +Anima, đều bị xã hội xa lánh. Trong số đó, có 4 người cùng chung hoàn cảnh bị ruồng bỏ: Cooro, cậu bé với năng lực của loài quạ; Husky, người cá; Senri, +Anima gấu; và một cô bé tên Nana, người sở hữu sức mạnh của dơi… Họ đi khắp nơi tìm kiếm những con người có số phận giống mình, trong khi cố gắng để được thừa nhận trong một thế giới luôn tàn nhẫn với bất cứ thứ gì khác thường.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng +Anima 74 M2TB 24.07.2015 +Anima 56 Manga Palace Group 8.09.2014 +Anima 55 Manga Palace Group 8.09.2014 +Anima 54 Manga Palace Group 1.09.2014 +Anima 53 Manga Palace Group 1.09.2014 +Anima 52 Manga Palace Group 19.08.2014 +Anima 51 Manga Palace Group 13.08.2014 +Anima 50 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 49 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 48 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 47 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 46 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 45 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 44 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 43 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 42 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 41 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 40 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 39 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 38 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 37 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 36 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 35 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 34 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 33 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 32 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 31 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 30 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 29 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 28 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 27 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 26 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 25 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 24 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 23 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 22 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 21 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 20 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 19 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 18 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 17 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 16 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 15 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 14 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 13 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 12 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 11 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 10 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 9 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 8.3 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 8.2 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 8.1 Manga Palace Group 7.08.2014 +Anima 7 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 6 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 5 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 4 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 3 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 2 Manga Palace Group 6.08.2014 +Anima 1 Manga Palace Group 6.08.2014