Berserk Of Gluttony

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhTrong thế giới này tồn tại hai loại người. Những người có năng lực đặc biệt và những kẻ không có. Những người có năng lực mạnh sẽ tieu diệt quái vật để lên cấp và trở thành người thành công. Trong khi đó những kẻ không có trở thành những kẻ thất bại bị cả xã hội khinh thường. Câu chuyện về chàng trai Fate gác cổng chỉ có duy nhất một năng lực “Phàm Ăn”, một năng lực làm cậu luôn luôn thấy đói.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Berserk Of Gluttony 58 31.08.2023 Berserk Of Gluttony 57 31.08.2023 Berserk Of Gluttony 56 1.07.2023 Berserk Of Gluttony 55 3.06.2023 Berserk Of Gluttony 54 3.06.2023 Berserk Of Gluttony 53.5 17.03.2023 Berserk Of Gluttony 53 31.01.2023 Berserk Of Gluttony 52 3.01.2023 Berserk Of Gluttony 51 3.12.2022 Berserk Of Gluttony 50 4.11.2022 Berserk Of Gluttony 49 9.10.2022 Berserk Of Gluttony 48 9.10.2022 Berserk Of Gluttony 47.1 8.07.2022 Berserk Of Gluttony 47 6.07.2022 Berserk Of Gluttony 46 4.07.2022 Berserk Of Gluttony 45 3.07.2022 Berserk Of Gluttony 44 3.07.2022 Berserk Of Gluttony 43 3.07.2022 Berserk Of Gluttony 42 3.07.2022 Berserk Of Gluttony 40 VN Blueship 18.01.2022 Berserk Of Gluttony 39 14.01.2022 Berserk Of Gluttony 38 7.12.2021 Berserk Of Gluttony 37 7.12.2021 Berserk Of Gluttony 36 7.12.2021 Berserk Of Gluttony 35 7.12.2021 Berserk Of Gluttony 34 7.12.2021 Berserk Of Gluttony 31 19.01.2021 Berserk Of Gluttony 30 19.01.2021 Berserk Of Gluttony 29 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 28 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 27 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 26 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 25 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 24 9.10.2020 Berserk Of Gluttony 23 5.08.2020 Berserk Of Gluttony 22 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 21 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 20 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 19 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 18 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 17 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 16 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 15.5 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 15 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 14 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 13 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 12 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 11 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 10 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 9 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 8 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 7 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 6 20.07.2020 Berserk Of Gluttony 5 5.03.2020 Berserk Of Gluttony 4 5.03.2020 Berserk Of Gluttony 3 5.03.2020 Berserk Of Gluttony 2 5.03.2020 Berserk Of Gluttony 1 5.03.2020 Berserk Of Gluttony 0 5.03.2020