Billy Bat

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Drama , Historical , Mystery , Psychological .

Chương mới nhất: 70 - Đang tiến hànhCâu truyện kể về một họa sĩ vẽ comic ở Mỹ, anh đang vẽ một series đang rất được ưa chuộng tại đất nước này BILLY BAT. Một hôm có hai thanh tra cảnh sát đến nhà anh để điều tra một vụ án liên quan đến gián điệp, một trong 2 thanh tra đã nói rằng nhân vật dơi chính trong bộ comic Billy Bat giống hệt như một bộ manga mà ông đã từng đọc ở đâu đó – và nơi đó chính là Nhật Bản – nơi bộ manga kia được phát hành bởi “Jump Comic”.

 


Billy Bat manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Billy Bat 70 6.12.2018 Billy Bat 69 2.12.2018 Billy Bat 67 15.11.2018 Billy Bat 62 3.09.2018 Billy Bat 61 3.09.2018 Billy Bat 60 3.09.2018 Billy Bat 59 3.09.2018 Billy Bat 58 10.01.2016 Billy Bat 57 10.01.2016 Billy Bat 56 10.01.2016 Billy Bat 55 10.01.2016 Billy Bat 54 10.01.2016 Billy Bat 52 10.01.2016 Billy Bat 53 10.01.2016 Billy Bat 51 10.01.2016 Billy Bat 50 10.01.2016 Billy Bat 49 10.01.2016 Billy Bat 48 10.01.2016 Billy Bat 47 10.01.2016 Billy Bat 46 10.01.2016 Billy Bat 45 10.01.2016 Billy Bat 44 10.01.2016 Billy Bat 43 10.01.2016 Billy Bat 42 10.01.2016 Billy Bat 41 10.01.2016 Billy Bat 40 10.01.2016 Billy Bat 39 10.01.2016 Billy Bat 38 10.01.2016 Billy Bat 37 10.01.2016 Billy Bat 36 10.01.2016 Billy Bat 35 10.01.2016 Billy Bat 34 10.01.2016 Billy Bat 33 10.01.2016 Billy Bat 32 10.01.2016 Billy Bat 31 10.01.2016 Billy Bat 30 10.01.2016 Billy Bat 29 10.01.2016 Billy Bat 28 10.01.2016 Billy Bat 27 10.01.2016 Billy Bat 26 10.01.2016 Billy Bat 25 10.01.2016 Billy Bat 24 10.01.2016 Billy Bat 23 10.01.2016 Billy Bat 22 10.01.2016 Billy Bat 21 10.01.2016 Billy Bat 20 10.01.2016 Billy Bat 19 10.01.2016 Billy Bat 18 10.01.2016 Billy Bat 17 10.01.2016 Billy Bat 16 10.01.2016 Billy Bat 15 10.01.2016 Billy Bat 14 10.01.2016 Billy Bat 13 10.01.2016 Billy Bat 12 10.01.2016 Billy Bat 11 10.01.2016 Billy Bat 10 10.01.2016 Billy Bat 9 10.01.2016 Billy Bat 8 10.01.2016 Billy Bat 7 10.01.2016 Billy Bat 6 10.01.2016 Billy Bat 5 10.01.2016 Billy Bat 4 10.01.2016 Billy Bat 3 10.01.2016 Billy Bat 2 10.01.2016 Billy Bat 1 10.01.2016