Black Clover

Tên khác: ブラッククローバー; 黑色五叶草; Black Five Leaf Grass

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 368 - Đang tiến hànhAster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.

NHÓM DỊCH: MEGA TEAMTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Clover 368 23.08.2023 Black Clover 367 vechai.info 10.08.2023 Black Clover 366 28.07.2023 Black Clover 365 19.07.2023 Black Clover 364 19.07.2023 Black Clover 363 30.06.2023 Black Clover 362 22.06.2023 Black Clover 361 13.06.2023 Black Clover 360 4.06.2023 Black Clover 359 24.05.2023 Black Clover 358 26.04.2023 Black Clover 357 18.04.2023 Black Clover 356 7.04.2023 Black Clover 355 7.04.2023 Black Clover 354 22.03.2023 Black Clover 353 10.03.2023 Black Clover 352 4.03.2023 Black Clover 351 25.02.2023 Black Clover 350 12.02.2023 Black Clover 349 12.02.2023 Black Clover 348 12.02.2023 Black Clover 347 12.02.2023 Black Clover 346 4.01.2023 Black Clover 345 4.01.2023 Black Clover 344 4.01.2023 Black Clover 343 4.01.2023 Black Clover 342 4.01.2023 Black Clover 341 21.10.2022 Black Clover 340 15.10.2022 Black Clover 339 6.10.2022 Black Clover 338 21.09.2022 Black Clover 337 14.09.2022 Black Clover 336 6.09.2022 Black Clover 335 29.08.2022 Black Clover 334 23.08.2022 Black Clover 333 7.08.2022 Black Clover 332 7.08.2022 Black Clover 331 27.04.2022 Black Clover 330 19.04.2022 Black Clover 329 17.04.2022 Black Clover 328 3.04.2022 Black Clover 327 21.03.2022 Black Clover 325 21.03.2022 Black Clover 324 21.02.2022 Black Clover 323 VN Blueship 15.02.2022 Black Clover 322 7.02.2022 Black Clover 321 4.02.2022 Black Clover 320 28.01.2022 Black Clover 319 17.01.2022 Black Clover 318 17.01.2022 Black Clover 317 19.12.2021 Black Clover 316 14.12.2021 Black Clover 315 30.11.2021 Black Clover 314 25.11.2021 Black Clover 313 15.11.2021 Black Clover 312 15.11.2021 Black Clover 311 15.11.2021 Black Clover 310 25.10.2021 Black Clover 309 18.10.2021 Black Clover 308 11.10.2021 Black Clover 307 26.09.2021 Black Clover 306 18.09.2021 Black Clover 305 18.09.2021 Black Clover 304 30.08.2021 Black Clover 303 22.08.2021 Black Clover 302 8.08.2021 Black Clover 301 31.07.2021 Black Clover 300 24.07.2021 Black Clover 299 14.07.2021 Black Clover 298 8.07.2021 Black Clover 297 28.06.2021 Black Clover 296 20.06.2021 Black Clover 295 comicvn.net 8.06.2021 Black Clover 294 1.06.2021 Black Clover 293 1.06.2021 Black Clover 292 8.05.2021 Black Clover 291 24.04.2021 Black Clover 290 19.04.2021 Black Clover 289 19.04.2021 Black Clover 288 14.04.2021 Black Clover 287 29.03.2021 Black Clover 286 29.03.2021 Black Clover 285 24.03.2021 Black Clover 284 18.03.2021 Black Clover 283 26.02.2021 Black Clover 282 21.02.2021 Black Clover 281 21.02.2021 Black Clover 280 7.02.2021 Black Clover 279 29.01.2021 Black Clover 278 26.01.2021 Black Clover 277 8.01.2021 Black Clover 276 27.12.2020 Black Clover 275 18.12.2020 Black Clover 274 12.12.2020 Black Clover 273 7.12.2020 Black Clover 272 26.11.2020 Black Clover 271 13.11.2020 Black Clover 270 5.11.2020 Black Clover 269 30.10.2020 Black Clover 268 19.10.2020 Black Clover 267 14.10.2020 Black Clover 266 6.10.2020 Black Clover 265 19.09.2020 Black Clover 264 16.09.2020 Black Clover 263 8.09.2020 Black Clover 262 1.09.2020 Black Clover 261 24.08.2020 Black Clover 260 15.08.2020 Black Clover 259 5.08.2020 Black Clover 258 28.07.2020 Black Clover 257 10.07.2020 Black Clover 256 7.07.2020 Black Clover 255 6.07.2020 Black Clover 254 24.06.2020 Black Clover 253 13.06.2020 Black Clover 252 12.06.2020 Black Clover 251 27.05.2020 Black Clover 250 22.05.2020 Black Clover 249 13.05.2020 Black Clover 248 28.04.2020 Black Clover 247 28.04.2020 Black Clover 246 7.04.2020 Black Clover 245 1.04.2020 Black Clover 244 25.03.2020 Black Clover 243 16.03.2020 Black Clover 242 8.03.2020 Black Clover 241 2.03.2020 Black Clover 240 23.02.2020 Black Clover 239 10.02.2020 Black Clover 238 7.02.2020 Black Clover 237 29.01.2020 Black Clover 236 20.01.2020 Black Clover 235 4.01.2020 Black Clover 234 22.12.2019 Black Clover 233 14.12.2019 Black Clover 232 11.12.2019 Black Clover 231 7.12.2019 Black Clover 230 25.11.2019 Black Clover 229 23.11.2019 Black Clover 228 12.11.2019 Black Clover 227 4.11.2019 Black Clover 226 30.10.2019 Black Clover 225 25.10.2019 Black Clover 224 17.10.2019 Black Clover 223 11.10.2019 Black Clover 222 2.10.2019 Black Clover 221 27.09.2019 Black Clover 220 13.09.2019 Black Clover 219 8.09.2019 Black Clover 218 2.09.2019 Black Clover 216 27.08.2019 Black Clover 215 4.08.2019 Black Clover 214 28.07.2019 Black Clover 213 25.07.2019 Black Clover 212 14.07.2019 Black Clover 211 8.07.2019 Black Clover 200 13.04.2019 Black Clover 199 4.04.2019 Black Clover 198 4.04.2019 Black Clover 197 4.04.2019 Black Clover 196 4.04.2019 Black Clover 195 4.04.2019 Black Clover 194 4.04.2019 Black Clover 193 17.02.2019 Black Clover 192 15.02.2019 Black Clover 191 15.02.2019 Black Clover 190 15.02.2019 Black Clover 189 15.02.2019 Black Clover 188 15.02.2019 Black Clover 187 1.01.2019 Black Clover 186 18.12.2018 Black Clover 185 16.12.2018 Black Clover 184 5.12.2018 Black Clover 183 1.12.2018 Black Clover 182 20.11.2018 Black Clover 181 12.11.2018 Black Clover 180 3.11.2018 Black Clover 179 3.11.2018 Black Clover 178 27.10.2018 Black Clover 177 20.10.2018 Black Clover 176 12.10.2018 Black Clover 175 30.09.2018 Black Clover 174 23.09.2018 Black Clover 173 18.09.2018 Black Clover 172 9.09.2018 Black Clover 172 1.10.2018 Black Clover 171 1.09.2018 Black Clover 171 5.09.2018 Black Clover 170 25.08.2018 Black Clover 170 1.10.2018 Black Clover 169 17.08.2018 Black Clover 168 9.08.2018 Black Clover 167 1.08.2018 Black Clover 166 1.08.2018 Black Clover 165 1.08.2018 Black Clover 164 17.07.2018 Black Clover 163 16.07.2018 Black Clover 161 29.06.2018 Black Clover 160 28.06.2018 Black Clover 159 21.06.2018 Black Clover 158 1.06.2018 Black Clover 157 30.05.2018 Black Clover 156 30.05.2018 Black Clover 155 14.05.2018 Black Clover 155 25.05.2018 Black Clover 154 6.05.2018 Black Clover 153 4.05.2018 Black Clover 152 15.04.2018 Black Clover 151 14.04.2018 Black Clover 150 12.04.2018 Black Clover 149 28.03.2018 Black Clover 148 25.03.2018 Black Clover 147 8.03.2018 Black Clover 145 20.02.2018 Black Clover 144 10.02.2018 Black Clover 143 7.02.2018 Black Clover 142 3.02.2018 Black Clover 141 1.02.2018 Black Clover 140 23.01.2018 Black Clover 139 20.01.2018 Black Clover 138 31.12.2017 Black Clover 137 30.12.2017 Black Clover 136 7.12.2017 Black Clover 135 4.12.2017 Black Clover 134 26.11.2017 Black Clover 133 25.11.2017 Black Clover 132 13.11.2017 Black Clover 131 12.11.2017 Black Clover 130 27.10.2017 Black Clover 129 27.10.2017 Black Clover 128 27.10.2017 Black Clover 127 27.10.2017 Black Clover 126 27.10.2017 Black Clover 125 27.10.2017 Black Clover 124 27.10.2017 Black Clover 123 27.10.2017 Black Clover 122 24.09.2017 Black Clover 121 24.09.2017 Black Clover 120 24.09.2017 Black Clover 119 24.09.2017 Black Clover 118 11.09.2017 Black Clover 118 19.08.2018 Black Clover 117 29.08.2017 Black Clover 116 25.08.2017 Black Clover 116 19.08.2018 Black Clover 115 16.08.2017 Black Clover 115 19.08.2018 Black Clover 114 16.06.2017 Black Clover 114 21.06.2017 Black Clover 114 1.08.2017 Black Clover 113 15.06.2017 Black Clover 112 14.06.2017 Black Clover 111 29.05.2017 Black Clover 110 19.05.2017 Black Clover 109 18.05.2017 Black Clover 109 19.08.2018 Black Clover 108 5.05.2017 Black Clover 107 23.04.2017 Black Clover 106 hamtruyen.com 20.04.2017 Black Clover 105 8.04.2017 Black Clover 104 31.03.2017 Black Clover 103 24.03.2017 Black Clover 102 16.03.2017 Black Clover 101 hamtruyen.com 11.03.2017 Black Clover 100 7.03.2017 Black Clover 99 hamtruyen.com 27.02.2017 Black Clover 98 hamtruyen.com 18.02.2017 Black Clover 97 11.02.2017 Black Clover 96 hamtruyen.com 7.02.2017 Black Clover 95 3.02.2017 Black Clover 94 hamtruyen.com 21.01.2017 Black Clover 93 15.01.2017 Black Clover 92 31.12.2016 Black Clover 91 24.12.2016 Black Clover 90 12.12.2016 Black Clover 90 19.08.2018 Black Clover 89 3.12.2016 Black Clover 88 25.11.2016 Black Clover 88 19.08.2018 Black Clover 87 21.11.2016 Black Clover 87 19.08.2018 Black Clover 86 12.11.2016 Black Clover 85 4.11.2016 Black Clover 84 28.10.2016 Black Clover 83 21.10.2016 Black Clover 82 14.10.2016 Black Clover 81 6.10.2016 Black Clover 80 30.09.2016 Black Clover 79 29.09.2016 Black Clover 78 16.09.2016 Black Clover 77 9.09.2016 Black Clover 76 2.09.2016 Black Clover 75 26.08.2016 Black Clover 74 19.08.2016 Black Clover 73 11.08.2016 Black Clover 72 11.08.2016 Black Clover 71 11.08.2016 Black Clover 70 11.08.2016 Black Clover 69 11.08.2016 Black Clover 68 11.08.2016 Black Clover 67 11.08.2016 Black Clover 66 11.08.2016 Black Clover 65 11.08.2016 Black Clover 64 11.08.2016 Black Clover 63 11.08.2016 Black Clover 62 11.08.2016 Black Clover 61 10.08.2016 Black Clover 60 9.08.2016 Black Clover 59 8.08.2016 Black Clover 58 7.08.2016 Black Clover 57 6.08.2016 Black Clover 56 5.08.2016 Black Clover 55 5.08.2016 Black Clover 54 3.08.2016 Black Clover 53 2.08.2016 Black Clover 52 26.07.2016 Black Clover 51 22.07.2016 Black Clover 50 22.07.2016 Black Clover 49 22.07.2016 Black Clover 48 6.05.2016 Black Clover 47 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 46 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 45 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 44 vechai.info 21.04.2016 Black Clover 43 Deathplace Team 19.02.2016 Black Clover 42 Deathplace Team 19.02.2016 Black Clover 41 Deathplace Team 12.01.2016 Black Clover 40 Deathplace Team 12.01.2016 Black Clover 39 Deathplace Team 3.01.2016 Black Clover 38 Deathplace Team 30.12.2015 Black Clover 37 Deathplace Team 26.11.2015 Black Clover 36 Deathplace Team 12.11.2015 Black Clover 35 Deathplace Team 2.11.2015 Black Clover 34 Deathplace Team 25.10.2015 Black Clover 33 Deathplace Team 18.10.2015 Black Clover 32 Deathplace Team 18.10.2015 Black Clover 31 Deathplace Team 6.10.2015 Black Clover 30 Deathplace Team 1.10.2015 Black Clover 29 Deathplace Team 21.09.2015 Black Clover 28 Deathplace Team 12.09.2015 Black Clover 27 Deathplace Team 7.09.2015 Black Clover 26 Deathplace Team 31.08.2015 Black Clover 25 Deathplace Team 27.08.2015 Black Clover 24 Deathplace Team 8.08.2015 Black Clover 23 vechai.info 5.08.2015 Black Clover 22 26.07.2015 Black Clover 21 26.07.2015 Black Clover 20 26.07.2015 Black Clover 19 26.07.2015 Black Clover 19 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 18 26.07.2015 Black Clover 18 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 17 26.07.2015 Black Clover 17 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 16 26.07.2015 Black Clover 16 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 15 26.07.2015 Black Clover 14 26.07.2015 Black Clover 13 26.07.2015 Black Clover 12 26.07.2015 Black Clover 11 26.07.2015 Black Clover 10 26.07.2015 Black Clover 9 26.07.2015 Black Clover 8 26.07.2015 Black Clover 7 26.07.2015 Black Clover 6 26.07.2015 Black Clover 5 26.07.2015 Black Clover 4 26.07.2015 Black Clover 3 26.07.2015 Black Clover 2 26.07.2015 Black Clover 1 26.07.2015