Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 50 - Đang tiến hànhZephyr – kẻ sống sót cuối cùng và cũng là kẻ đã đạt đến sức mạnh đỉnh cao của nhân loại. Trong trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Tartaus, anh ta đã tất bại và cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhân loại. Tuy nhiên, Zephyr đã nhận được một cơ hội hồi quy về quá khứ 10 năm trước từ những vị thần – những kẻ anh ta vô cùng ghê tởm. Dù cơ hội hồi quy này có đến từ đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn là một cơ hội, Zepher – kẻ đạt đến đỉnh cao của nhân loại sẽ hồi quy và trở lại 1 lần nữa! “Bọn thần thánh ghê tởm, chúng dám xem con người như những sinh vật hạ đẳng, chỉ đáng để chúng quan sát và tiêu khiển. Lần này, Zephyr ta sẽ xé chúng ra làm ngàn mảnh!”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 50 17.07.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 49 17.07.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 48 17.07.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 47 17.07.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 46 17.07.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 45 23.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 44 23.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 43 23.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 42 23.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 41 23.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 39 14.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 38 14.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 37 14.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 36 14.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 35 13.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 34 13.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 33 13.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 32 13.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 31 13.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 30 9.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 29 9.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 28 9.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 27 9.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 26 9.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 25 2.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 24 2.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 23 2.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 22 2.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 21 2.06.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 20 30.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 19 30.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 18 30.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 17 30.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 16 30.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 15 28.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 14 28.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 13 28.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 12 28.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 11 28.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 10 20.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 9 20.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 8 20.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 7 20.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 6 20.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 5 17.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 4 17.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 3 17.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 2 17.05.2023 Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy 1 17.05.2023