Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhTruyện kể về Banaza, anh được triệu hồi đến Vương Quốc Ma Thuật Cryroad với tư cách là ứng cử viên cho chức vị Anh Hùng . Nhưng các chỉ số của Banaza chỉ ở mức ngang với 1 thường dân nên bị mọi người cho là 1 thất bại và đuổi anh khỏi cung điện . Tuy nhiên , khi anh lên Lv.2 thì mọi chỉ số được nâng lên vô cực và mở khóa toàn bộ skills . Câu chuyện phiêu lưu của anh chàng anh hùng bắt đầu từ đây ,…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 28 27.10.2023 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 27 27.10.2023 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 26 27.10.2023 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 25 27.10.2023 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 24 27.10.2023 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 23 4.04.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 22 4.04.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 21 28.03.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 20 25.03.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 19 25.03.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 18 25.03.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 17 25.03.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 16 6.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 15 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 14 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 13 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 12 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 11 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 10 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 9 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 8 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 7 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 6 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 5 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 4 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 3 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 2 4.02.2021 Chillin Different World Life Of The Ex-Brave Candidate Was Cheat From Lv2 1 4.02.2021