Chung Cực Đấu La

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 451 - Đang tiến hànhCHUNG CỰC ĐẤU LA:
Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả
Nội dung truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa.
Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp trứng. Sau khi trứng nở ra thì không ngờ lại nở ra một đứa trẻ không khác gì trẻ con loài người, một quả trứng nở ra trẻ con.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chung Cực Đấu La 451 15.09.2023 Chung Cực Đấu La 450 12.09.2023 Chung Cực Đấu La 449 12.09.2023 Chung Cực Đấu La 448 12.09.2023 Chung Cực Đấu La 447 12.09.2023 Chung Cực Đấu La 446 5.09.2023 Chung Cực Đấu La 445 30.08.2023 Chung Cực Đấu La 444 17.08.2023 Chung Cực Đấu La 443 30.08.2023 Chung Cực Đấu La 442 30.08.2023 Chung Cực Đấu La 441 10.08.2023 Chung Cực Đấu La 440 10.08.2023 Chung Cực Đấu La 439 1.08.2023 Chung Cực Đấu La 438 30.07.2023 Chung Cực Đấu La 437 27.07.2023 Chung Cực Đấu La 436 27.07.2023 Chung Cực Đấu La 435 7.07.2023 Chung Cực Đấu La 434 7.07.2023 Chung Cực Đấu La 433 7.07.2023 Chung Cực Đấu La 431 7.07.2023 Chung Cực Đấu La 430 26.06.2023 Chung Cực Đấu La 429 26.06.2023 Chung Cực Đấu La 428 26.06.2023 Chung Cực Đấu La 427 26.06.2023 Chung Cực Đấu La 426 ROCKE[T]EAM 26.06.2023 Chung Cực Đấu La 425 25.06.2023 Chung Cực Đấu La 424 25.06.2023 Chung Cực Đấu La 423 25.06.2023 Chung Cực Đấu La 422 25.06.2023 Chung Cực Đấu La 421 25.06.2023 Chung Cực Đấu La 420 23.06.2023 Chung Cực Đấu La 419 23.06.2023 Chung Cực Đấu La 418 23.06.2023 Chung Cực Đấu La 417 23.06.2023 Chung Cực Đấu La 416 23.06.2023 Chung Cực Đấu La 415 20.06.2023 Chung Cực Đấu La 414 20.06.2023 Chung Cực Đấu La 413 20.06.2023 Chung Cực Đấu La 412 20.06.2023 Chung Cực Đấu La 411 20.06.2023 Chung Cực Đấu La 410 19.06.2023 Chung Cực Đấu La 409 19.06.2023 Chung Cực Đấu La 408 19.06.2023 Chung Cực Đấu La 407 19.06.2023 Chung Cực Đấu La 406 19.06.2023 Chung Cực Đấu La 405 7.05.2023 Chung Cực Đấu La 404 7.05.2023 Chung Cực Đấu La 403 7.05.2023 Chung Cực Đấu La 402 7.05.2023 Chung Cực Đấu La 401 7.05.2023 Chung Cực Đấu La 400 12.04.2023 Chung Cực Đấu La 399 12.04.2023 Chung Cực Đấu La 398 Devil Slayer Team 3.04.2023 Chung Cực Đấu La 397 30.03.2023 Chung Cực Đấu La 396 29.03.2023 Chung Cực Đấu La 395 10.02.2023 Chung Cực Đấu La 394 2.02.2023 Chung Cực Đấu La 393 2.02.2023 Chung Cực Đấu La 392 2.02.2023 Chung Cực Đấu La 391 2.02.2023 Chung Cực Đấu La 390 2.02.2023 Chung Cực Đấu La 389 20.12.2022 Chung Cực Đấu La 388 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 387 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 386 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 385 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 384 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 383 6.12.2022 Chung Cực Đấu La 382 22.11.2022 Chung Cực Đấu La 381 22.11.2022 Chung Cực Đấu La 380 10.11.2022 Chung Cực Đấu La 379 8.11.2022 Chung Cực Đấu La 378 8.11.2022 Chung Cực Đấu La 377 1.11.2022 Chung Cực Đấu La 376 1.11.2022 Chung Cực Đấu La 375 29.10.2022 Chung Cực Đấu La 374 26.10.2022 Chung Cực Đấu La 373 26.10.2022 Chung Cực Đấu La 372 17.10.2022 Chung Cực Đấu La 371 goccay.vn 17.10.2022 Chung Cực Đấu La 370 4.10.2022 Chung Cực Đấu La 369 25.09.2022 Chung Cực Đấu La 368 23.09.2022 Chung Cực Đấu La 367 19.09.2022 Chung Cực Đấu La 366 19.09.2022 Chung Cực Đấu La 365 7.09.2022 Chung Cực Đấu La 364 Devil Slayer Team 7.09.2022 Chung Cực Đấu La 363 Sirô Team 31.08.2022 Chung Cực Đấu La 362 29.08.2022 Chung Cực Đấu La 361 29.08.2022 Chung Cực Đấu La 360 LHmanga.com 22.08.2022 Chung Cực Đấu La 359 17.08.2022 Chung Cực Đấu La 358 goccay.vn 16.08.2022 Chung Cực Đấu La 357 12.08.2022 Chung Cực Đấu La 356 8.08.2022 Chung Cực Đấu La 355 8.08.2022 Chung Cực Đấu La 354 1.08.2022 Chung Cực Đấu La 353 1.08.2022 Chung Cực Đấu La 352 25.07.2022 Chung Cực Đấu La 351 25.07.2022 Chung Cực Đấu La 350 18.07.2022 Chung Cực Đấu La 349 18.07.2022 Chung Cực Đấu La 348 9.07.2022 Chung Cực Đấu La 347 6.07.2022 Chung Cực Đấu La 346 3.07.2022 Chung Cực Đấu La 345 3.07.2022 Chung Cực Đấu La 344 Lightning Group 21.06.2022 Chung Cực Đấu La 343 19.06.2022 Chung Cực Đấu La 342 14.06.2022 Chung Cực Đấu La 341 Wicked House 11.06.2022 Chung Cực Đấu La 340 8.06.2022 Chung Cực Đấu La 339 5.06.2022 Chung Cực Đấu La 338 1.06.2022 Chung Cực Đấu La 337 29.05.2022 Chung Cực Đấu La 336 29.05.2022 Chung Cực Đấu La 335 29.05.2022 Chung Cực Đấu La 334 29.05.2022 Chung Cực Đấu La 333 14.05.2022 Chung Cực Đấu La 332 10.05.2022 Chung Cực Đấu La 331 ROCKE[T]EAM 3.05.2022 Chung Cực Đấu La 330 30.04.2022 Chung Cực Đấu La 329 27.04.2022 Chung Cực Đấu La 328 Sirô Team 24.04.2022 Chung Cực Đấu La 327 19.04.2022 Chung Cực Đấu La 326 16.04.2022 Chung Cực Đấu La 325 13.04.2022 Chung Cực Đấu La 324 9.04.2022 Chung Cực Đấu La 323 5.04.2022 Chung Cực Đấu La 322 3.04.2022 Chung Cực Đấu La 321.5 27.03.2022 Chung Cực Đấu La 321 27.03.2022 Chung Cực Đấu La 320 26.03.2022 Chung Cực Đấu La 319 24.03.2022 Chung Cực Đấu La 318 19.03.2022 Chung Cực Đấu La 317 15.03.2022 Chung Cực Đấu La 316 12.03.2022 Chung Cực Đấu La 315 8.03.2022 Chung Cực Đấu La 314 12.03.2022 Chung Cực Đấu La 313 1.03.2022 Chung Cực Đấu La 312 26.02.2022 Chung Cực Đấu La 311 22.02.2022 Chung Cực Đấu La 310 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 309 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 308 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 307 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 306 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 305 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 304 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 303 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 302 20.02.2022 Chung Cực Đấu La 301 9.01.2022 Chung Cực Đấu La 299 19.02.2022 Chung Cực Đấu La 298 19.02.2022 Chung Cực Đấu La 297 19.02.2022 Chung Cực Đấu La 296 19.02.2022 Chung Cực Đấu La 295 comicvn.net 19.02.2022 Chung Cực Đấu La 294 12.12.2021 Chung Cực Đấu La 293 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 292 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 291 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 290 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 289 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 288 15.02.2022 Chung Cực Đấu La 287 comicvn.net 16.11.2021 Chung Cực Đấu La 286 9.02.2022 Chung Cực Đấu La 285 9.02.2022 Chung Cực Đấu La 284 9.02.2022 Chung Cực Đấu La 283 9.02.2022 Chung Cực Đấu La 282 9.02.2022 Chung Cực Đấu La 281 26.10.2021 Chung Cực Đấu La 280 VN Blueship 26.10.2021 Chung Cực Đấu La 279 19.10.2021 Chung Cực Đấu La 278 16.10.2021 Chung Cực Đấu La 277 12.10.2021 Chung Cực Đấu La 276 11.10.2021 Chung Cực Đấu La 275 5.10.2021 Chung Cực Đấu La 274 3.10.2021 Chung Cực Đấu La 272 hamtruyen.com 25.09.2021 Chung Cực Đấu La 271 21.09.2021 Chung Cực Đấu La 269 14.09.2021 Chung Cực Đấu La 268 11.09.2021 Chung Cực Đấu La 267 7.09.2021 Chung Cực Đấu La 266 4.09.2021 Chung Cực Đấu La 265 31.08.2021 Chung Cực Đấu La 264 28.08.2021 Chung Cực Đấu La 263 25.08.2021 Chung Cực Đấu La 262 21.08.2021 Chung Cực Đấu La 259 10.08.2021 Chung Cực Đấu La 258 8.08.2021 Chung Cực Đấu La 257 hamtruyen.com 4.08.2021 Chung Cực Đấu La 255 28.07.2021 Chung Cực Đấu La 254 24.07.2021 Chung Cực Đấu La 253 20.07.2021 Chung Cực Đấu La 252 20.07.2021 Chung Cực Đấu La 251 14.07.2021 Chung Cực Đấu La 249 6.07.2021 Chung Cực Đấu La 248 goccay.vn 5.07.2021 Chung Cực Đấu La 248 5.07.2021 Chung Cực Đấu La 247 29.06.2021 Chung Cực Đấu La 246 28.06.2021 Chung Cực Đấu La 245 22.06.2021 Chung Cực Đấu La 243 16.06.2021 Chung Cực Đấu La 242 15.06.2021 Chung Cực Đấu La 240 8.06.2021 Chung Cực Đấu La 238 29.05.2021 Chung Cực Đấu La 237 25.05.2021 Chung Cực Đấu La 236 23.05.2021 Chung Cực Đấu La 233 14.05.2021 Chung Cực Đấu La 232 9.05.2021 Chung Cực Đấu La 231 8.05.2021 Chung Cực Đấu La 230 9.05.2021 Chung Cực Đấu La 229 29.04.2021 Chung Cực Đấu La 228 26.04.2021 Chung Cực Đấu La 227 21.04.2021 Chung Cực Đấu La 226 17.04.2021 Chung Cực Đấu La 223 8.04.2021 Chung Cực Đấu La 222 6.04.2021 Chung Cực Đấu La 221 31.03.2021 Chung Cực Đấu La 219 23.03.2021 Chung Cực Đấu La 218 20.03.2021 Chung Cực Đấu La 216 10.03.2021 Chung Cực Đấu La 215 10.03.2021 Chung Cực Đấu La 214 7.03.2021 Chung Cực Đấu La 213 3.03.2021 Chung Cực Đấu La 209 18.02.2021 Chung Cực Đấu La 208 18.02.2021 Chung Cực Đấu La 206 1.02.2021 Chung Cực Đấu La 205 24.01.2021 Chung Cực Đấu La 204 16.01.2021 Chung Cực Đấu La 202 5.01.2021 Chung Cực Đấu La 201 31.12.2020 Chung Cực Đấu La 199 12.12.2020 Chung Cực Đấu La 198 8.12.2020 Chung Cực Đấu La 197 5.12.2020 Chung Cực Đấu La 195 1.12.2020 Chung Cực Đấu La 195 1.12.2020 Chung Cực Đấu La 194 1.12.2020 Chung Cực Đấu La 193 30.11.2020 Chung Cực Đấu La 192 17.11.2020 Chung Cực Đấu La 191 14.11.2020 Chung Cực Đấu La 190 10.11.2020 Chung Cực Đấu La 189 8.11.2020 Chung Cực Đấu La 188 4.11.2020 Chung Cực Đấu La 187 28.10.2020 Chung Cực Đấu La 186 27.10.2020 Chung Cực Đấu La 180 6.10.2020 Chung Cực Đấu La 101 15.05.2020 Chung Cực Đấu La 99 29.04.2020 Chung Cực Đấu La 98 29.04.2020 Chung Cực Đấu La 97 25.03.2020 Chung Cực Đấu La 96 19.03.2020 Chung Cực Đấu La 95 15.03.2020 Chung Cực Đấu La 94 2.03.2020 Chung Cực Đấu La 93 2.03.2020 Chung Cực Đấu La 92 18.02.2020 Chung Cực Đấu La 91 10.02.2020 Chung Cực Đấu La 90 1.02.2020 Chung Cực Đấu La 89 22.01.2020 Chung Cực Đấu La 88 13.01.2020 Chung Cực Đấu La 87 7.01.2020 Chung Cực Đấu La 86 27.12.2019 Chung Cực Đấu La 85 21.12.2019 Chung Cực Đấu La 84 9.12.2019 Chung Cực Đấu La 83 5.12.2019 Chung Cực Đấu La 83 9.12.2019 Chung Cực Đấu La 82 21.11.2019 Chung Cực Đấu La 81 16.11.2019 Chung Cực Đấu La 80 4.11.2019 Chung Cực Đấu La 79 2.11.2019 Chung Cực Đấu La 78 2.11.2019 Chung Cực Đấu La 77 28.10.2019 Chung Cực Đấu La 76 26.10.2019 Chung Cực Đấu La 75 24.10.2019 Chung Cực Đấu La 74 22.10.2019 Chung Cực Đấu La 73 21.10.2019 Chung Cực Đấu La 72 18.10.2019 Chung Cực Đấu La 71 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 69 13.10.2019 Chung Cực Đấu La 68 11.10.2019 Chung Cực Đấu La 67 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 66 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 65 25.09.2019 Chung Cực Đấu La 64 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 63 18.09.2019 Chung Cực Đấu La 62 16.09.2019 Chung Cực Đấu La 61 14.09.2019 Chung Cực Đấu La 60 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 60 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 59 3.09.2019 Chung Cực Đấu La 59 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 58 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 57 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 56 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 55 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 54 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 53 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 52 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 51 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 50 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 49 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 48.5 23.07.2019 Chung Cực Đấu La 48 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 47 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 46 13.08.2019 Chung Cực Đấu La 45 11.08.2019 Chung Cực Đấu La 44 31.07.2019 Chung Cực Đấu La 43 29.07.2019 Chung Cực Đấu La 42 15.07.2019 Chung Cực Đấu La 41 13.07.2019 Chung Cực Đấu La 40 27.06.2019 Chung Cực Đấu La 39 20.06.2019 Chung Cực Đấu La 38 14.06.2019 Chung Cực Đấu La 37 12.06.2019 Chung Cực Đấu La 36 3.06.2019 Chung Cực Đấu La 35 1.06.2019 Chung Cực Đấu La 34 4.05.2019 Chung Cực Đấu La 32 26.04.2019 Chung Cực Đấu La 31 25.04.2019 Chung Cực Đấu La 30 22.04.2019 Chung Cực Đấu La 29 19.04.2019 Chung Cực Đấu La 28 15.04.2019 Chung Cực Đấu La 26 11.04.2019 Chung Cực Đấu La 25 8.04.2019 Chung Cực Đấu La 24 7.04.2019 Chung Cực Đấu La 23 5.04.2019 Chung Cực Đấu La 22 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 21 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 20 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 19 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 18 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 17 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 16 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 15 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 14 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 13 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 12 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 11 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 10 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 9 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 8 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 7 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 6 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 5 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 4 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 3 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 2 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 1 2.04.2019