Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhSinh ra là con trai của một gia đình kiếm sĩ nổi tiếng, anh trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà. Thảm họa lớn xuất hiện trên lục địa, những con rồng, không thể ngăn chặn được.
Vào giây phút cuối cùng, tôi nhắm mắt lại và nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhất định rồi… … Khi tôi mở mắt ra, tôi đã trở về quá khứ.
Đó cũng là một quá khứ rất khác với thế giới mà tôi biết ban đầu. “Gì? đây là cơ thể của tôi? Tại sao không có bất kỳ chút mana nào trong cơ thể? “Lâu đài ban đầu ở đâu, và tại sao chỉ còn lại những ngôi nhà gỗ?” “… …
gì? Một hiệp ước không xâm lược giữa loài rồng và con người?” Một gia đình trên bờ vực sụp đổ. Bí mật của một gia đình đã biến mất. Ngay cả một hạt mana cũng khó tìm! “… …
tôi sẽ sống chăm chỉ từ giờ trở đi.” Anh hùng vĩ đại của gia đình kiếm thuật nổi tiếng. Anh trở về quá khứ của ‘Thế giới song song’.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 41 20.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 40 20.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 39 20.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 38 20.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 37 16.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 36 16.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 35 16.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 34 16.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 33 16.05.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 32 19.02.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 31 19.02.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 30 19.02.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 29 19.02.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 28 19.02.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 27 15.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 26 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 25 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 24 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 23 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 22 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 21 7.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 20 5.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 19 5.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 18 5.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 17 5.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 16 ROCKE[T]EAM 5.01.2023 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 15 14.12.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 14 14.12.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 13 14.12.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 12 14.12.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 11 14.12.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 10 25.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 9 25.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 8 25.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 7 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 6 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 5 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 4 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 3 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 2 24.11.2022 Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong 1 24.11.2022