Đấu La Đại Lục 2

Tên khác: Tuyệt thế đường môn

Tác giả: .

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 390 - Đang tiến hànhNơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? – Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở… – Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây – Tuyệt Thế Đường Môn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu La Đại Lục 2 390 Devil Slayer Team 12.09.2023 Đấu La Đại Lục 2 388 12.09.2023 Đấu La Đại Lục 2 387 12.09.2023 Đấu La Đại Lục 2 386 12.09.2023 Đấu La Đại Lục 2 385 30.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 384 23.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 383 23.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 382 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 381 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 380 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 379 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 378 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 377 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 376 6.08.2023 Đấu La Đại Lục 2 375 5.07.2023 Đấu La Đại Lục 2 374 5.07.2023 Đấu La Đại Lục 2 359 15.04.2023 Đấu La Đại Lục 2 358 15.04.2023 Đấu La Đại Lục 2 357 3.04.2023 Đấu La Đại Lục 2 356 28.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 355 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 354 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 353 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 352 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 351 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 350 10.03.2023 Đấu La Đại Lục 2 349 3.11.2022 Đấu La Đại Lục 2 348 3.11.2022 Đấu La Đại Lục 2 347 25.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 346 25.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 345 6.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 344 6.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 343 6.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 342 6.10.2022 Đấu La Đại Lục 2 341 2.09.2022 Đấu La Đại Lục 2 340 25.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 339 20.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 338 20.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 337 20.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 336 20.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 335 20.08.2022 Đấu La Đại Lục 2 334 15.07.2022 Đấu La Đại Lục 2 333 15.07.2022 Đấu La Đại Lục 2 332 26.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 331 26.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 330 26.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 329 26.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 328 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 327 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 326 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 325 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 324 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 323 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 322 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 321 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 320 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 319 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 318 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 317 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 316 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 315 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 314 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 313 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 312 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 311 22.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 310 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 309 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 308 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 307 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 306 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 305 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 304 21.06.2022 Đấu La Đại Lục 2 303 25.11.2021 Đấu La Đại Lục 2 302 25.11.2021 Đấu La Đại Lục 2 299 28.10.2021 Đấu La Đại Lục 2 298 21.10.2021 Đấu La Đại Lục 2 296 8.10.2021 Đấu La Đại Lục 2 294 24.09.2021 Đấu La Đại Lục 2 293 16.09.2021 Đấu La Đại Lục 2 292 9.09.2021 Đấu La Đại Lục 2 291 3.09.2021 Đấu La Đại Lục 2 290 3.09.2021 Đấu La Đại Lục 2 289 19.08.2021 Đấu La Đại Lục 2 288 12.08.2021 Đấu La Đại Lục 2 287 6.08.2021 Đấu La Đại Lục 2 286 27.03.2021 Đấu La Đại Lục 2 286 30.07.2021 Đấu La Đại Lục 2 285 22.07.2021 Đấu La Đại Lục 2 284 15.07.2021 Đấu La Đại Lục 2 282 1.07.2021 Đấu La Đại Lục 2 281 24.06.2021 Đấu La Đại Lục 2 280 comicvn.net 20.06.2021 Đấu La Đại Lục 2 279 18.06.2021 Đấu La Đại Lục 2 278 11.06.2021 Đấu La Đại Lục 2 277 3.06.2021 Đấu La Đại Lục 2 275 15.05.2021 Đấu La Đại Lục 2 274 6.05.2021 Đấu La Đại Lục 2 273 29.04.2021 Đấu La Đại Lục 2 271 15.04.2021 Đấu La Đại Lục 2 269 1.04.2021 Đấu La Đại Lục 2 268 25.03.2021 Đấu La Đại Lục 2 267 18.03.2021 Đấu La Đại Lục 2 266 12.03.2021 Đấu La Đại Lục 2 262 20.02.2021 Đấu La Đại Lục 2 261 5.02.2021 Đấu La Đại Lục 2 260 28.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 259 22.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 258 22.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 256 10.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 255 10.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 254.5 9.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 254 7.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 253.5 7.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 253 7.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 252.5 31.12.2020 Đấu La Đại Lục 2 252 29.12.2020 Đấu La Đại Lục 2 251.5 28.12.2020 Đấu La Đại Lục 2 251 21.12.2020 Đấu La Đại Lục 2 250 27.11.2020 Đấu La Đại Lục 2 222.5 15.06.2020 Đấu La Đại Lục 2 222 14.06.2020 Đấu La Đại Lục 2 221 27.05.2020 Đấu La Đại Lục 2 220 10.05.2020 Đấu La Đại Lục 2 219.5 13.04.2020 Đấu La Đại Lục 2 219 11.04.2020 Đấu La Đại Lục 2 218 20.03.2020 Đấu La Đại Lục 2 217 2.03.2020 Đấu La Đại Lục 2 216 15.02.2020 Đấu La Đại Lục 2 215.5 26.01.2020 Đấu La Đại Lục 2 214.5 13.01.2020 Đấu La Đại Lục 2 214 11.01.2020 Đấu La Đại Lục 2 213 23.12.2019 Đấu La Đại Lục 2 212.5 14.12.2019 Đấu La Đại Lục 2 212 8.12.2019 Đấu La Đại Lục 2 211.5 1.12.2019 Đấu La Đại Lục 2 211 11.11.2019 Đấu La Đại Lục 2 210 24.10.2019 Đấu La Đại Lục 2 209 24.10.2019 Đấu La Đại Lục 2 208 22.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 207 15.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 206 13.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 205 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 204 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 203 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 202 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 201 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 200 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 2 199 23.08.2019 Đấu La Đại Lục 2 198 21.08.2019 Đấu La Đại Lục 2 197 1.08.2019 Đấu La Đại Lục 2 196 30.07.2019 Đấu La Đại Lục 2 195 15.07.2019 Đấu La Đại Lục 2 194 13.07.2019 Đấu La Đại Lục 2 193 26.06.2019 Đấu La Đại Lục 2 192 19.06.2019 Đấu La Đại Lục 2 190 6.05.2019 Đấu La Đại Lục 2 189 29.04.2019 Đấu La Đại Lục 2 188 23.04.2019 Đấu La Đại Lục 2 187 16.04.2019 Đấu La Đại Lục 2 186 10.04.2019 Đấu La Đại Lục 2 185 2.04.2019 Đấu La Đại Lục 2 184 30.09.2018 Đấu La Đại Lục 2 184 24.03.2019 Đấu La Đại Lục 2 183 20.03.2019 Đấu La Đại Lục 2 182 9.03.2019 Đấu La Đại Lục 2 181 6.03.2019 Đấu La Đại Lục 2 180 28.01.2019 Đấu La Đại Lục 2 178 17.01.2019 Đấu La Đại Lục 2 176 3.01.2019 Đấu La Đại Lục 2 175 31.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 174 19.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 173 16.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 172 10.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 171 9.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 170 4.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 169 3.12.2018 Đấu La Đại Lục 2 168 3.11.2018 Đấu La Đại Lục 2 167 27.10.2018 Đấu La Đại Lục 2 166 20.10.2018 Đấu La Đại Lục 2 165 19.10.2018 Đấu La Đại Lục 2 162 8.09.2018 Đấu La Đại Lục 2 160 24.08.2018 Đấu La Đại Lục 2 159 16.08.2018 Đấu La Đại Lục 2 157 3.08.2018 Đấu La Đại Lục 2 157 16.01.2021 Đấu La Đại Lục 2 156 28.07.2018 Đấu La Đại Lục 2 155 23.07.2018 Đấu La Đại Lục 2 154 17.07.2018 Đấu La Đại Lục 2 153 11.07.2018 Đấu La Đại Lục 2 152 30.06.2018 Đấu La Đại Lục 2 151 21.06.2018 Đấu La Đại Lục 2 150 19.06.2018 Đấu La Đại Lục 2 149 15.06.2018 Đấu La Đại Lục 2 148 30.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 148 8.06.2018 Đấu La Đại Lục 2 147 30.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 146 28.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 145 23.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 143 12.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 142 9.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 141 2.05.2018 Đấu La Đại Lục 2 140 20.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 139 15.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 138 11.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 137 6.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 136 4.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 135 28.03.2018 Đấu La Đại Lục 2 134 23.02.2018 Đấu La Đại Lục 2 133 28.01.2018 Đấu La Đại Lục 2 132 18.01.2018 Đấu La Đại Lục 2 131 10.01.2018 Đấu La Đại Lục 2 129 14.12.2017 Đấu La Đại Lục 2 128 14.12.2017 Đấu La Đại Lục 2 127 6.12.2017 Đấu La Đại Lục 2 126 29.11.2017 Đấu La Đại Lục 2 125 15.11.2017 Đấu La Đại Lục 2 124 7.11.2017 Đấu La Đại Lục 2 123 1.11.2017 Đấu La Đại Lục 2 122 25.10.2017 Đấu La Đại Lục 2 121 13.10.2017 Đấu La Đại Lục 2 120 30.09.2017 Đấu La Đại Lục 2 119 25.09.2017 Đấu La Đại Lục 2 118 21.09.2017 Đấu La Đại Lục 2 117 21.09.2017 Đấu La Đại Lục 2 116 7.09.2017 Đấu La Đại Lục 2 115 25.08.2017 Đấu La Đại Lục 2 114 19.08.2017 Đấu La Đại Lục 2 113 3.08.2017 Đấu La Đại Lục 2 113 7.08.2017 Đấu La Đại Lục 2 112 20.07.2017 Đấu La Đại Lục 2 111 10.07.2017 Đấu La Đại Lục 2 110 1.07.2017 Đấu La Đại Lục 2 109 19.06.2017 Đấu La Đại Lục 2 108 13.06.2017 Đấu La Đại Lục 2 107 13.06.2017 Đấu La Đại Lục 2 106 16.05.2017 Đấu La Đại Lục 2 105 hamtruyen.com 4.05.2017 Đấu La Đại Lục 2 105 11.05.2017 Đấu La Đại Lục 2 104 25.04.2017 Đấu La Đại Lục 2 103 hamtruyen.com 17.04.2017 Đấu La Đại Lục 2 102 hamtruyen.com 8.04.2017 Đấu La Đại Lục 2 101 27.03.2017 Đấu La Đại Lục 2 100 hamtruyen.com 23.03.2017 Đấu La Đại Lục 2 99 hamtruyen.com 14.03.2017 Đấu La Đại Lục 2 98 hamtruyen.com 6.03.2017 Đấu La Đại Lục 2 97 15.02.2017 Đấu La Đại Lục 2 96 24.01.2017 Đấu La Đại Lục 2 95 hamtruyen.com 19.01.2017 Đấu La Đại Lục 2 94 3.01.2017 Đấu La Đại Lục 2 93 27.12.2016 Đấu La Đại Lục 2 92 19.12.2016 Đấu La Đại Lục 2 91 16.12.2016 Đấu La Đại Lục 2 90 7.12.2016 Đấu La Đại Lục 2 89 23.11.2016 Đấu La Đại Lục 2 88 10.11.2016 Đấu La Đại Lục 2 87 29.10.2016 Đấu La Đại Lục 2 85 10.10.2016 Đấu La Đại Lục 2 84 29.09.2016 Đấu La Đại Lục 2 83 19.09.2016 Đấu La Đại Lục 2 83 hamtruyen.com 19.09.2016 Đấu La Đại Lục 2 82 hamtruyen.com 14.09.2016 Đấu La Đại Lục 2 81 22.08.2016 Đấu La Đại Lục 2 80 22.08.2016 Đấu La Đại Lục 2 79 hamtruyen.com 12.08.2016 Đấu La Đại Lục 2 78 20.07.2016 Đấu La Đại Lục 2 77 12.07.2016 Đấu La Đại Lục 2 76 1.07.2016 Đấu La Đại Lục 2 75 1.07.2016 Đấu La Đại Lục 2 74 hamtruyen.com 18.06.2016 Đấu La Đại Lục 2 73 hamtruyen.com 9.06.2016 Đấu La Đại Lục 2 72 hamtruyen.com 31.05.2016 Đấu La Đại Lục 2 71 hamtruyen.com 21.05.2016 Đấu La Đại Lục 2 70 hamtruyen.com 19.05.2016 Đấu La Đại Lục 2 69 hamtruyen.com 28.04.2016 Đấu La Đại Lục 2 68 hamtruyen.com 18.04.2016 Đấu La Đại Lục 2 67 hamtruyen.com 13.04.2016 Đấu La Đại Lục 2 66 hamtruyen.com 5.04.2016 Đấu La Đại Lục 2 65 hamtruyen.com 19.03.2016 Đấu La Đại Lục 2 64 hamtruyen.com 8.03.2016 Đấu La Đại Lục 2 63 hamtruyen.com 29.02.2016 Đấu La Đại Lục 2 62 hamtruyen.com 28.01.2016 Đấu La Đại Lục 2 61 hamtruyen.com 18.01.2016 Đấu La Đại Lục 2 60 hamtruyen.com 9.01.2016 Đấu La Đại Lục 2 59 hamtruyen.com 9.01.2016 Đấu La Đại Lục 2 58 hamtruyen.com 19.12.2015 Đấu La Đại Lục 2 57 hamtruyen.com 19.12.2015 Đấu La Đại Lục 2 56 hamtruyen.com 1.12.2015 Đấu La Đại Lục 2 55 hamtruyen.com 17.11.2015 Đấu La Đại Lục 2 54 hamtruyen.com 8.11.2015 Đấu La Đại Lục 2 53 hamtruyen.com 27.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 52 hamtruyen.com 16.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 51 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 50 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 49 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 48 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 47 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu La Đại Lục 2 46 hamtruyen.com 13.08.2015 Đấu La Đại Lục 2 45 hamtruyen.com 9.08.2015 Đấu La Đại Lục 2 44 hamtruyen.com 25.07.2015 Đấu La Đại Lục 2 43 hamtruyen.com 25.07.2015 Đấu La Đại Lục 2 42 hamtruyen.com 12.07.2015 Đấu La Đại Lục 2 41 hamtruyen.com 3.07.2015 Đấu La Đại Lục 2 40 hamtruyen.com 13.06.2015 Đấu La Đại Lục 2 39 hamtruyen.com 3.06.2015 Đấu La Đại Lục 2 38 hamtruyen.com 29.05.2015 Đấu La Đại Lục 2 37 hamtruyen.com 24.05.2015 Đấu La Đại Lục 2 36 hamtruyen.com 24.05.2015 Đấu La Đại Lục 2 35 hamtruyen.com 25.04.2015 Đấu La Đại Lục 2 34 hamtruyen.com 16.04.2015 Đấu La Đại Lục 2 33 11.04.2015 Đấu La Đại Lục 2 32 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 32 23.04.2018 Đấu La Đại Lục 2 31 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 30 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 29 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 28 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 27 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 26 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 25 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 24 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 23 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 22 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 21 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 20 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 19 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 18 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 17 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 16 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 15 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 14 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 13 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 12 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 11 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 10 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 9 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 8 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 7 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 6 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 5 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 4 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 3 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 2 21.03.2015 Đấu La Đại Lục 2 1 21.03.2015