Đấu Phá Thương Khung

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 419 - Đang tiến hànhĐấu Phá Thương Khung kể về một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Đấu Phá Thương Khung cũng là nơi mà các Luyện Dược Sư, những nhà luyện đan dược giúp tăng cấp tu luyện, phục hồi sức lực, hay thậm chí cửu tử hoàn sinh vô cùng được trọng vọng bởi tư chất hiếm có của họ. Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung! Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm – một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình! Trên bước đường từng bước khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng, cũng như một Luyện Dược Sư đỉnh cao, Tiêu Viêm được một vị tôn sư bí mật có thân phận cùng năng lực cực cao không ngừng chỉ dạy. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.
Đấu Phá Thương Khung là bộ truyện tranh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên, tuy nhiên, một số chi tiết đã được thay đổi để bộ truyện có thêm nhiều nét hấp dẫn riêng.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu Phá Thương Khung 419 10.09.2023 Đấu Phá Thương Khung 418 7.09.2023 Đấu Phá Thương Khung 417 2.09.2023 Đấu Phá Thương Khung 416 hamtruyen.com 28.08.2023 Đấu Phá Thương Khung 415 28.08.2023 Đấu Phá Thương Khung 414 29.07.2023 Đấu Phá Thương Khung 413 15.07.2023 Đấu Phá Thương Khung 412 8.07.2023 Đấu Phá Thương Khung 411 24.06.2023 Đấu Phá Thương Khung 410 18.06.2023 Đấu Phá Thương Khung 407 3.06.2023 Đấu Phá Thương Khung 406 hamtruyen.com 7.05.2023 Đấu Phá Thương Khung 405 7.05.2023 Đấu Phá Thương Khung 404 15.04.2023 Đấu Phá Thương Khung 403 hamtruyen.com 8.04.2023 Đấu Phá Thương Khung 402 8.04.2023 Đấu Phá Thương Khung 400 12.03.2023 Đấu Phá Thương Khung 399 4.03.2023 Đấu Phá Thương Khung 398 18.02.2023 Đấu Phá Thương Khung 397 4.02.2023 Đấu Phá Thương Khung 396 21.01.2023 Đấu Phá Thương Khung 395 15.01.2023 Đấu Phá Thương Khung 394 31.12.2022 Đấu Phá Thương Khung 393 24.12.2022 Đấu Phá Thương Khung 392 hamtruyen.com 17.12.2022 Đấu Phá Thương Khung 391 17.12.2022 Đấu Phá Thương Khung 388 5.11.2022 Đấu Phá Thương Khung 387 29.10.2022 Đấu Phá Thương Khung 386 22.10.2022 Đấu Phá Thương Khung 385 1.10.2022 Đấu Phá Thương Khung 383 10.09.2022 Đấu Phá Thương Khung 382 27.08.2022 Đấu Phá Thương Khung 381 20.08.2022 Đấu Phá Thương Khung 380 6.08.2022 Đấu Phá Thương Khung 379 30.07.2022 Đấu Phá Thương Khung 378 23.07.2022 Đấu Phá Thương Khung 377 9.07.2022 Đấu Phá Thương Khung 376 hamtruyen.com 2.07.2022 Đấu Phá Thương Khung 375 2.07.2022 Đấu Phá Thương Khung 374 11.06.2022 Đấu Phá Thương Khung 373 hamtruyen.com 4.06.2022 Đấu Phá Thương Khung 372 hamtruyen.com 4.06.2022 Đấu Phá Thương Khung 371 4.06.2022 Đấu Phá Thương Khung 370 30.04.2022 Đấu Phá Thương Khung 369 23.04.2022 Đấu Phá Thương Khung 368 16.04.2022 Đấu Phá Thương Khung 367 2.04.2022 Đấu Phá Thương Khung 366 27.03.2022 Đấu Phá Thương Khung 365 ROCKE[T]EAM 20.03.2022 Đấu Phá Thương Khung 364 5.03.2022 Đấu Phá Thương Khung 363 Wicked House 27.02.2022 Đấu Phá Thương Khung 362 15.02.2022 Đấu Phá Thương Khung 361 VN Blueship 1.02.2022 Đấu Phá Thương Khung 360 hamtruyen.com 3.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 359 hamtruyen.com 3.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 358 hamtruyen.com 3.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 357 hamtruyen.com 3.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 356 3.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 355 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 354 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 353 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 352 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 351 2.10.2021 Đấu Phá Thương Khung 350 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 349 4.09.2021 Đấu Phá Thương Khung 348 21.08.2021 Đấu Phá Thương Khung 347 hamtruyen.com 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 346 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 345 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 344 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 343 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 342 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 341 2.01.2022 Đấu Phá Thương Khung 340 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 339 13.08.2021 Đấu Phá Thương Khung 338 27.06.2021 Đấu Phá Thương Khung 337 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 336 13.06.2021 Đấu Phá Thương Khung 335 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 334 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 333 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 332 hamtruyen.com 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 331 29.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 330 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 329 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 328.5 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 328 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 327.5 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 327 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 326 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 325 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 324 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 323 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 322 hamtruyen.com 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 321 28.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 320 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 319 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 318 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 317 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 316 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 315 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 314 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 313 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 312 hamtruyen.com 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 311 27.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 310 hamtruyen.com 26.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 309 hamtruyen.com 26.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 308 hamtruyen.com 26.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 307 hamtruyen.com 26.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 306 26.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 305 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 304 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 303 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 302 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 301 hamtruyen.com 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 300 23.12.2021 Đấu Phá Thương Khung 299 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 298 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 297 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 296 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 295 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 294 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 293.2 25.04.2020 Đấu Phá Thương Khung 293 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 292.2 18.04.2020 Đấu Phá Thương Khung 292 21.06.2020 Đấu Phá Thương Khung 291 11.04.2020 Đấu Phá Thương Khung 290.5 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 290 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 289 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 288.5 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 288 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 287 22.03.2020 Đấu Phá Thương Khung 286 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 285 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 284 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 283 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 282 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 281 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 280 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 279 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 278 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 277.5 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 277 22.02.2020 Đấu Phá Thương Khung 276.5 21.01.2020 Đấu Phá Thương Khung 276 19.01.2020 Đấu Phá Thương Khung 275.5 11.01.2020 Đấu Phá Thương Khung 274.5 17.12.2019 Đấu Phá Thương Khung 274 4.12.2019 Đấu Phá Thương Khung 273.5 20.11.2019 Đấu Phá Thương Khung 273 16.11.2019 Đấu Phá Thương Khung 272.5 5.11.2019 Đấu Phá Thương Khung 272 1.11.2019 Đấu Phá Thương Khung 271.5 25.10.2019 Đấu Phá Thương Khung 271 21.10.2019 Đấu Phá Thương Khung 270.5 10.10.2019 Đấu Phá Thương Khung 270 4.10.2019 Đấu Phá Thương Khung 269 21.09.2019 Đấu Phá Thương Khung 268.5 15.09.2019 Đấu Phá Thương Khung 268 11.09.2019 Đấu Phá Thương Khung 267 29.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 266.5 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 266 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 265 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 264 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 263 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 262 24.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 261 10.08.2019 Đấu Phá Thương Khung 260 30.07.2019 Đấu Phá Thương Khung 259 23.07.2019 Đấu Phá Thương Khung 258 10.07.2019 Đấu Phá Thương Khung 257 23.06.2019 Đấu Phá Thương Khung 256 2.06.2019 Đấu Phá Thương Khung 255 5.05.2019 Đấu Phá Thương Khung 254 21.04.2019 Đấu Phá Thương Khung 253 14.04.2019 Đấu Phá Thương Khung 252 7.04.2019 Đấu Phá Thương Khung 251 24.03.2019 Đấu Phá Thương Khung 250 15.03.2019 Đấu Phá Thương Khung 249 13.03.2019 Đấu Phá Thương Khung 248 11.03.2019 Đấu Phá Thương Khung 247 9.03.2019 Đấu Phá Thương Khung 246 6.02.2019 Đấu Phá Thương Khung 245 21.01.2019 Đấu Phá Thương Khung 244 14.01.2019 Đấu Phá Thương Khung 243 6.01.2019 Đấu Phá Thương Khung 242 24.12.2018 Đấu Phá Thương Khung 241 15.12.2018 Đấu Phá Thương Khung 240 8.12.2018 Đấu Phá Thương Khung 239 21.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 238.2 14.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 238 12.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 237.3 10.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 237.2 7.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 237 6.11.2018 Đấu Phá Thương Khung 236 27.10.2018 Đấu Phá Thương Khung 236 28.10.2018 Đấu Phá Thương Khung 235 6.10.2018 Đấu Phá Thương Khung 234 29.09.2018 Đấu Phá Thương Khung 233 12.06.2018 Đấu Phá Thương Khung 232 5.06.2018 Đấu Phá Thương Khung 231 25.05.2018 Đấu Phá Thương Khung 230 18.05.2018 Đấu Phá Thương Khung 229 12.05.2018 Đấu Phá Thương Khung 228 24.04.2018 Đấu Phá Thương Khung 227 17.04.2018 Đấu Phá Thương Khung 226 10.04.2018 Đấu Phá Thương Khung 225 27.03.2018 Đấu Phá Thương Khung 224 19.03.2018 Đấu Phá Thương Khung 223 13.02.2018 Đấu Phá Thương Khung 222 6.02.2018 Đấu Phá Thương Khung 221 30.01.2018 Đấu Phá Thương Khung 220 9.01.2018 Đấu Phá Thương Khung 219 2.01.2018 Đấu Phá Thương Khung 218 19.12.2017 Đấu Phá Thương Khung 217 12.12.2017 Đấu Phá Thương Khung 216 5.12.2017 Đấu Phá Thương Khung 215 21.11.2017 Đấu Phá Thương Khung 215 21.11.2017 Đấu Phá Thương Khung 214 15.11.2017 Đấu Phá Thương Khung 213 8.11.2017 Đấu Phá Thương Khung 212 27.10.2017 Đấu Phá Thương Khung 211 19.10.2017 Đấu Phá Thương Khung 210 1.10.2017 Đấu Phá Thương Khung 209 22.09.2017 Đấu Phá Thương Khung 208 14.09.2017 Đấu Phá Thương Khung 207 7.09.2017 Đấu Phá Thương Khung 206 19.08.2017 Đấu Phá Thương Khung 205 12.08.2017 Đấu Phá Thương Khung 204 3.08.2017 Đấu Phá Thương Khung 203.5 23.07.2017 Đấu Phá Thương Khung 203 19.07.2017 Đấu Phá Thương Khung 203 20.07.2017 Đấu Phá Thương Khung 202 19.07.2017 Đấu Phá Thương Khung 201 hamtruyen.com 5.07.2017 Đấu Phá Thương Khung 200 21.06.2017 Đấu Phá Thương Khung 199 14.06.2017 Đấu Phá Thương Khung 198 7.06.2017 Đấu Phá Thương Khung 197 17.05.2017 Đấu Phá Thương Khung 196 hamtruyen.com 10.05.2017 Đấu Phá Thương Khung 195 hamtruyen.com 26.04.2017 Đấu Phá Thương Khung 194 hamtruyen.com 19.04.2017 Đấu Phá Thương Khung 193 hamtruyen.com 12.04.2017 Đấu Phá Thương Khung 192 hamtruyen.com 29.03.2017 Đấu Phá Thương Khung 191 hamtruyen.com 22.03.2017 Đấu Phá Thương Khung 190 hamtruyen.com 15.03.2017 Đấu Phá Thương Khung 189 hamtruyen.com 1.03.2017 Đấu Phá Thương Khung 188 hamtruyen.com 22.02.2017 Đấu Phá Thương Khung 187 hamtruyen.com 15.02.2017 Đấu Phá Thương Khung 186 hamtruyen.com 18.01.2017 Đấu Phá Thương Khung 185 12.01.2017 Đấu Phá Thương Khung 184 4.01.2017 Đấu Phá Thương Khung 183 22.12.2016 Đấu Phá Thương Khung 182 14.12.2016 Đấu Phá Thương Khung 181 8.12.2016 Đấu Phá Thương Khung 180 24.11.2016 Đấu Phá Thương Khung 179 17.11.2016 Đấu Phá Thương Khung 178 10.11.2016 Đấu Phá Thương Khung 177 27.10.2016 Đấu Phá Thương Khung 176 20.10.2016 Đấu Phá Thương Khung 175 13.10.2016 Đấu Phá Thương Khung 174 22.09.2016 Đấu Phá Thương Khung 173 15.09.2016 Đấu Phá Thương Khung 172 8.09.2016 Đấu Phá Thương Khung 171 25.08.2016 Đấu Phá Thương Khung 170 18.08.2016 Đấu Phá Thương Khung 169 hamtruyen.com 10.08.2016 Đấu Phá Thương Khung 168 23.07.2016 Đấu Phá Thương Khung 167 19.07.2016 Đấu Phá Thương Khung 166 11.07.2016 Đấu Phá Thương Khung 165 hamtruyen.com 30.06.2016 Đấu Phá Thương Khung 164 hamtruyen.com 25.06.2016 Đấu Phá Thương Khung 163 hamtruyen.com 10.06.2016 Đấu Phá Thương Khung 162 hamtruyen.com 27.05.2016 Đấu Phá Thương Khung 161 hamtruyen.com 26.05.2016 Đấu Phá Thương Khung 160 hamtruyen.com 26.05.2016 Đấu Phá Thương Khung 159 hamtruyen.com 13.05.2016 Đấu Phá Thương Khung 158 hamtruyen.com 5.05.2016 Đấu Phá Thương Khung 157 hamtruyen.com 24.04.2016 Đấu Phá Thương Khung 156 hamtruyen.com 16.04.2016 Đấu Phá Thương Khung 155 hamtruyen.com 16.04.2016 Đấu Phá Thương Khung 154 hamtruyen.com 28.03.2016 Đấu Phá Thương Khung 153 hamtruyen.com 19.03.2016 Đấu Phá Thương Khung 152 hamtruyen.com 9.03.2016 Đấu Phá Thương Khung 151 hamtruyen.com 27.02.2016 Đấu Phá Thương Khung 150 hamtruyen.com 21.02.2016 Đấu Phá Thương Khung 149 hamtruyen.com 4.02.2016 Đấu Phá Thương Khung 148 hamtruyen.com 26.01.2016 Đấu Phá Thương Khung 147 hamtruyen.com 20.01.2016 Đấu Phá Thương Khung 146 hamtruyen.com 4.01.2016 Đấu Phá Thương Khung 145 hamtruyen.com 28.12.2015 Đấu Phá Thương Khung 144 hamtruyen.com 18.12.2015 Đấu Phá Thương Khung 143 hamtruyen.com 9.12.2015 Đấu Phá Thương Khung 140 hamtruyen.com 11.11.2015 Đấu Phá Thương Khung 139 hamtruyen.com 4.11.2015 Đấu Phá Thương Khung 138 hamtruyen.com 26.10.2015 Đấu Phá Thương Khung 137 hamtruyen.com 11.10.2015 Đấu Phá Thương Khung 136 hamtruyen.com 28.09.2015 Đấu Phá Thương Khung 135 hamtruyen.com 23.09.2015 Đấu Phá Thương Khung 134 hamtruyen.com 6.09.2015 Đấu Phá Thương Khung 133 hamtruyen.com 6.09.2015 Đấu Phá Thương Khung 132 hamtruyen.com 21.08.2015 Đấu Phá Thương Khung 131 hamtruyen.com 10.08.2015 Đấu Phá Thương Khung 130 hamtruyen.com 3.08.2015 Đấu Phá Thương Khung 129 hamtruyen.com 3.08.2015 Đấu Phá Thương Khung 128 hamtruyen.com 11.07.2015 Đấu Phá Thương Khung 127 hamtruyen.com 3.08.2015 Đấu Phá Thương Khung 126 hamtruyen.com 29.06.2015 Đấu Phá Thương Khung 125 hamtruyen.com 13.06.2015 Đấu Phá Thương Khung 124 hamtruyen.com 6.06.2015 Đấu Phá Thương Khung 123 hamtruyen.com 6.06.2015 Đấu Phá Thương Khung 122 vechai.info 15.05.2015 Đấu Phá Thương Khung 121 hamtruyen.com 7.05.2015 Đấu Phá Thương Khung 120 hamtruyen.com 22.04.2015 Đấu Phá Thương Khung 119 hamtruyen.com 16.04.2015 Đấu Phá Thương Khung 118 hamtruyen.com 7.04.2015 Đấu Phá Thương Khung 117 hamtruyen.com 20.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 116 hamtruyen.com 14.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 115 hamtruyen.com 10.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 114 hamtruyen.com 25.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 113 hamtruyen.com 11.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 112 hamtruyen.com 4.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 111 hamtruyen.com 16.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 110 hamtruyen.com 11.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 109 hamtruyen.com 2.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 108 hamtruyen.com 20.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 107 hamtruyen.com 12.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 106 hamtruyen.com 5.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 105 hamtruyen.com 22.11.2014 Đấu Phá Thương Khung 104 hamtruyen.com 2.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 103 hamtruyen.com 7.11.2014 Đấu Phá Thương Khung 102 hamtruyen.com 24.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 101 hamtruyen.com 17.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 100 hamtruyen.com 15.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 99 hamtruyen.com 19.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 98 hamtruyen.com 11.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 97 hamtruyen.com 6.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 96 hamtruyen.com 27.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 95 hamtruyen.com 15.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 94 hamtruyen.com 7.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 93 hamtruyen.com 30.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 92 hamtruyen.com 30.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 91 hamtruyen.com 16.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 90 hamtruyen.com 11.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 89 hamtruyen.com 11.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 88 hamtruyen.com 5.06.2014 Đấu Phá Thương Khung 87 hamtruyen.com 27.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 86 hamtruyen.com 22.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 85 hamtruyen.com 7.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 84 hamtruyen.com 30.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 83 hamtruyen.com 23.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 82 hamtruyen.com 9.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 81 hamtruyen.com 3.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 80 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 79 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 78 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 77 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 76 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 75 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 74 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 73 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 72 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 71 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 70 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 69 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 68 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 67 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 66 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 65 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 64 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 63 truyenhay24h.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 62 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 61 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 60 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 59 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 58 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 57 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 56 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 55 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 54 truyenhay24h.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 53 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 52 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 51 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 50 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 49 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 48 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 47 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 46 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 45 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 44 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 43 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 42 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 41 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 40 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 39 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 38 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 37 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 36 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 35 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 34 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 33 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 32 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 31 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 30 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 29 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 28 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 27 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 26 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 25 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 24 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 23 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 22 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 21 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 20 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 19 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 18 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 17 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 16 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 15 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 14 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 13 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 12 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 11 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 10 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 9 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 8 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 7 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 6 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 5 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 4 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 3 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 2 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 1 hamtruyen.com 19.07.2014