Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 139 - Đang tiến hànhChuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận.« tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp »« Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp »« thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp »« Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm »Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió.Ngàn năm sau, tu chân giới một đời đổi một đời.Khi Tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần bất quá cũng như vậy!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 139 26.11.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 138 26.11.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 137 26.11.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 136 4.11.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 135 28.10.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 134 Wicked House 21.10.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 133 7.10.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 132 1.10.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 131 1.10.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 130 23.09.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 129 16.09.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 128 9.09.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 127 2.09.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 126 26.08.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 125 26.08.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 122 29.07.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 120 15.07.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 119 15.07.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 118 1.07.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 117 25.06.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 116 25.06.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 115 10.06.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 114 3.06.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 113 27.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 112 24.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 111 24.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 110 24.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 109 9.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 108 9.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 107 9.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 106 1.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 105 29.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 105 1.05.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 104 26.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 103 22.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 102 18.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 101 18.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 100 12.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 99 10.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 98 4.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 97 4.04.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 96 Lightning Group 28.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 95 26.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 94 21.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 93 21.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 92 14.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 91 11.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 90 7.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 89 7.03.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 88 28.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 87 25.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 86 25.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 85 18.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 84 18.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 83 14.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 81 4.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 80 4.02.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 79 28.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 78 27.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 77 27.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 76 27.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 75 27.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 74 17.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 73 14.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 72 10.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 71 7.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 70 3.01.2023 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 69 31.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 68 31.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 67 31.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 66 31.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 65 23.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 64 22.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 63 22.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 62 20.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 61 19.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 60 18.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 59 17.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 58 16.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 57 15.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 56 14.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 55 13.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 54 12.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 53 12.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 52 10.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 51 6.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 50 5.12.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 49 29.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 48 26.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 47 22.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 46 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 45 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 44 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 43 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 42 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 38 4.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 37 4.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 36 25.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 35 25.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 30 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 29 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 28 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 27 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 26 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 25 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 24 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 23 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 22 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 21 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 15 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 14 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 13 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 12 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 11 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 10 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 9 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 8 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 7 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 6 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 5 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 4 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 3 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 2 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 1 10.10.2022