FFF-Class Trashero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 135 - Đang tiến hànhNhân vật chính Kang Han Soo đã giết quỷ vương sau 10 năm được triệu hồi đến thế giới Fantasy. Và giờ là lúc để cậu được gửi trở lại trái đất. Bùm? Vị thần xuất hiện cùng với bảng thống kê. Vì đã loại bỏ tất cả các “chướng ngại” ngăn cậu giết quỷ vương mà điểm nhân phẩm của cậu bị đánh thành F. Hậu quả là cậu phải quay lại ngày đầu tiên bị triệu hồi và bắt đầu lại mọi thứ với hai bàn tay trắng. Main chính sẽ làm gì đây mời các bạn xem truyện để biết thêm chi tiếtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng FFF-Class Trashero 135 14.03.2023 FFF-Class Trashero 134 11.03.2023 FFF-Class Trashero 133 11.03.2023 FFF-Class Trashero 132 5.03.2023 FFF-Class Trashero 131 5.03.2023 FFF-Class Trashero 130 29.09.2022 FFF-Class Trashero 129 28.09.2022 FFF-Class Trashero 128 28.09.2022 FFF-Class Trashero 127 28.09.2022 FFF-Class Trashero 126 28.09.2022 FFF-Class Trashero 125 30.08.2022 FFF-Class Trashero 124 30.08.2022 FFF-Class Trashero 123 25.08.2022 FFF-Class Trashero 122 21.08.2022 FFF-Class Trashero 121 20.08.2022 FFF-Class Trashero 120 20.08.2022 FFF-Class Trashero 119 20.08.2022 FFF-Class Trashero 118 hamtruyen.com 20.08.2022 FFF-Class Trashero 117 6.08.2022 FFF-Class Trashero 116 11.07.2022 FFF-Class Trashero 115 28.06.2022 FFF-Class Trashero 114 28.06.2022 FFF-Class Trashero 113 26.05.2022 FFF-Class Trashero 112 26.05.2022 FFF-Class Trashero 111 26.05.2022 FFF-Class Trashero 110 27.04.2022 FFF-Class Trashero 109 27.04.2022 FFF-Class Trashero 108 19.04.2022 FFF-Class Trashero 107 13.04.2022 FFF-Class Trashero 106 9.03.2022 FFF-Class Trashero 105 2.03.2022 FFF-Class Trashero 104 23.02.2022 FFF-Class Trashero 103 16.02.2022 FFF-Class Trashero 102 10.02.2022 FFF-Class Trashero 100 29.01.2022 FFF-Class Trashero 99 19.01.2022 FFF-Class Trashero 98 15.01.2022 FFF-Class Trashero 97 14.01.2022 FFF-Class Trashero 96 14.01.2022 FFF-Class Trashero 95 13.01.2022 FFF-Class Trashero 94 13.01.2022 FFF-Class Trashero 93 vn-zoom 13.01.2022 FFF-Class Trashero 92 16.06.2021 FFF-Class Trashero 91 16.06.2021 FFF-Class Trashero 90 2.06.2021 FFF-Class Trashero 89 26.05.2021 FFF-Class Trashero 88 19.05.2021 FFF-Class Trashero 87 12.05.2021 FFF-Class Trashero 86 5.05.2021 FFF-Class Trashero 85 28.04.2021 FFF-Class Trashero 84 21.04.2021 FFF-Class Trashero 83 14.04.2021 FFF-Class Trashero 82 7.04.2021 FFF-Class Trashero 81 31.03.2021 FFF-Class Trashero 80 24.03.2021 FFF-Class Trashero 79 17.03.2021 FFF-Class Trashero 78 10.03.2021 FFF-Class Trashero 77 3.03.2021 FFF-Class Trashero 76 24.02.2021 FFF-Class Trashero 75 17.02.2021 FFF-Class Trashero 74 10.02.2021 FFF-Class Trashero 73 3.02.2021 FFF-Class Trashero 72 27.01.2021 FFF-Class Trashero 71 20.01.2021 FFF-Class Trashero 68 5.01.2021 FFF-Class Trashero 67 truyentranhtuan.com 24.12.2020 FFF-Class Trashero 66 21.12.2020 FFF-Class Trashero 65 17.12.2020 FFF-Class Trashero 64 12.12.2020 FFF-Class Trashero 63 5.12.2020 FFF-Class Trashero 62 5.12.2020 FFF-Class Trashero 61 19.11.2020 FFF-Class Trashero 60 17.11.2020 FFF-Class Trashero 59 17.11.2020 FFF-Class Trashero 58 17.11.2020 FFF-Class Trashero 57 17.11.2020 FFF-Class Trashero 56 17.11.2020 FFF-Class Trashero 55 17.11.2020 FFF-Class Trashero 54 17.11.2020 FFF-Class Trashero 53 17.11.2020 FFF-Class Trashero 52 16.11.2020 FFF-Class Trashero 51 16.11.2020 FFF-Class Trashero 50 16.11.2020 FFF-Class Trashero 49 16.11.2020 FFF-Class Trashero 48 16.11.2020 FFF-Class Trashero 47 16.11.2020 FFF-Class Trashero 46 16.11.2020 FFF-Class Trashero 45 16.11.2020 FFF-Class Trashero 44 16.11.2020 FFF-Class Trashero 43 16.11.2020 FFF-Class Trashero 42 16.11.2020 FFF-Class Trashero 41 16.11.2020 FFF-Class Trashero 40 15.11.2020 FFF-Class Trashero 39 15.11.2020 FFF-Class Trashero 38 15.11.2020 FFF-Class Trashero 37 15.11.2020 FFF-Class Trashero 36 15.11.2020 FFF-Class Trashero 35 15.11.2020 FFF-Class Trashero 34 15.11.2020 FFF-Class Trashero 33 15.11.2020 FFF-Class Trashero 32 15.11.2020 FFF-Class Trashero 31 15.11.2020 FFF-Class Trashero 30 14.11.2020 FFF-Class Trashero 29 14.11.2020 FFF-Class Trashero 28 14.11.2020 FFF-Class Trashero 27 14.11.2020 FFF-Class Trashero 26 14.11.2020 FFF-Class Trashero 25 14.11.2020 FFF-Class Trashero 24 14.11.2020 FFF-Class Trashero 23 14.11.2020 FFF-Class Trashero 22 14.11.2020 FFF-Class Trashero 21 14.11.2020 FFF-Class Trashero 20 13.11.2020 FFF-Class Trashero 19 13.11.2020 FFF-Class Trashero 18 13.11.2020 FFF-Class Trashero 17 13.11.2020 FFF-Class Trashero 16 13.11.2020 FFF-Class Trashero 15 13.11.2020 FFF-Class Trashero 14 13.11.2020 FFF-Class Trashero 13.5 13.11.2020 FFF-Class Trashero 13 13.11.2020 FFF-Class Trashero 12 13.11.2020 FFF-Class Trashero 11 13.11.2020 FFF-Class Trashero 10 11.11.2020 FFF-Class Trashero 9 11.11.2020 FFF-Class Trashero 8 11.11.2020 FFF-Class Trashero 7 11.11.2020 FFF-Class Trashero 6 11.11.2020 FFF-Class Trashero 5 11.11.2020 FFF-Class Trashero 4 11.11.2020 FFF-Class Trashero 3 11.11.2020 FFF-Class Trashero 2 11.11.2020 FFF-Class Trashero 1 11.11.2020