Gậy Gỗ Cấp 99+

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 83.6 - Đang tiến hànhĐây là phiên bản gậy gỗ Saitama – Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!
Thanh niên main trong game thực tế ảo bị gái lừa giết chết rồi vô tình được cho 1 chiếc gậy gỗ tân thủ. Bug game khiến cho main cường hóa cây gậy này lên cấp 99+ tối đa. Đây là phiên bản gậy gỗ Saitama – Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gậy Gỗ Cấp 99+ 83.6 14.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 83.5 14.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 83 14.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 82.3 2.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 82.2 2.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 82.1 2.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 82 2.10.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 81.6 30.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 81.5 30.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 81 30.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 80.5 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 80 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 79.5 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 79 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 78.5 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 78 13.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 77.5 12.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 77 12.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 76.5 12.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 76 12.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 75.6 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 75.5 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 75 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 74.6 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 74.5 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 74 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 73.5 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 73 7.09.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 72.6 20.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 72.5 20.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 72 20.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 71.6 16.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 71.5 16.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 71 16.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 70.6 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 70.5 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 70 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 69.6 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 69.5 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 69 3.07.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 68.6 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 68.5 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 68 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 67.6 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 67.5 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 67 27.06.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 66 31.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 65.2 19.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 65 19.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 64.4 18.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 64.3 18.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 64.2 18.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 64 18.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 63.6 7.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 63.5 7.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 63 7.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 62.5 7.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 62 7.05.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 61 19.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 60 19.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 59 19.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 58.6 7.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 58.5 7.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 58 7.04.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 57.6 25.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 57.5 25.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 57 25.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 56.6 15.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 56.5 15.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 56 15.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 55.6 8.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 55.5 8.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 55 8.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 54.6 1.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 54.5 1.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 54 1.03.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 53.6 20.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 53.5 20.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 53 20.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 52.6 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 52.5 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 52 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 51.6 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 51.5 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 51 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 50 16.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 49.6 15.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 49.5 15.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 49 15.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 48.5 15.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 48 15.02.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 47.5 9.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 47 9.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 46.5 3.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 46 3.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 45.3 2.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 45.2 2.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 45.1 2.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 45 2.01.2023 Gậy Gỗ Cấp 99+ 44.5 18.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 44 18.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 43.5 13.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 43 13.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 42.5 5.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 42 5.12.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 41.6 30.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 41.5 30.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 41 30.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 40.5 22.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 40 22.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 39.5 21.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 39 21.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 38.5 7.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 38 7.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 37.5 31.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 37 31.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36.6 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 35.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 35 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 34.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 34 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 33.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 33 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 32.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 32 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 31.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 31 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 30 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 29.5 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 29 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 28.5 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 28 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 27 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 26.5 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 26 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 25.5 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 25 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24.6 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24.5 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23.6 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23.5 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 22.5 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 22 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 21.5 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 21 vn-zoom 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.4 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.3 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.2 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.1 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 19.5 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 19 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 18.5 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 18 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 17 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 16 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 15 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 14 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 13.5 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 13 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12.6 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12.5 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 11 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 10.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 10 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 9.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 9 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 8.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 8 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 7.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 7 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 6.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 6 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 4.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 4 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 3.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 3 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 2.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 2 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 1.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 1 10.10.2022