Goblin Slayer

Tên khác: ゴブリンスレイヤー

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Mystery , Smut , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhTất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Goblin Slayer 78 Devil Slayer Team 3.04.2023 Goblin Slayer 77 3.04.2023 Goblin Slayer 76 Devil Slayer Team 22.01.2023 Goblin Slayer 75 Devil Slayer Team 22.01.2023 Goblin Slayer 74 22.01.2023 Goblin Slayer 73 26.10.2022 Goblin Slayer 72 11.09.2022 Goblin Slayer 71 7.09.2022 Goblin Slayer 70 14.08.2022 Goblin Slayer 69 5.06.2022 Goblin Slayer 68 Devil Slayer Team 29.03.2022 Goblin Slayer 67 29.03.2022 Goblin Slayer 66 3.01.2022 Goblin Slayer 65 3.12.2021 Goblin Slayer 64 1.10.2021 Goblin Slayer 63 Devil Slayer Team 3.09.2021 Goblin Slayer 62 2.08.2021 Goblin Slayer 62 3.09.2021 Goblin Slayer 61 27.06.2021 Goblin Slayer 59 2.05.2021 Goblin Slayer 58 2.05.2021 Goblin Slayer 57 1.03.2021 Goblin Slayer 56 12.02.2021 Goblin Slayer 55 6.01.2021 Goblin Slayer 54 6.01.2021 Goblin Slayer 53 28.10.2020 Goblin Slayer 52 28.10.2020 Goblin Slayer 51 30.08.2020 Goblin Slayer 50 30.07.2020 Goblin Slayer 49 28.06.2020 Goblin Slayer 48 31.05.2020 Goblin Slayer 47 3.05.2020 Goblin Slayer 46 29.03.2020 Goblin Slayer 45 29.03.2020 Goblin Slayer 44 7.02.2020 Goblin Slayer 43 13.01.2020 Goblin Slayer 42 30.11.2019 Goblin Slayer 41 30.11.2019 Goblin Slayer 40 28.09.2019 Goblin Slayer 39 30.08.2019 Goblin Slayer 38 31.07.2019 Goblin Slayer 37 15.07.2019 Goblin Slayer 36 8.06.2019 Goblin Slayer 35 26.04.2019 Goblin Slayer 35 15.05.2019 Goblin Slayer 34 27.03.2019 Goblin Slayer 33 1.03.2019 Goblin Slayer 30 1.12.2018 Goblin Slayer 29 1.12.2018 Goblin Slayer 28 28.09.2018 Goblin Slayer 27 29.08.2018 Goblin Slayer 26 27.07.2018 Goblin Slayer 25 27.06.2018 Goblin Slayer 23 12.05.2018 Goblin Slayer 23 13.05.2018 Goblin Slayer 22 6.04.2018 Goblin Slayer 21 3.03.2018 Goblin Slayer 20 10.02.2018 Goblin Slayer 19 6.01.2018 Goblin Slayer 18 1.12.2017 Goblin Slayer 17 Devil Slayer Team 13.11.2017 Goblin Slayer 16 28.09.2017 Goblin Slayer 15 2.09.2017 Goblin Slayer 15 23.09.2018 Goblin Slayer 14 Devil Slayer Team 27.07.2017 Goblin Slayer 13 Devil Slayer Team 29.06.2017 Goblin Slayer 12 28.05.2017 Goblin Slayer 11 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 10 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 9 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 8 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 7 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 6 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 5 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 4 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 3 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 2 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 1 Devil Slayer Team 1.04.2017