Grand Blue

Tên khác: ぐらんぶる, Guran Buru

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hànhCâu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Grand Blue 59 6.06.2020 Grand Blue 58 16.05.2020 Grand Blue 57.5 30.04.2020 Grand Blue 57 30.04.2020 Grand Blue 56 17.03.2020 Grand Blue 55 17.03.2020 Grand Blue 54.5 26.10.2019 Grand Blue 54 19.10.2019 Grand Blue 53 19.10.2019 Grand Blue 52 19.10.2019 Grand Blue 51 19.10.2019 Grand Blue 50 6.03.2019 Grand Blue 49 28.12.2018 Grand Blue 48 30.11.2018 Grand Blue 47.5 30.10.2018 Grand Blue 47 24.08.2018 Grand Blue 46 6.08.2018 Grand Blue 45 18.07.2018 Grand Blue 42 9.06.2018 Grand Blue 41.5 7.05.2018 Grand Blue 41 11.04.2018 Grand Blue 40 9.03.2018 Grand Blue 39 22.01.2018 Grand Blue 38 24.12.2017 Grand Blue 37 7.11.2017 Grand Blue 36 3.09.2017 Grand Blue 35 26.07.2017 Grand Blue 34 30.06.2017 Grand Blue 33 12.06.2017 Grand Blue 32 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.05.2017 Grand Blue 31 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 7.05.2017 Grand Blue 30 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 30.04.2017 Grand Blue 29 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 17.04.2017 Grand Blue 28 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 9.04.2017 Grand Blue 27 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 27.03.2017 Grand Blue 26 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 19.03.2017 Grand Blue 25.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 25 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 24 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 23.5 Sweet Dream Team 19.02.2017 Grand Blue 23 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.02.2017 Grand Blue 22 6.02.2017 Grand Blue 21 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 3.02.2017 Grand Blue 20 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 19.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 19 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 18 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 17 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 16 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 15 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 14 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 13 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 12.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 12 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 11 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 10 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 9 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 8.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 8 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 7 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 6 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 5 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 4 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 3 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 2 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 1 Sweet Dream Team 15.01.2017