Jujutsu Kaisen – Vật Thể Bị Nguyền Rủa

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 243 - Đang tiến hànhYuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy. Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị “Ám”, Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị “Ám”, và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 243 22.11.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 242 18.11.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 241 vechai.info 5.11.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 240 29.10.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 239 22.10.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 238 10.10.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 237 30.09.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 236 25.09.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 235 9.09.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 234 4.09.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 233 24.08.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 232 19.08.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 231 20.08.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 230 30.07.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 229 15.07.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 228 7.07.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 227 30.06.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 226 18.06.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 225 12.06.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 224 11.06.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 223 Son Go Ku Fanpage 11.06.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 222 15.05.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 221 22.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 220 15.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 219 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 218 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 217 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 216 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 215 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 214 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 213 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 212 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 211 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 210 7.04.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 209 24.01.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 208 6.01.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 207 6.01.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 206 Lightning Group 5.01.2023 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 205 29.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 204 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 203 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 202 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 201 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 200 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 199 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 198 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 197 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 196 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 195 27.11.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 194 13.09.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 193 13.09.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 192 11.08.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 191 11.08.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 190 11.08.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 189 6.07.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 188 6.07.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 187 6.07.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 186 29.05.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 185 29.05.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 184 29.05.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 183 29.05.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 182 6.05.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 181 19.04.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 180 3.04.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 179 3.04.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 178 3.04.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 177 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 176 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 175 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 174 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 173 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 172 7.03.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 171 16.01.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 170 16.01.2022 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 169 28.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 168 16.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 167 16.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 166 22.11.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 165 22.11.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 164 22.11.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 163 23.10.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 162 16.10.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 161 6.10.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 160 27.09.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 158 14.09.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 157 7.09.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 156 1.09.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 155 25.08.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 154 7.08.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 153 hamtruyen.com 7.08.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 152 22.06.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 151 8.06.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 150 4.06.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 149 25.05.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 148 16.05.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 147 24.04.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 146 24.04.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 145 14.04.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 144 29.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 143 29.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 142 17.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 141 13.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 140 13.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 139 13.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 138 9.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 137 8.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 136 5.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 135 5.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 134 3.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 133 2.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 132.5 2.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 132 1.03.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 131 28.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 130 24.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 129.5 24.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 129 23.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 128 21.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 127 20.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 126 19.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 125 12.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 124 8.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 123 6.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 122 3.02.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 121 27.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 120 23.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 119 20.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 118 17.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 117 15.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 116 14.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 115 14.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 114 10.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 113 5.01.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 112 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 111 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 110 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 109 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 108 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 107 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 106 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 105 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 104 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 103 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 102 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 101 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 100 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 99 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 98 23.12.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 97 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 96 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 95 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 94 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 93 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 92 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 91 26.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 90 25.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 89 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 88 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 87 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 86 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 85 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 84 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 83 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 82 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 81 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 80 24.08.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 79 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 78 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 77 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 76 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 75 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 74 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 73 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 72 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 71 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 70 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 69 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 68 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 67 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 66 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 65 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 64 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 63 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 62 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 61 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 60 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 59 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 58 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 57 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 56 3.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 55 3.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 54 2.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 53 23.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 52 22.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 51 16.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 50 3.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 49 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 48 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 47 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 46 29.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 45 28.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 44 28.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 43 26.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 42 25.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 41 20.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 40 14.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 39 17.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 38 14.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 37 13.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 36 12.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 34 6.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 33 4.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 32 3.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 31 20.08.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 30 20.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 29 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 28 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 27 6.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 26 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 25 25.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 24 20.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 23 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 22 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 21 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 20 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 19 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 18 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 17 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 16 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 15 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 14 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 13 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 12 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 11 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 10 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 9 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 8 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 7 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 6 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 5 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 4 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 3 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 2 13.12.2021 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 1 13.12.2021