Kamisama Hajimemashita

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 161 - Đang tiến hànhCha của Momozono Nanami – một người đàn ông có máu ham mê cờ bạc – đã biến mất sau khi mắc phải một món nợ lớn. Vậy nên, Nanami bị những người đòi nợ đuổi ra khỏi nhà. Tình cờ, cô gặp một người đàn ông kì lạ đang bị chó rượt, ông ta bảo sẽ cho cô căn nhà của mình. Nanami đã tin vào lời thuyết phục ấy. Nhưng khi đến nơi, căn nhà… hóa ra lại là một đền thần. Và mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa khi một kẻ có đôi tai cáo xuất hiện…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kamisama Hajimemashita 161 11.07.2016 Kamisama Hajimemashita 160 11.07.2016 Kamisama Hajimemashita 159 11.07.2016 Kamisama Hajimemashita 158 11.07.2016 Kamisama Hajimemashita 157 11.07.2016 Kamisama Hajimemashita 156 1.07.2016 Kamisama Hajimemashita 147 KuroNeko 27.06.2016 Kamisama Hajimemashita 146 KuroNeko 4.05.2016 Kamisama Hajimemashita 145 KuroNeko 4.05.2016 Kamisama Hajimemashita 144 KuroNeko 4.05.2016 Kamisama Hajimemashita 143 KuroNeko 25.02.2016 Kamisama Hajimemashita 143 KuroNeko 4.05.2016 Kamisama Hajimemashita 142 KuroNeko 22.02.2016 Kamisama Hajimemashita 141 KuroNeko 31.01.2016 Kamisama Hajimemashita 140 KuroNeko 31.01.2016 Kamisama Hajimemashita 139 KuroNeko 31.01.2016 Kamisama Hajimemashita 138 KuroNeko 31.01.2016 Kamisama Hajimemashita 137 KuroNeko 31.10.2015 Kamisama Hajimemashita 136 KuroNeko 5.10.2015 Kamisama Hajimemashita 135 KuroNeko 18.09.2015 Kamisama Hajimemashita 134 KuroNeko 29.08.2015 Kamisama Hajimemashita 133 KuroNeko 6.07.2015 Kamisama Hajimemashita 132 KuroNeko 23.06.2015 Kamisama Hajimemashita 131.5 KuroNeko 21.06.2015 Kamisama Hajimemashita 131 KuroNeko 31.05.2015 Kamisama Hajimemashita 130 KuroNeko 23.05.2015 Kamisama Hajimemashita 129 KuroNeko 29.04.2015 Kamisama Hajimemashita 128 KuroNeko 28.03.2015 Kamisama Hajimemashita 127 KuroNeko 12.03.2015 Kamisama Hajimemashita 126 KuroNeko 2.03.2015 Kamisama Hajimemashita 125 KuroNeko 2.03.2015 Kamisama Hajimemashita 124 KuroNeko 2.03.2015 Kamisama Hajimemashita 123 KuroNeko 15.01.2015 Kamisama Hajimemashita 121.2 PinkyLady♥♥♥ 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 121.1 PinkyLady♥♥♥ 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 121 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 120 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 119 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 118 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 117 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 116 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 115 KuroNeko 31.12.2014 Kamisama Hajimemashita 114 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 113 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 112 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 111 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 110 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 109 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 108 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 107 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 106 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 105 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 104 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 103 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 102 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 101 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 100 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 99 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 98 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 97 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 96 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 95 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 94 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 93 KuroNeko 23.11.2014 Kamisama Hajimemashita 92 KuroNeko 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 91 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 90 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 89.2 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 89.1 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 89 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 88 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 87 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 86 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 85 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 84 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 83 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 82 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 81 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 80 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 79 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 78 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 77 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 76 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 75 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 74 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 73 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 72 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 71 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 70 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 69 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 68 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 67 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 66 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 65 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 64 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 63 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 62 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 61 Fox 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 60 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 59 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 58 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 57 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 56 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 55 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 54 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 53 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 52 Jonnen & Pinky Lady 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 51 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 50 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 49 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 48 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 47 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 46 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 45 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 44 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 43 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 42 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 41 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 40 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 39 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 38 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 37 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 36 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 35 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 34 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 33 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 32 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 31 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 30 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 29 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 28 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 27 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 26 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 25 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 24 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 23 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 22 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 21 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 20 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 19 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 18 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 17 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 16 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 15 JonNen Manga Cafe 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 14 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 13 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 12 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 11 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 10 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 9 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 8 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 7 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 6 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 5 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 4 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 3 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 2 Făng Teo 3.09.2014 Kamisama Hajimemashita 1 Făng Teo 3.09.2014