Kare kano

Tên khác: 彼氏彼女の事情, Kareshi Kanojo no Jijō, His and Her Circumstances

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Josei , Psychological , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 102.3 - Hoàn thànhCô ấy học giỏi…..Cô ấy thông minh….Cô ấy xinh đẹp … và là tiêu điểm thu hút tất cả mọi sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong trường cho đến khi … Anh ấy xuất hiện. Anh ấy đã đem đến một sức sống mới, … và lấy hết những gì mà cố ấy từng có … Và đó là cách mà Yukino Miyazawa và Souichirou Arima … gặp nhau.
Souichirou Arima không cần bất cứ sự cố gắng nào nhưng vẫn dễ dàng … thu hút được tất cả những gì mà Miyazawa đạt được. Bây giờ cô ấy chỉ là Number TWO (số hai thôi nhá). Giận, và cô ấy quyết tâm dành lại tất cả, cô ấy muốn mình trở lại là … Sao . và rất tình cở, cả hai đã nhận thấy được điều gì đó ở nhau …. và mọi chuyện bắt đầu từ đây ,trong Câu chuyện của Chàng và Nàng Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kare kano 102.3 19.05.2015 Kare kano 102.2 19.05.2015 Kare kano 102.1 19.05.2015 Kare kano 101 19.05.2015 Kare kano 100 19.05.2015 Kare kano 99 19.05.2015 Kare kano 98 19.05.2015 Kare kano 97 19.05.2015 Kare kano 96 19.05.2015 Kare kano 95 19.05.2015 Kare kano 94 19.05.2015 Kare kano 93 19.05.2015 Kare kano 92 19.05.2015 Kare kano 91 19.05.2015 Kare kano 90 19.05.2015 Kare kano 89 19.05.2015 Kare kano 88 19.05.2015 Kare kano 87 19.05.2015 Kare kano 86 19.05.2015 Kare kano 85 19.05.2015 Kare kano 84 19.05.2015 Kare kano 83 19.05.2015 Kare kano 82 19.05.2015 Kare kano 81 19.05.2015 Kare kano 80 19.05.2015 Kare kano 79 19.05.2015 Kare kano 78 19.05.2015 Kare kano 77 19.05.2015 Kare kano 76 19.05.2015 Kare kano 75 19.05.2015 Kare kano 74 19.05.2015 Kare kano 73 19.05.2015 Kare kano 72 19.05.2015 Kare kano 71 19.05.2015 Kare kano 70 19.05.2015 Kare kano 69 19.05.2015 Kare kano 68 19.05.2015 Kare kano 67 19.05.2015 Kare kano 66 19.05.2015 Kare kano 65 19.05.2015 Kare kano 64 19.05.2015 Kare kano 63 19.05.2015 Kare kano 62 19.05.2015 Kare kano 61 19.05.2015 Kare kano 60 19.05.2015 Kare kano 59 19.05.2015 Kare kano 58 19.05.2015 Kare kano 57 19.05.2015 Kare kano 56 19.05.2015 Kare kano 55 19.05.2015 Kare kano 54 19.05.2015 Kare kano 53 19.05.2015 Kare kano 52 19.05.2015 Kare kano 51 19.05.2015 Kare kano 50 19.05.2015 Kare kano 49 19.05.2015 Kare kano 48 19.05.2015 Kare kano 47.2 19.05.2015 Kare kano 47.1 19.05.2015 Kare kano 46 19.05.2015 Kare kano 45 19.05.2015 Kare kano 44 19.05.2015 Kare kano 43 19.05.2015 Kare kano 42 19.05.2015 Kare kano 41 19.05.2015 Kare kano 40 19.05.2015 Kare kano 39 19.05.2015 Kare kano 38 19.05.2015 Kare kano 37 19.05.2015 Kare kano 36 19.05.2015 Kare kano 35 19.05.2015 Kare kano 34 19.05.2015 Kare kano 33 19.05.2015 Kare kano 32 19.05.2015 Kare kano 31 19.05.2015 Kare kano 30 19.05.2015 Kare kano 29 19.05.2015 Kare kano 28 19.05.2015 Kare kano 27 19.05.2015 Kare kano 26 19.05.2015 Kare kano 25 19.05.2015 Kare kano 24 19.05.2015 Kare kano 23 19.05.2015 Kare kano 22 19.05.2015 Kare kano 21 19.05.2015 Kare kano 20 19.05.2015 Kare kano 19 19.05.2015 Kare kano 18 19.05.2015 Kare kano 17 19.05.2015 Kare kano 16 19.05.2015 Kare kano 15 19.05.2015 Kare kano 14 19.05.2015 Kare kano 13 19.05.2015 Kare kano 12 19.05.2015 Kare kano 11 19.05.2015 Kare kano 10 19.05.2015 Kare kano 9 19.05.2015 Kare kano 8 19.05.2015 Kare kano 7.5 19.05.2015 Kare kano 7 19.05.2015 Kare kano 6 19.05.2015 Kare kano 5 19.05.2015 Kare kano 4 19.05.2015 Kare kano 3 19.05.2015 Kare kano 2 19.05.2015 Kare kano 1 19.05.2015