Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

Tên khác: Kingdom

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Historical , Martial Arts .

Chương mới nhất: 778 - Đang tiến hànhTrải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần. Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới. Thời đại của hơn 500 năm binh biến: thời Chiến Quốc. Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go, những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại. Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 778 vn-zoom 22.11.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 777 vechai.info 16.11.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 776 Wicked House 6.11.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 775 30.10.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 774 Lightning Group 23.10.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 773 8.10.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 772 2.10.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 771 24.09.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 770 vn-zoom 19.09.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 769 11.09.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 768 3.09.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 767 23.08.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 766 23.08.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 765 31.07.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 764 24.07.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 763 17.07.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 762 4.07.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 761 LHmanga.com 20.06.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 760 11.06.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 759 5.06.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 758 27.05.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 757 13.05.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 756 29.04.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 755 21.04.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 754 15.04.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 753 7.04.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 752 25.03.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 751 18.03.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 750 10.03.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 749 28.02.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 748 21.02.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 747 14.02.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 746 1.02.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 745 1.02.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 744 10.01.2023 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 743 27.12.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 742 20.12.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 741 13.12.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 740 30.11.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 739 22.11.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 738 15.11.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 737 8.11.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 736 1.11.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 735 Lightning Group 25.10.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 734 11.10.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 733 4.10.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 732 20.09.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 731 Devil Slayer Team 12.09.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 730 1.09.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 729 1.09.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 728 comicvn.net 2.08.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 727 26.07.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 726 19.07.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 725 9.07.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 724 28.06.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 723 21.06.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 722 14.06.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 721 7.06.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 720 28.05.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 719 18.05.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 718 10.05.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 717 2.05.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 716 28.04.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 715 19.04.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 714 5.04.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 713 1.04.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 712 23.03.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 711 15.03.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 710 3.03.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 709 26.02.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 708 18.02.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 707 15.02.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 706 14.02.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 705 goccay.vn 21.01.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 704 5.01.2022 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 703 27.12.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 702 27.12.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 701 27.12.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 700 Wicked House 11.12.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 699 23.11.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 698 23.11.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 697 9.11.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 696 goccay.vn 3.11.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 695 19.10.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 694 19.10.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 693 19.10.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 692 25.09.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 691 19.09.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 690 19.09.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 689 31.08.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 688 10.08.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 687 3.08.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 686 26.07.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 685 11.07.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 684 6.07.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 683 29.06.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 682 12.06.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 681 8.06.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 680 3.06.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 679 23.05.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 678 12.05.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 677 4.05.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 676 20.04.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 675 7.04.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 674 1.04.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 673 28.03.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 672 17.03.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 671 1.03.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 670 23.02.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 669 14.02.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 668 7.02.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 667 31.01.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 666 18.01.2021 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 665 28.12.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 664 28.12.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 663 15.12.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 662 6.12.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 661 24.11.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 660 18.11.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 659 30.10.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 658 24.10.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 657 20.10.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 656 17.10.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 655 3.10.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 654 19.09.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 653 12.09.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 652 6.09.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 651 29.08.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 650 24.08.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 649 9.08.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 648 10.07.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 647 12.07.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 646 4.07.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 645 4.07.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 644 21.06.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 643 13.06.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 642 7.06.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 641 2.05.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 640 25.04.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 639 18.04.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 638 11.04.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 637 4.04.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 636 28.03.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 635 22.03.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 634 14.03.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 633 1.03.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 632 23.02.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 631 16.02.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 630 8.02.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 629 2.02.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 628 11.01.2020 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 627 28.12.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 626 21.12.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 625 14.12.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 624 8.12.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 623 30.11.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 621 16.11.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 620 2.11.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 619 26.10.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 618 19.10.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 617 18.10.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 616 5.10.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 615 28.09.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 614 21.09.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 613 7.09.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 612 1.09.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 611 24.08.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 610 10.08.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 609 3.08.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 608 28.07.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 607 14.07.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 606 7.07.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 605 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 604 23.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 603 16.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 602 7.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 601 2.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 600 15.05.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 599 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 598 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 597 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 596 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 595 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 594 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 593 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 592 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 591 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 590 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 589 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 588 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 587 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 586 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 585 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 584 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 583 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 582 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 581 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 580 29.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 579 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 578 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 577 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 576 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 575 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 574 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 573 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 572 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 571 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 570 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 569 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 568 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 567 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 566 18.07.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 565 11.07.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 564 5.07.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 563 28.06.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 562 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 561 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 560 30.05.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 558 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 557 9.05.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 556 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 555 18.04.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 554 12.04.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 553 3.04.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 552 21.03.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 551 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 550 7.03.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 549 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 548 21.02.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 547 13.02.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 546 1.02.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 545 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 544 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 543 2.01.2018 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 542 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 541 30.06.2019 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 540 6.12.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 539 23.11.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 538 17.11.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 537 8.11.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 536 29.10.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 535 29.10.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 534 11.10.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 533 4.10.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 532 19.09.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 531 14.09.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 530 9.09.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 529 29.08.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 528 25.08.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 527 16.08.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 526 2.08.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 525 18.07.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 524 14.07.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 523 3.07.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 522 26.06.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 521 18.06.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 520 13.06.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 519 6.06.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 518 2.06.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 517 22.05.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 516 11.05.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 515 10.05.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 514 19.04.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 513 19.04.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 512 19.04.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 511 19.04.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 510 hamtruyen.com 27.03.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 509 24.03.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 509 31.08.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 508 15.03.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 507 25.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 506 18.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 505 hamtruyen.com 18.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 504 hamtruyen.com 14.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 503 hamtruyen.com 14.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 502 hamtruyen.com 7.02.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 501 15.01.2017 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 500 30.12.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 499 19.12.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 498 22.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 497 22.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 496 19.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 495 6.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 494 1.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 493 1.11.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 492 14.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 492 29.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 491 14.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 491 26.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 490 14.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 490 20.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 489 14.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 488 14.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 487 9.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 486 8.10.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 485 16.08.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 484 6.08.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 483 hamtruyen.com 2.08.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 482 17.07.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 481 17.07.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 480 13.07.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 479 hamtruyen.com 27.06.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 478 21.06.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 477 hamtruyen.com 12.06.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 476 hamtruyen.com 13.06.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 475 hamtruyen.com 29.05.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 474 24.05.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 473 dmt 16.05.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 472 2.05.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 471 24.04.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 470 16.04.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 469 3.04.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 468 dmt 26.03.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 467 hamtruyen.com 16.03.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 466 12.03.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 465 6.03.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 464 2.03.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 463 hamtruyen.com 22.02.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 462 18.02.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 461 18.02.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 460 hamtruyen.com 28.01.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 459 hamtruyen.com 9.01.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 458 hamtruyen.com 9.01.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 457 dmt 7.01.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 456 hamtruyen.com 12.12.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 455 dmt 28.11.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 454 dmt 21.11.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 453 dmt 9.11.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 452 dmt 9.11.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 451 hamtruyen.com 27.10.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 451 hamtruyen.com 27.10.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 450 hamtruyen.com 23.10.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 449 18.10.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 448 dmt 9.10.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 447 20.09.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 446 16.09.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 446 19.09.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 445 12.09.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 444 1.09.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 443 30.08.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 442 21.08.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 441 6.08.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 440 29.07.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 439 hamtruyen.com 21.07.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 438 8.07.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 437 4.07.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 436 dmt 25.06.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 435 dmt 19.06.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 434 dmt 9.06.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 433 6.06.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 432 19.05.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 431 12.05.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 430 4.05.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 429 hamtruyen.com 20.04.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 428 dmt 12.04.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 427 dmt 6.04.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 426 dmt 30.03.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 425 dmt 23.03.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 424 dmt 23.03.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 423 dmt 10.03.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 422 dmt 27.02.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 421 dmt 17.02.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 420 dmt 9.02.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 419 dmt 3.02.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 418 dmt 27.01.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 417 dmt 20.01.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 416 dmt 31.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 415 dmt 24.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 414 dmt 16.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 413 dmt 9.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 412 dmt 1.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 411 dmt 2.12.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 410 dmt 10.11.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 409 dmt 3.11.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 408 dmt 3.11.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 407 hamtruyen.com 21.10.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 406 dmt 14.10.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 405 dmt 7.10.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 404 dmt 30.09.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 403 dmt 26.09.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 402 dmt 15.09.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 401 dmt 2.09.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 400 dmt 25.08.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 399 dmt 19.08.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 398 dmt 19.08.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 397 dmt 29.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 396 dmt 21.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 395 dmt 19.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 394 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 393 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 392 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 391 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 390 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 389 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 388 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 387 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 386 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 385 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 384 thanhtruyen.com 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 383 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 382 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 381 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 380 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 379 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 378 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 377 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 376 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 375 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 374 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 373 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 372 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 371 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 370 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 369 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 368 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 367 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 366 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 365 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 364 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 363 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 362 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 361 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 360 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 359 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 358 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 357 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 356 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 355 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 354 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 353 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 352 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 352 2.11.2015 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 351 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 350 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 349 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 348 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 347 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 346 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 345 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 344 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 343 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 342 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 341 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 340 dmt 12.07.2014 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 22 24.04.2016 Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 22 14.10.2016