Mahou Shoujo of the End

Tên khác: 魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Mystery , Romance , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhThảm họa diệt chủng đổ ập đến nhật bản! Ai mà tưởng tượng được bỗng một ngày đâu ra một đám búp bê quái dị từ trên trời rơi xuống luôn miệng nói “MA THUẬT” giết người như cỏ! Không gì có thể ngăn cản chúng được! Một nhóm học sinh may mắn sống sót được…nhưng mạng sống của họ bị đe dọa từng phút một! Ai đã gây nên chuyện này?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mahou Shoujo of the End 36 2.07.2017 Mahou Shoujo of the End 35 10.05.2017 Mahou Shoujo of the End 34 9.05.2017 Mahou Shoujo of the End 33 8.05.2017 Mahou Shoujo of the End 32 7.05.2017 Mahou Shoujo of the End 31.5 7.05.2017 Mahou Shoujo of the End 31 7.05.2017 Mahou Shoujo of the End 30 7.05.2017 Mahou Shoujo of the End 29 2.05.2017 Mahou Shoujo of the End 29 7.05.2017 Mahou Shoujo of the End 28 Dango Daijoubu Group 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 27 Dango Daijoubu Group 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 26 Dango Daijoubu Group 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 25 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 24 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 23 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 22.1 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 22 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 21 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 20 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 19 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 18 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 17 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 16 Deathplace Team 16.04.2017 Mahou Shoujo of the End 15 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 14 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 13 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 12 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 11 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 10 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 9 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 8 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 7 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 6 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 5 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 4 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 3 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 2 Deathplace Team 15.04.2017 Mahou Shoujo of the End 1 Deathplace Team 15.04.2017