Marmalade Boy

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 40 - Hoàn thànhCâu truyện bắt đầu từ khi bố mẹ Miki đi Hawaii về. Họ quyết định li dị để cưới người khác. Miki đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn đám cưới này nhưng hoàn toàn thất bại. Cô cứ tưởng cậu con trai của gia đình kia (Yuu) sẽ phản đối chuyện này nhưng sự thật thì… Sau đó họ dọn về sống chung dưới một mái nhà. Và bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Marmalade Boy 40 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 39 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 38 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 37 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 36 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 35 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 34 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 33 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 32 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 31 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 30 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 29 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 28 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 27 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 26 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 25 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 24 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 23 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 22 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 21 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 20 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 19 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 18 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 17 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 16 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 15 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 14 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 13 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 12 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 11 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 10 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 9.5 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 9 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 8 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 7 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 6 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 5 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 4 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 3 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 2 acc.vn 17.10.2013 Marmalade Boy 1 acc.vn 17.10.2013