Murabito Desu Ga Nani Ka?

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 56 - Đang tiến hànhVâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta…. đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một “dân làng”. Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là ” dân làng ” nào.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Murabito Desu Ga Nani Ka? 56 27.09.2023 Murabito Desu Ga Nani Ka? 55 13.09.2023 Murabito Desu Ga Nani Ka? 54 2.09.2023 Murabito Desu Ga Nani Ka? 53 2.09.2023 Murabito Desu Ga Nani Ka? 52.5 9.09.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 52 7.09.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 51.5 1.09.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 51 30.08.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 50 truyentranhtuan.com 28.08.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 49 23.08.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 48.5 23.08.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 48 5.08.2022 Murabito Desu Ga Nani Ka? 47 4.11.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 46 19.09.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 45 19.09.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 44 17.07.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 43 17.07.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 42 6.05.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 41 6.05.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 40 13.03.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 39 13.03.2021 Murabito Desu Ga Nani Ka? 36 14.11.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 35 19.08.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 34 28.06.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 33 11.06.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 32.5 21.05.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 32 21.05.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 31 21.05.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 30 21.05.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 29 21.05.2020 Murabito Desu Ga Nani Ka? 28 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 27 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 26 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 25 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 24 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 23 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 22 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 21 30.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 20 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 19 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 18 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 17 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 16 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 15 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 14 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 13 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 12 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 11 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 10 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 9.5 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 9 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 8 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 7 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 6 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 5 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 4 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 3 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 2 29.07.2019 Murabito Desu Ga Nani Ka? 1 29.07.2019