My Hero Academia

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 400 - Đang tiến hànhCâu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng My Hero Academia 400 19.09.2023 My Hero Academia 399 4.09.2023 My Hero Academia 398 29.08.2023 My Hero Academia 397 Lightning Group 23.08.2023 My Hero Academia 396 Lightning Group 23.08.2023 My Hero Academia 395 23.08.2023 My Hero Academia 394 17.07.2023 My Hero Academia 393 Lightning Group 11.07.2023 My Hero Academia 392 11.07.2023 My Hero Academia 391 Lightning Group 19.06.2023 My Hero Academia 390 19.06.2023 My Hero Academia 389 22.05.2023 My Hero Academia 388 16.05.2023 My Hero Academia 387 8.05.2023 My Hero Academia 386 Lightning Group 25.04.2023 My Hero Academia 385 Lightning Group 25.04.2023 My Hero Academia 384 25.04.2023 My Hero Academia 383 28.03.2023 My Hero Academia 382 8.03.2023 My Hero Academia 381 1.03.2023 My Hero Academia 380 21.02.2023 My Hero Academia 379 Lightning Group 13.02.2023 My Hero Academia 378 Lightning Group 13.02.2023 My Hero Academia 377 13.02.2023 My Hero Academia 376 5.01.2023 My Hero Academia 375 17.12.2022 My Hero Academia 374 Lightning Group 3.12.2022 My Hero Academia 373 3.12.2022 My Hero Academia 371 7.11.2022 My Hero Academia 370 25.10.2022 My Hero Academia 369 12.10.2022 My Hero Academia 368 5.10.2022 My Hero Academia 367 goccay.vn 26.09.2022 My Hero Academia 366 Lightning Group 21.09.2022 My Hero Academia 365 Lightning Group 21.09.2022 My Hero Academia 364 21.09.2022 My Hero Academia 363 Lightning Group 23.08.2022 My Hero Academia 362 Lightning Group 23.08.2022 My Hero Academia 361 23.08.2022 My Hero Academia 360 28.07.2022 My Hero Academia 359 20.07.2022 My Hero Academia 358 FIVdogg 6.07.2022 My Hero Academia 357 28.06.2022 My Hero Academia 356 LHmanga.com 21.06.2022 My Hero Academia 355 vechai.info 9.06.2022 My Hero Academia 354 31.05.2022 My Hero Academia 353 25.05.2022 My Hero Academia 352 18.05.2022 My Hero Academia 351 29.04.2022 My Hero Academia 350 19.04.2022 My Hero Academia 349 31.03.2022 My Hero Academia 348 22.03.2022 My Hero Academia 347 16.03.2022 My Hero Academia 346 VN Blueship 11.03.2022 My Hero Academia 345 VN Blueship 1.03.2022 My Hero Academia 344 21.02.2022 My Hero Academia 343 17.02.2022 My Hero Academia 342 Lightning Group 23.01.2022 My Hero Academia 342 6.02.2022 My Hero Academia 341 Lightning Group 23.01.2022 My Hero Academia 340 Lightning Group 23.01.2022 My Hero Academia 339 Lightning Group 23.01.2022 My Hero Academia 338 23.01.2022 My Hero Academia 337 Lightning Group 14.12.2021 My Hero Academia 336 14.12.2021 My Hero Academia 335 Lightning Group 30.11.2021 My Hero Academia 334 30.11.2021 My Hero Academia 333 Lightning Group 28.11.2021 My Hero Academia 332 Lightning Group 28.11.2021 My Hero Academia 331 Lightning Group 28.11.2021 My Hero Academia 330 Lightning Group 28.11.2021 My Hero Academia 329 28.11.2021 My Hero Academia 328 5.10.2021 My Hero Academia 327 28.09.2021 My Hero Academia 326 comicvn.net 20.09.2021 My Hero Academia 325 Lightning Group 6.09.2021 My Hero Academia 324 Lightning Group 6.09.2021 My Hero Academia 323 Lightning Group 6.09.2021 My Hero Academia 322 Lightning Group 6.09.2021 My Hero Academia 321.5 Lightning Group 6.09.2021 My Hero Academia 321 6.09.2021 My Hero Academia 320 6.09.2021 My Hero Academia 319 15.07.2021 My Hero Academia 318 4.07.2021 My Hero Academia 317 22.06.2021 My Hero Academia 316 16.06.2021 My Hero Academia 315 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 314 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 313 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 312 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 311 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 310 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 309 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 308 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 307 Lightning Group 10.06.2021 My Hero Academia 306 10.06.2021 My Hero Academia 305 13.05.2021 My Hero Academia 304 13.05.2021 My Hero Academia 303 13.05.2021 My Hero Academia 302 28.02.2021 My Hero Academia 301 22.02.2021 My Hero Academia 300 21.02.2021 My Hero Academia 299 10.02.2021 My Hero Academia 298 4.02.2021 My Hero Academia 297 4.02.2021 My Hero Academia 296 5.01.2021 My Hero Academia 295 30.12.2020 My Hero Academia 294 14.12.2020 My Hero Academia 293 13.12.2020 My Hero Academia 292 30.11.2020 My Hero Academia 291 19.11.2020 My Hero Academia 290 11.11.2020 My Hero Academia 289 5.11.2020 My Hero Academia 288 19.10.2020 My Hero Academia 287 14.10.2020 My Hero Academia 286 6.10.2020 My Hero Academia 285 3.10.2020 My Hero Academia 284 19.09.2020 My Hero Academia 283 6.09.2020 My Hero Academia 282 1.09.2020 My Hero Academia 281 28.08.2020 My Hero Academia 280 28.08.2020 My Hero Academia 279 7.08.2020 My Hero Academia 278 7.08.2020 My Hero Academia 277 7.08.2020 My Hero Academia 276 7.08.2020 My Hero Academia 275 24.06.2020 My Hero Academia 274 24.06.2020 My Hero Academia 273 16.06.2020 My Hero Academia 272 27.05.2020 My Hero Academia 271 23.05.2020 My Hero Academia 270 13.05.2020 My Hero Academia 269 29.04.2020 My Hero Academia 268 19.04.2020 My Hero Academia 267 11.04.2020 My Hero Academia 266 31.03.2020 My Hero Academia 265 31.03.2020 My Hero Academia 264 17.03.2020 My Hero Academia 263 10.03.2020 My Hero Academia 262 10.03.2020 My Hero Academia 261 17.02.2020 My Hero Academia 260 10.02.2020 My Hero Academia 259 5.02.2020 My Hero Academia 258 5.02.2020 My Hero Academia 257 5.02.2020 My Hero Academia 256 7.01.2020 My Hero Academia 255 25.12.2019 My Hero Academia 254 17.12.2019 My Hero Academia 253 10.12.2019 My Hero Academia 252 2.12.2019 My Hero Academia 251 26.11.2019 My Hero Academia 250 18.11.2019 My Hero Academia 249 12.11.2019 My Hero Academia 248 30.10.2019 My Hero Academia 247 21.10.2019 My Hero Academia 246 13.10.2019 My Hero Academia 245 9.10.2019 My Hero Academia 244 29.09.2019 My Hero Academia 243 18.09.2019 My Hero Academia 242 9.09.2019 My Hero Academia 241 9.09.2019 My Hero Academia 240 25.08.2019 My Hero Academia 239 25.08.2019 My Hero Academia 238 4.08.2019 My Hero Academia 237 1.08.2019 My Hero Academia 236 21.07.2019 My Hero Academia 235 16.07.2019 My Hero Academia 234 7.07.2019 My Hero Academia 233 24.06.2019 My Hero Academia 232 17.06.2019 My Hero Academia 231 10.06.2019 My Hero Academia 230 2.06.2019 My Hero Academia 229 3.06.2019 My Hero Academia 228 3.06.2019 My Hero Academia 227 11.05.2019 My Hero Academia 226 5.06.2019 My Hero Academia 225 20.04.2019 My Hero Academia 224 20.04.2019 My Hero Academia 223 11.04.2019 My Hero Academia 222 11.04.2019 My Hero Academia 221 11.04.2019 My Hero Academia 220 11.04.2019 My Hero Academia 219 9.03.2019 My Hero Academia 218 2.03.2019 My Hero Academia 217 2.03.2019 My Hero Academia 216 2.03.2019 My Hero Academia 215 8.02.2019 My Hero Academia 214 8.02.2019 My Hero Academia 213 8.02.2019 My Hero Academia 212 1.01.2019 My Hero Academia 211 21.12.2018 My Hero Academia 210 16.12.2018 My Hero Academia 209 16.12.2018 My Hero Academia 208 7.12.2018 My Hero Academia 207 1.12.2018 My Hero Academia 206 25.11.2018 My Hero Academia 205 12.11.2018 My Hero Academia 205 13.11.2018 My Hero Academia 204 10.11.2018 My Hero Academia 203 28.10.2018 My Hero Academia 202 14.10.2018 My Hero Academia 201 6.10.2018 My Hero Academia 199 26.09.2018 My Hero Academia 199 29.09.2018 My Hero Academia 198 26.09.2018 My Hero Academia 197 8.09.2018 My Hero Academia 197 11.09.2018 My Hero Academia 196 2.09.2018 My Hero Academia 195 30.08.2018 My Hero Academia 194 21.08.2018 My Hero Academia 193 6.08.2018 My Hero Academia 191 3.08.2018 My Hero Academia 190 3.08.2018 My Hero Academia 189 3.08.2018 My Hero Academia 188 3.08.2018 My Hero Academia 187 3.08.2018 My Hero Academia 186 3.08.2018 My Hero Academia 185 3.08.2018 My Hero Academia 184 3.08.2018 My Hero Academia 183 3.08.2018 My Hero Academia 182 3.08.2018 My Hero Academia 181 3.08.2018 My Hero Academia 180 3.08.2018 My Hero Academia 179 3.08.2018 My Hero Academia 178 3.08.2018 My Hero Academia 177 3.08.2018 My Hero Academia 176 3.08.2018 My Hero Academia 175 3.08.2018 My Hero Academia 174 3.08.2018 My Hero Academia 173 3.08.2018 My Hero Academia 172 3.08.2018 My Hero Academia 171 3.08.2018 My Hero Academia 170 3.08.2018 My Hero Academia 169 3.08.2018 My Hero Academia 168 1.06.2018 My Hero Academia 167 3.08.2018 My Hero Academia 166 3.08.2018 My Hero Academia 165 3.08.2018 My Hero Academia 164 3.08.2018 My Hero Academia 163 16.04.2018 My Hero Academia 162 16.04.2018 My Hero Academia 161 16.04.2018 My Hero Academia 160 19.03.2018 My Hero Academia 159 16.04.2018 My Hero Academia 158 16.04.2018 My Hero Academia 157 4.03.2018 My Hero Academia 156 28.02.2018 My Hero Academia 152 14.02.2018 My Hero Academia 152 23.02.2018 My Hero Academia 151 14.02.2018 My Hero Academia 150 14.02.2018 My Hero Academia 149 14.02.2018 My Hero Academia 148 14.02.2018 My Hero Academia 147 22.01.2018 My Hero Academia 146 7.01.2018 My Hero Academia 145 7.01.2018 My Hero Academia 144 7.01.2018 My Hero Academia 143 7.01.2018 My Hero Academia 142 9.12.2017 My Hero Academia 141 9.12.2017 My Hero Academia 140 9.12.2017 My Hero Academia 139 6.12.2017 My Hero Academia 138 6.12.2017 My Hero Academia 137 6.12.2017 My Hero Academia 136 6.12.2017 My Hero Academia 135 6.12.2017 My Hero Academia 134 27.09.2017 My Hero Academia 134 6.12.2017 My Hero Academia 133 6.12.2017 My Hero Academia 132 13.09.2017 My Hero Academia 131 6.09.2017 My Hero Academia 130 30.08.2017 My Hero Academia 129 28.08.2017 My Hero Academia 128 28.08.2017 My Hero Academia 127 27.08.2017 My Hero Academia 126 14.08.2017 My Hero Academia 125 9.08.2017 My Hero Academia 124 Fallen Angels 1.08.2017 My Hero Academia 123 Fallen Angels 1.08.2017 My Hero Academia 122 Fallen Angels 1.08.2017 My Hero Academia 121 Fallen Angels 1.08.2017 My Hero Academia 120 23.06.2017 My Hero Academia 119 19.06.2017 My Hero Academia 118 Fallen Angels 19.06.2017 My Hero Academia 117 14.06.2017 My Hero Academia 116 Fallen Angels 19.06.2017 My Hero Academia 115 31.05.2017 My Hero Academia 114 29.05.2017 My Hero Academia 113 29.05.2017 My Hero Academia 112 23.05.2017 My Hero Academia 111 9.05.2017 My Hero Academia 110 9.05.2017 My Hero Academia 109 9.05.2017 My Hero Academia 108 20.04.2017 My Hero Academia 107 4.04.2017 My Hero Academia 106 9.05.2017 My Hero Academia 105 28.02.2017 My Hero Academia 104 13.02.2017 My Hero Academia 103 6.02.2017 My Hero Academia 102 13.12.2016 My Hero Academia 101 27.11.2016 My Hero Academia 100 10.11.2016 My Hero Academia 99 19.10.2016 My Hero Academia 98 8.10.2016 My Hero Academia 97 6.09.2016 My Hero Academia 96 Fallen Angels 2.08.2016 My Hero Academia 95 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 94 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 93 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 92 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 91 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 90 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 89 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 88 Fallen Angels 30.07.2016 My Hero Academia 87 Fallen Angels 22.07.2016 My Hero Academia 86 21.07.2016 My Hero Academia 85 11.07.2016 My Hero Academia 84.5 Fallen Angels 26.06.2016 My Hero Academia 84 Fallen Angels 12.06.2016 My Hero Academia 83 Fallen Angels 3.06.2016 My Hero Academia 82 Fallen Angels 17.04.2016 My Hero Academia 81 Fallen Angels 17.04.2016 My Hero Academia 80 Fallen Angels 17.04.2016 My Hero Academia 79 Fallen Angels 17.04.2016 My Hero Academia 78 6.04.2016 My Hero Academia 77 6.04.2016 My Hero Academia 76 Fallen Angels 30.03.2016 My Hero Academia 75 Fallen Angels 30.03.2016 My Hero Academia 74 Fallen Angels 15.03.2016 My Hero Academia 73 Fallen Angels 8.01.2016 My Hero Academia 72 Fallen Angels 15.03.2016 My Hero Academia 71 Fallen Angels 28.01.2016 My Hero Academia 70 Fallen Angels 23.01.2016 My Hero Academia 69 Fallen Angels 16.01.2016 My Hero Academia 68 Fallen Angels 13.01.2016 My Hero Academia 67 Fallen Angels 5.12.2015 My Hero Academia 66 Fallen Angels 16.11.2015 My Hero Academia 65 Fallen Angels 8.11.2015 My Hero Academia 64 Fallen Angels 8.11.2015 My Hero Academia 63 Fallen Angels 7.11.2015 My Hero Academia 62 Fallen Angels 7.11.2015 My Hero Academia 61 Fallen Angels 31.10.2015 My Hero Academia 60 Fallen Angels 31.10.2015 My Hero Academia 59 Fallen Angels 19.10.2015 My Hero Academia 58 Fallen Angels 16.10.2015 My Hero Academia 57 Fallen Angels 13.10.2015 My Hero Academia 56 Fallen Angels 12.10.2015 My Hero Academia 55 Fallen Angels 12.10.2015 My Hero Academia 54 Fallen Angels 12.10.2015 My Hero Academia 53 Fallen Angels 29.09.2015 My Hero Academia 52 Fallen Angels 27.09.2015 My Hero Academia 51 Fallen Angels 5.09.2015 My Hero Academia 50 Fallen Angels 5.09.2015 My Hero Academia 49 Fallen Angels 19.08.2015 My Hero Academia 48 Fallen Angels 17.08.2015 My Hero Academia 47 Fallen Angels 16.08.2015 My Hero Academia 46 Fallen Angels 9.08.2015 My Hero Academia 45 Fallen Angels 11.07.2015 My Hero Academia 44 Fallen Angels 11.07.2015 My Hero Academia 43 Fallen Angels 11.06.2015 My Hero Academia 42 Fallen Angels 3.06.2015 My Hero Academia 41 Fallen Angels 3.06.2015 My Hero Academia 40 Fallen Angels 13.05.2015 My Hero Academia 39 Fallen Angels 13.05.2015 My Hero Academia 38 Fallen Angels 25.04.2015 My Hero Academia 37 Fallen Angels 25.04.2015 My Hero Academia 36 Fallen Angels 17.04.2015 My Hero Academia 35 Fallen Angels 2.04.2015 My Hero Academia 34 Fallen Angels 24.03.2015 My Hero Academia 33 Fallen Angels 24.03.2015 My Hero Academia 32 Fallen Angels 16.03.2015 My Hero Academia 31 Fallen Angels 2.03.2015 My Hero Academia 30 Fallen Angels 2.03.2015 My Hero Academia 29 Fallen Angels 2.03.2015 My Hero Academia 28 Fallen Angels 26.02.2015 My Hero Academia 27 Fallen Angels 25.02.2015 My Hero Academia 26 Fallen Angels 25.02.2015 My Hero Academia 25 Fallen Angels 24.02.2015 My Hero Academia 24 Fallen Angels 23.02.2015 My Hero Academia 23 Fallen Angels 19.02.2015 My Hero Academia 22 Fallen Angels 15.02.2015 My Hero Academia 21 Fallen Angels 14.02.2015 My Hero Academia 20 Fallen Angels 12.02.2015 My Hero Academia 19 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 18 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 17 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 16 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 15 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 14 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 13 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 12 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 11 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 10 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 9 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 8 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 7 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 6 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 5 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 4 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 3 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 2 Fallen Angels 11.02.2015 My Hero Academia 1 Lightning Group 11.02.2015