Nephilim

Tên khác: Nephilim John

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 22 - Tạm ngừngSatan, ác quỷ, thiên thần, những cuộc thánh chiến giữa 2 thế lực mạnh mẽ nhất… đều có trong tác phẩm cùng tác giả với Ares – Kiếm sĩ lang thang…. Đón xem..

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nephilim 22 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 21 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 20 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 19 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 18 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 17 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 16 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 15 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 14 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 13 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 12 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 11 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 10 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 9 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 8 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 7 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 6 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 5 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 4 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 3 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 2 [Speed] Group 14.10.2013 Nephilim 1 [Speed] Group 14.10.2013