Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Webtoon .

Chương mới nhất: 122 - Đang tiến hànhNăm 18 tuổi, Kim Gi Gyu thức tỉnh thành một người chơi. Cậu tưởng rằng đời cậu đã rẽ sang con đường thành công và vinh quang, rằng cậu sẽ chinh phục ‘toà tháp’ và đóng lại những ‘cánh cổng’… nhưng kể cả sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, cậu vẫn level 1. Và kể từ đấy, ngày nào cậu cũng giết một con goblin, nhưng cậu vẫn chỉ ở level 1. 5 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn lẹt đẹt level 1 và người khác đã sỉ nhục cậu với câu nói. “Không ngờ thể loại người chơi này cũng có thể tồn tại đấy”. Nhưng, tất cả chỉ là bắt đầuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 122 7.09.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 121 22.08.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 120 16.08.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 119 16.08.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 118 1.08.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 117 27.07.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 116 19.07.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 115 19.07.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 114 19.07.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 113 7.06.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 112 1.06.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 111 25.05.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 110 16.05.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 109 3.05.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 108 26.04.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 107 18.04.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 106 11.04.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 105 4.04.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 104 28.03.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 103 21.03.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 102 7.03.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 101 28.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 100 22.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 99 15.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 98 7.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 97 1.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 96 1.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 95 1.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 94 1.02.2023 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 93 28.12.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 92 28.12.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 91 14.12.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 90 6.12.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 89 30.11.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 88 23.11.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 87 16.11.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 86 8.11.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 85 8.11.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 84 Devil Slayer Team 26.10.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 83 11.10.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 82 4.10.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 81 4.10.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 80 20.09.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 79 20.09.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 78 6.09.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 77 6.09.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 76 6.09.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 75 16.08.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 74 9.08.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 73 3.08.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 72 26.07.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 71 26.07.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 70 18.07.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 69 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 68 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 67 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 66 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 65 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 64 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 63 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 62 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 61 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 60 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 59 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 58 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 57 ROCKE[T]EAM 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 56 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 55 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 54 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 53 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 52 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 51 6.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 50 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 49 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 48 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 47 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 46 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 45 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 44 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 43 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 42 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 41 1.06.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 40 27.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 39 27.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 38 27.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 37 27.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 36 27.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 35 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 34 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 33 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 32 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 31 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 30 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 29 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 28 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 27 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 26 19.05.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 25 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 24 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 23 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 22 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 21 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 20 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 19 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 18 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 17 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 16 9.03.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 15 20.02.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 14 20.02.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 13 20.02.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 12 20.02.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 11 20.02.2022 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 10 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 9 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 8 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 7 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 6 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 5 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 4 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 3 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 2 14.11.2021 Người Chơi Không Thể Thăng Cấp 1 14.11.2021