Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 111 - Đang tiến hànhMột thợ săn Hạng F.
Hơn thế nữa, là một người anh trai Hạng F, kẻ không bao giờ bắt kịp người em Hạng S tuyệt vời của mình.
Sau khi sống một cuộc đời tồi tệ thậm chí huỷ hoại cuộc sống của em trai mình, tôi đã chọn giải pháp như sau:
“Người bảo hộ hoàn hảo”
Phải, lần này thay vì trở nên xấu xa, tôi sẽ âm thầm hỗ trợ những người có khả năng.
Đó là những gì tôi nghĩ. Thế nhưng những Hạng S có vẻ…kì lạ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 111 18.11.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 110 12.11.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 109 12.11.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 108 28.10.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 107 21.10.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 106 15.10.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 105 7.10.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 104 24.09.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 103 17.09.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 102 17.09.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 101 8.09.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 100 26.08.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 99 17.08.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 98 17.08.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 97 4.08.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 96 4.08.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 95 19.07.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 94 14.07.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 93 7.07.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 92 5.07.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 91 22.06.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 90 15.06.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 89 8.06.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 88 1.06.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 87 Sirô Team 25.05.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 86 20.05.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 85 11.05.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 84 4.05.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 83 27.04.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 82 19.04.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 81 Sirô Team 13.04.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 80 10.04.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 79 31.03.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 78 24.03.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 77 24.03.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 76 9.03.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 75 1.03.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 74 23.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 73 18.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 72 10.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 71 4.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 70 4.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 69 4.02.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 67 4.01.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 66 1.01.2023 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 65 LHmanga.com 21.12.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 64 18.12.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 63 30.11.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 62 25.11.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 61 17.11.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 60 9.11.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 59 2.11.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 58 Hunter Group 27.10.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 57 19.10.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 56 Sirô Team 13.10.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 55 6.10.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 54 28.09.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 53 21.09.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 52 15.09.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 51 8.09.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 50 1.09.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 49 24.08.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 48 17.08.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 47 10.08.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 46 10.08.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 45 Sirô Team 27.07.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 44 Lightning Group 20.07.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 43 13.07.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 42 goccay.vn 6.07.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 41 29.06.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 40 22.06.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 39 15.06.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 38 9.06.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 37 9.06.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 36 27.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 35 19.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 34 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 33 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 32 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 31 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 30 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 29 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 28 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 27 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 26 Lightning Group 18.05.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 25 30.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 24 30.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 23 30.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 22 30.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 21 Wicked House 30.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 20 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 19 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 18 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 17 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 16 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 15 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 14 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 13 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 12 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 11 25.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 10 16.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 9 16.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 8 16.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 7 16.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 6 16.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 5 14.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 4 14.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 3 14.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 2 14.04.2022 Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng 1 14.04.2022