Omamori Himari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 75 - Hoàn thành7 năm về trước, cha mẹ Amakawa Yuuto đồng loạt qua đời, để lại 1 mình cậu ta, ko ai thân thích. Từ ngày đó, bạn thiếu thời, Kuzaki Rinko, ngày ngày lại đến đánh thức Yuuto, nấu ăn cho cậu ta & nói chung, chăm sóc anh chàng về mọi mặt. Thứ duy nhất Yuuto còn giữ được từ người thân là 1 tấm bùa, dưới dạng 1 viên bi trong 1 chiếc túi gấm đỏ, do ông bà nội để lại như 1 tấm bùa may mắn (1 omamori). Vào ngày sinh nhật thứ 16 của mình, tấm bùa đột ngột biến mất, và Himari xuất hiện trước mắt Yuuto. Himari là ai? Là 1 nữ samurai với bản thể là miêu tinh linh & là 1 thợ săn quỉ rất mạnh, thề bảo vệ Yuuto bằng mọi giá. Rắc rối duy nhất: Yuuto dị ứng với mèo!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Omamori Himari 75 6.06.2016 Omamori Himari 74 6.06.2016 Omamori Himari 73 6.06.2016 Omamori Himari 72 6.06.2016 Omamori Himari 71 6.06.2016 Omamori Himari 70 6.06.2016 Omamori Himari 69 6.06.2016 Omamori Himari 68 6.06.2016 Omamori Himari 67 6.06.2016 Omamori Himari 66 6.06.2016 Omamori Himari 65 6.06.2016 Omamori Himari 64 6.06.2016 Omamori Himari 63 6.06.2016 Omamori Himari 62 6.06.2016 Omamori Himari 61 6.06.2016 Omamori Himari 60 6.06.2016 Omamori Himari 59 6.06.2016 Omamori Himari 58 6.06.2016 Omamori Himari 57 6.06.2016 Omamori Himari 56 6.06.2016 Omamori Himari 55 6.06.2016 Omamori Himari 54 6.06.2016 Omamori Himari 53 6.06.2016 Omamori Himari 52 6.06.2016 Omamori Himari 51 6.06.2016 Omamori Himari 50 5.06.2016 Omamori Himari 49 5.06.2016 Omamori Himari 48 5.06.2016 Omamori Himari 47 5.06.2016 Omamori Himari 46 5.06.2016 Omamori Himari 45 5.06.2016 Omamori Himari 44 5.06.2016 Omamori Himari 43 5.06.2016 Omamori Himari 42 5.06.2016 Omamori Himari 41 5.06.2016 Omamori Himari 40 4.06.2016 Omamori Himari 39 4.06.2016 Omamori Himari 38 4.06.2016 Omamori Himari 37 4.06.2016 Omamori Himari 36 4.06.2016 Omamori Himari 35 4.06.2016 Omamori Himari 34 4.06.2016 Omamori Himari 33 4.06.2016 Omamori Himari 32 4.06.2016 Omamori Himari 31 4.06.2016 Omamori Himari 30 4.06.2016 Omamori Himari 29 4.06.2016 Omamori Himari 28 4.06.2016 Omamori Himari 27 4.06.2016 Omamori Himari 26 4.06.2016 Omamori Himari 25 4.06.2016 Omamori Himari 24 4.06.2016 Omamori Himari 23 4.06.2016 Omamori Himari 22 4.06.2016 Omamori Himari 21 4.06.2016 Omamori Himari 20 1.06.2016 Omamori Himari 19 1.06.2016 Omamori Himari 18 1.06.2016 Omamori Himari 17 1.06.2016 Omamori Himari 16 1.06.2016 Omamori Himari 15 1.06.2016 Omamori Himari 14 1.06.2016 Omamori Himari 13 1.06.2016 Omamori Himari 12 1.06.2016 Omamori Himari 11 1.06.2016 Omamori Himari 10 1.06.2016 Omamori Himari 9 1.06.2016 Omamori Himari 8 1.06.2016 Omamori Himari 7 1.06.2016 Omamori Himari 6 1.06.2016 Omamori Himari 5 1.06.2016 Omamori Himari 4 1.06.2016 Omamori Himari 3 1.06.2016 Omamori Himari 2 1.06.2016 Omamori Himari 1 1.06.2016