Sát thủ về vườn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 145 - Đang tiến hànhTaro Sakamoto là sát thủ huyền thoại , được các nhân vật phản diện khiếp sợ và các sát thủ ngưỡng mộ. Nhưng một ngày … anh đã yêu! Giải nghệ, kết hôn, làm cha và sau đó … Sakamoto đã trở thành con lợn sề ! Anh chàng mũm mĩm điều hành cửa hàng hàng xóm thực sự là một cựu sát thủ huyền thoại giấu nghề ! Liệu anh ấy có thể bảo vệ gia đình mình khỏi nguy hiểm? Hãy sẵn sàng để trải nghiệm một bộ manga shounen hài hành động mới! được xuất bản hàng tuần trên Tạp chí ShounenTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sát thủ về vườn 145 28.11.2023 Sát thủ về vườn 144 21.11.2023 Sát thủ về vườn 143 13.11.2023 Sát thủ về vườn 142 6.11.2023 Sát thủ về vườn 141 30.10.2023 Sát thủ về vườn 140 30.10.2023 Sát thủ về vườn 139 16.10.2023 Sát thủ về vườn 138 14.10.2023 Sát thủ về vườn 137 14.10.2023 Sát thủ về vườn 136 12.10.2023 Sát thủ về vườn 135 12.10.2023 Sát thủ về vườn 134 17.09.2023 Sát thủ về vườn 133 4.09.2023 Sát thủ về vườn 132 28.08.2023 Sát thủ về vườn 131 28.08.2023 Sát thủ về vườn 130 7.08.2023 Sát thủ về vườn 129 31.07.2023 Sát thủ về vườn 128 31.07.2023 Sát thủ về vườn 127 17.07.2023 Sát thủ về vườn 126 11.07.2023 Sát thủ về vườn 124 28.06.2023 Sát thủ về vườn 123 21.06.2023 Sát thủ về vườn 122 13.06.2023 Sát thủ về vườn 121 11.06.2023 Sát thủ về vườn 120 11.06.2023 Sát thủ về vườn 119 30.05.2023 Sát thủ về vườn 118 22.05.2023 Sát thủ về vườn 117 16.05.2023 Sát thủ về vườn 116 29.04.2023 Sát thủ về vườn 115 21.04.2023 Sát thủ về vườn 114 21.04.2023 Sát thủ về vườn 113 13.04.2023 Sát thủ về vườn 112 7.04.2023 Sát thủ về vườn 111 7.04.2023 Sát thủ về vườn 110 31.03.2023 Sát thủ về vườn 109 31.03.2023 Sát thủ về vườn 108 31.03.2023 Sát thủ về vườn 107 31.03.2023 Sát thủ về vườn 106 31.03.2023 Sát thủ về vườn 105 31.03.2023 Sát thủ về vườn 104 24.02.2023 Sát thủ về vườn 103 Devil Slayer Team 17.02.2023 Sát thủ về vườn 102 13.02.2023 Sát thủ về vườn 101 19.01.2023 Sát thủ về vườn 100 15.01.2023 Sát thủ về vườn 99 15.01.2023 Sát thủ về vườn 98 15.01.2023 Sát thủ về vườn 97 20.12.2022 Sát thủ về vườn 96 17.12.2022 Sát thủ về vườn 95 9.12.2022 Sát thủ về vườn 94 9.12.2022 Sát thủ về vườn 93 3.12.2022 Sát thủ về vườn 92 3.12.2022 Sát thủ về vườn 91 Lightning Group 3.12.2022 Sát thủ về vườn 90 22.11.2022 Sát thủ về vườn 89 19.11.2022 Sát thủ về vườn 88 19.11.2022 Sát thủ về vườn 87 19.11.2022 Sát thủ về vườn 86 7.11.2022 Sát thủ về vườn 85 3.11.2022 Sát thủ về vườn 84.5 26.10.2022 Sát thủ về vườn 84 26.10.2022 Sát thủ về vườn 83 21.10.2022 Sát thủ về vườn 82 21.10.2022 Sát thủ về vườn 81 14.10.2022 Sát thủ về vườn 80 11.10.2022 Sát thủ về vườn 79 11.10.2022 Sát thủ về vườn 78 6.10.2022 Sát thủ về vườn 77 5.10.2022 Sát thủ về vườn 76 30.09.2022 Sát thủ về vườn 75 Amethyst Group 30.09.2022 Sát thủ về vườn 74 26.09.2022 Sát thủ về vườn 73 19.09.2022 Sát thủ về vườn 72 19.09.2022 Sát thủ về vườn 71 10.09.2022 Sát thủ về vườn 70 3.09.2022 Sát thủ về vườn 69 29.08.2022 Sát thủ về vườn 68 25.08.2022 Sát thủ về vườn 67 25.08.2022 Sát thủ về vườn 66 15.08.2022 Sát thủ về vườn 65 15.08.2022 Sát thủ về vườn 64 11.08.2022 Sát thủ về vườn 63 11.08.2022 Sát thủ về vườn 62 31.07.2022 Sát thủ về vườn 61 16.07.2022 Sát thủ về vườn 60 9.07.2022 Sát thủ về vườn 59 9.07.2022 Sát thủ về vườn 58 9.07.2022 Sát thủ về vườn 57 9.07.2022 Sát thủ về vườn 56 9.07.2022 Sát thủ về vườn 55 9.07.2022 Sát thủ về vườn 54 9.07.2022 Sát thủ về vườn 53 9.07.2022 Sát thủ về vườn 52 9.07.2022 Sát thủ về vườn 51 9.07.2022 Sát thủ về vườn 50 21.05.2022 Sát thủ về vườn 49 21.05.2022 Sát thủ về vườn 48 FIVdogg 6.04.2022 Sát thủ về vườn 47 23.03.2022 Sát thủ về vườn 46 23.03.2022 Sát thủ về vườn 45 23.03.2022 Sát thủ về vườn 44 23.03.2022 Sát thủ về vườn 43 12.02.2022 Sát thủ về vườn 42 14.01.2022 Sát thủ về vườn 41 4.01.2022 Sát thủ về vườn 40 VN Blueship 4.01.2022 Sát thủ về vườn 39 5.10.2021 Sát thủ về vườn 38 5.10.2021 Sát thủ về vườn 37 5.10.2021 Sát thủ về vườn 36 8.09.2021 Sát thủ về vườn 35 28.08.2021 Sát thủ về vườn 34 18.08.2021 Sát thủ về vườn 33 10.08.2021 Sát thủ về vườn 32 10.08.2021 Sát thủ về vườn 31 10.08.2021 Sát thủ về vườn 30 10.08.2021 Sát thủ về vườn 29 4.07.2021 Sát thủ về vườn 28 4.07.2021 Sát thủ về vườn 27 16.06.2021 Sát thủ về vườn 26 16.06.2021 Sát thủ về vườn 25 16.06.2021 Sát thủ về vườn 24 16.06.2021 Sát thủ về vườn 23 16.06.2021 Sát thủ về vườn 22 13.05.2021 Sát thủ về vườn 21 9.05.2021 Sát thủ về vườn 20 8.05.2021 Sát thủ về vườn 19 8.05.2021 Sát thủ về vườn 18 7.05.2021 Sát thủ về vườn 17 8.05.2021 Sát thủ về vườn 16 6.05.2021 Sát thủ về vườn 15 6.05.2021 Sát thủ về vườn 14 6.05.2021 Sát thủ về vườn 13 5.05.2021 Sát thủ về vườn 12 5.05.2021 Sát thủ về vườn 11 5.05.2021 Sát thủ về vườn 10 5.05.2021 Sát thủ về vườn 9 5.05.2021 Sát thủ về vườn 8 5.05.2021 Sát thủ về vườn 7 5.05.2021 Sát thủ về vườn 6 5.05.2021 Sát thủ về vườn 5 5.05.2021 Sát thủ về vườn 4 5.05.2021 Sát thủ về vườn 3 5.05.2021 Sát thủ về vườn 2 5.05.2021 Sát thủ về vườn 1 5.05.2021