Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2

Tên khác: New Black Swindler

Tác giả: , .

Thể loại: Drama , Mystery , Psychological .

Chương mới nhất: 198 - Đang tiến hànhShin Kurosagi là phần 2 của bộ truyện Kurosagi (Con Diệc Đen). Nhân vật chính của truyện là một chàng trai trẻ tên Kurosaki nung nấu ý định trả thù bọn “Shirosagi” ( hay “diệc trắng” chuyên đi lừa đảo ) bằng cách lừa gạt hầu như toàn bộ tiền của bọn chúng rồi gửi bằng chứng có thể đưa chúng vào tù tới cho cảnh sát. Với sự giúp đỡ của ông trùm lừa đảo Katsuragi, Kurosaki đã giúp những người dân hiền lành bị lừa gạt lấy lại được tài sản. Để trả thù được cho gia đình, Kurosaki phải học cách trở nên tàn nhẫn, anh phải hy sinh tất cả kể cả việc nói không với tình yêu. Nhưng từ lúc anh cứu cô gái Tsusara thoát khỏi bị xe lửa đâm phải, mọi chuyện trở nên thay đổi hoàn toàn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 198 Mega Team 8.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 197 Mega Team 7.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 196 Mega Team 6.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 195 Mega Team 5.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 194 Mega Team 4.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 193 Mega Team 3.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 192 Mega Team 1.08.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 191 Mega Team 31.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 190 Mega Team 30.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 189 Mega Team 29.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 188 Mega Team 29.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 187 Mega Team 27.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 186 Mega Team 26.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 185 Mega Team 25.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 184 Mega Team 24.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 183 Mega Team 23.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 182 comicvn.net 23.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 181 Mega Team 21.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 180 Mega Team 20.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 179 Mega Team 19.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 178 Mega Team 18.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 177 Mega Team 17.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 176 Mega Team 16.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 175 Mega Team 16.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 174 Mega Team 14.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 173 Mega Team 14.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 172 Mega Team 12.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 171 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 170 Mega Team 10.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 170 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 170 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 169 Mega Team 10.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 169 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 168 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 167 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 166 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 165 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 164 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 163 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 162 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 161 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 160 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 159 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 158 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 157 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 156 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 155 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 154 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 153 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 152 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 151 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 150 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 149 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 148 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 147 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 146 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 145 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 144 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 143 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 142 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 141 Mega Team 11.07.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 140 Mega Team 10.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 139 Mega Team 9.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 138 Mega Team 8.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 137 Mega Team 7.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 136 Mega Team 7.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 135 Mega Team 5.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 134 Mega Team 4.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 133 Mega Team 3.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 132 Mega Team 3.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 131 Mega Team 2.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 130 Mega Team 2.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 129 Mega Team 2.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 128 Mega Team 2.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 127 Mega Team 2.06.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 126 Mega Team 29.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 125 Mega Team 29.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 124 Mega Team 28.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 123 Mega Team 28.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 122 Mega Team 25.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 121 Mega Team 24.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 120 Mega Team 23.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 119 Mega Team 22.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 118 Mega Team 22.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 117 comicvn.net 21.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 116 Mega Team 19.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 115 Mega Team 18.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 114 Mega Team 17.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 113 Mega Team 16.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 112 Mega Team 15.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 111 Mega Team 15.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 110 Mega Team 13.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 109 Mega Team 12.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 108 Mega Team 11.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 107 Mega Team 11.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 106 Mega Team 9.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 105 Mega Team 8.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 104 Mega Team 7.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 103 Mega Team 6.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 102 Mega Team 6.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 101 Mega Team 5.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 100 Mega Team 5.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 99 Mega Team 2.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 98 Mega Team 1.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 97 Mega Team 1.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 96 Mega Team 1.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 95 Mega Team 1.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 94 Mega Team 1.05.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 93 Mega Team 29.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 92 Mega Team 28.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 91 Mega Team 27.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 90 Mega Team 26.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 89 Mega Team 25.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 88 Mega Team 24.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 87 Mega Team 24.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 86 Mega Team 23.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 85 Mega Team 23.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 84 Mega Team 23.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 83 Mega Team 20.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 82 Mega Team 20.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 81 Mega Team 18.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 80 Mega Team 17.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 79 Mega Team 16.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 78 Mega Team 15.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 77 Mega Team 15.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 76 Mega Team 13.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 75 Mega Team 12.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 74 Mega Team 11.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 73 Mega Team 10.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 72 Mega Team 10.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 71 Mega Team 8.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 70 Mega Team 7.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 69 Mega Team 6.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 68 Mega Team 5.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 67 Mega Team 4.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 66 Mega Team 3.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 65 Mega Team 3.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 64 Mega Team 1.04.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 63 Mega Team 31.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 62 Mega Team 30.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 61 Mega Team 29.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 60 Mega Team 29.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 59 Mega Team 27.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 58 Mega Team 26.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 57 Mega Team 26.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 56 Mega Team 24.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 55 Mega Team 23.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 54 Mega Team 22.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 53 Mega Team 22.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 52 Mega Team 20.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 51 Mega Team 19.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 50 Mega Team 18.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 49 Mega Team 17.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 48 Mega Team 16.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 47 Mega Team 16.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 46 Mega Team 14.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 45 Mega Team 13.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 44 Mega Team 12.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 43 Mega Team 11.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 42 Mega Team 10.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 41 Mega Team 9.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 40 Mega Team 8.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 39 Mega Team 8.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 38 Mega Team 8.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 37 Mega Team 6.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 36 Mega Team 5.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 35 Mega Team 4.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 34 Mega Team 3.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 33 Mega Team 2.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 32 Mega Team 1.03.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 31 Mega Team 27.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 30 Mega Team 25.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 29 Mega Team 23.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 28 Mega Team 21.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 27 Mega Team 19.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 26 Mega Team 16.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 25 Mega Team 13.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 24 Mega Team 11.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 23 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 22 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 21 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 20 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 19 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 18 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 17 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 16 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 15 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 14 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 13 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 12 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 11 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 10 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 9 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 8 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 7 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 6 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 5 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 4 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 3 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 2 Mega Team 9.02.2014 Shin Kurosagi: Con Diệc Đen 2 1 Mega Team 9.02.2014