Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 72 - Đang tiến hànhTrái đất từng tồn tại vị anh hùng mạnh nhất thế giới.Nhưng hắn ta đã chết. Nói xem làm sao một kẻ đã chết có thể đội mồ sống dậy?!Thì cũng đúng. Nhưng nếu có cách để quay lại, hắn chắc chắn sẽ quay lại. Và một ngày của 20 năm sau ngày chết của người anh hùng bị đồng đội phản bội kia, hầm ngục nơi giam cầm Lee Geon bất ngờ rung chuyển…. và người hùng ngỡ như đã bỏ mạng – xuất hiện! Đấm khôn kiếp!! Lần này trở lại, các ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta!!! – Và một thiên sử thi về anh hùng cấp thảm họa đi trả thù những đồng đội cũ – BẮT ĐẦU!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 72 4.08.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 71 28.07.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 70 21.07.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 69 14.07.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 68 7.07.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 67 30.06.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 66 23.06.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 65 16.06.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 64 9.06.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 63 2.06.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 62 26.05.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 61 26.05.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 60 26.05.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 59 6.05.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 58 28.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 57 21.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 56 21.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 55 21.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 54 1.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 53 1.04.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 52.5 17.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 52 17.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 51.5 10.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 51 10.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 50 10.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 49 9.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 48 9.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 47 9.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 46 9.03.2023 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 45 28.07.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 44 22.07.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 43 16.07.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 42 16.07.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 41 30.06.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 40 30.06.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 38 9.06.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 37 9.06.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 36 14.04.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 35 14.04.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 34 1.04.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 33 1.04.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 32 17.03.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 31 10.03.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 30 3.03.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 28 17.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 27 17.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 20 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 19 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 18 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 17 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 16 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 15 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 14 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 13 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 12 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 11 7.02.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 10 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 9 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 8 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 7 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 6 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 5 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 4 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 3 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 2 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 1 21.01.2022 Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa 0 21.01.2022