Sự trở lại của pháp sư cấp 8

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhVới mục đích thống nhất đế quốc cùng Hoàng Đế Ragnar, đôi tay của tôi đã nhuốm máu sau hàng năm trời. Tôi muốn được trở về quê nhà và sống một cuộc đời bình lặng để xám hối cho những tội lỗi của mình, tuy nhiên… Tôi đã bị Ragnar, hoàng đế đồng thời là một người bạn của mình, phản bội và dồn đến cửa tử. Cùng đường, tôi đành phải tự đâm vào tim mình bằng con dao đã yển chú thuật thời gian. Và lần này, tôi sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của mình. Tôi sẽ đặt lại mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó và bảo vệ những người thân yêu nhất của mình!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự trở lại của pháp sư cấp 8 81 28.12.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 80 vn-zoom 20.12.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 79 14.12.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 78 vn-zoom 6.12.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 77 29.11.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 76 22.11.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 75 vn-zoom 15.11.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 74 Amethyst Group 8.11.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 73 18.10.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 72 4.10.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 71 27.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 70 20.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 69 14.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 68 6.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 67 6.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 66 6.09.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 65 10.08.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 64 10.08.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 63 10.08.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 62 19.07.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 61 7.07.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 60 29.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 59 21.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 58 15.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 57 8.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 56 3.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 55 3.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 54 2.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 53 2.06.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 49 30.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 48 23.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 47 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 46 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 45 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 44 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 43 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 42 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 41 18.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 40 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 39 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 38 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 37 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 36 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 35 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 34 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 33 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 32 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 31 17.03.2022 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 30 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 29 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 28 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 27.5 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 27 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 26 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 25 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 24 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 23 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 22 29.10.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 20 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 19 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 18 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 17 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 16 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 15 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 14 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 13 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 12 19.08.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 11 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 10 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 9 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 8 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 7 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 6 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 5 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 4 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 3 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 2 13.07.2021 Sự trở lại của pháp sư cấp 8 1 13.07.2021