Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 116 - Đang tiến hànhCố Trường Ca xuyên không trở thành nhân vật phản diện, làm thiếu chủ một trường sinh thế gia, hắn phải đối mặt với đủ loại motip nhân vật chính: khí vận chi tử quật khởi; tiểu muội muội phiên bản tuổi nhỏ của Hoang Thiên đế có thâm thù đại hận với hắn; vị hôn thê xuyên không từ 3000 năm sau về trả thù; truyền nhân của Cổ Thiên Tôn, cường giả trọng sinh đoạt xá sống lại; chí cường giả luân hồi chuyển thế; Đế tử trùng sinh, thánh nữ là người xuyên không từ địa cầu ( đồng hương); nhóm người xuyên không từ hành tinh khác tới – phiên bản của Diệp Thiên Đế trong Già Thiên….
Hắn thân phụ hệ thống Cướp đoạt khí vận, tu luyện Thôn Tiên Ma Công, lấy thôn phệ tu vi, bản nguyên để tu luyện.
Hãy cùng theo dõi bộ truyện: “Ta! Thiên mệnh đại nhân vật phản phái” để xem Cố Trường Ca làm thế nào để hoá giải thù hận của muội muội và vị hôn thê, từng bước đưa từng khí vận chi tử vào thế thanh bại danh liệt, nêu cao lá cờ chính nghĩa để mưu đồ cá nhân tính kế cả thiên hạ trong lòng bàn tay, đi đến đỉnh phong của nhân vật phản diện!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 116 26.11.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 115 20.11.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 114 Lightning Group 13.11.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 113 12.11.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 112 6.11.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 111 30.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 110 29.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 109 23.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 108 16.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 107 15.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 105 2.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 104 2.10.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 103 25.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 102 24.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 101 18.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 100 11.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 99 4.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 98 4.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 97 4.09.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 96 7.08.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 95 7.08.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 94 24.07.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 93 24.07.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 92 24.07.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 91 24.07.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 90 24.07.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 89 19.06.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 88 12.06.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 87 5.06.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 86 29.05.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 85 Lightning Group 22.05.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 84 15.05.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 83 8.05.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 82 1.05.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 81 24.04.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 80 17.04.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 79 17.04.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 78 11.04.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 77 3.04.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 76 28.03.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 75 20.03.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 74 13.03.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 72 27.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 71 27.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 70 20.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 69 20.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 68 6.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 67 6.02.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 66 24.01.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 65 24.01.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 64 9.01.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 63 2.01.2023 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 62 26.12.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 61 12.12.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 60 5.12.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 59 28.11.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 58 21.11.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 57 14.11.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 56 14.11.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 55 14.11.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 54 17.10.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 53 10.10.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 52 10.10.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 51 26.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 50 26.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 49 Lightning Group 26.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 48 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 47 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 46 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 45 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 44 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 43 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 42 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 41 5.09.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 40 8.08.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 39 8.08.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 38 8.08.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 37 8.08.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 36 8.08.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 35 13.06.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 34 13.06.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 33 13.06.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 32 23.05.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 31 23.05.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 30 23.05.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 29 2.05.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 28 2.05.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 27 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 26 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 25 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 24 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 23 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 22 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 21 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 20 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 19 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 18 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 17 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 16 20.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 15 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 14 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 13 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 12 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 11 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 10 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 9 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 8 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 7 19.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 6 18.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 5 18.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 4 18.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 3 18.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 2 18.04.2022 Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện 1 18.04.2022