Tenkaichi – Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Martial Arts , Mature , Seinen .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hànhMột câu chuyện với một chuỗi lịch sử hoàn toàn lạ lẫm với lịch sử mà chúng ta đã và đang từng được biết.Oda Nobugana, sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, nay chỉ vì muốn nhìn thấy cảnh chém giết đổ máu, đã lập nên một giải đấu nhằm chọn ra người sẽ thay mình trị vì cả thiên hạ, “TENKAICHI”. Để tham gia, những văn võ bá quan lẫn các trung thần đều sẽ chọn ra cho mình một võ sĩ đại diện, người mà họ cho rằng sẽ là thiên hạ đệ nhất võ sĩ tham gia thi đấu cho mình. Một đại hội đẫm máu và tàn khốc chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản chính thức bắt đầu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 21 26.10.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 20 26.09.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 19 26.09.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 18 25.07.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 17 26.06.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 16 9.05.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 15.5 16.04.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 15 16.04.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 14 hamtruyen.com 13.03.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 13 25.02.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 12 30.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 11 22.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 10 17.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 9 17.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 8 17.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 7 17.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 6 17.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 5 16.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 4 16.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 3 16.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 2 16.01.2022 Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội 1 16.01.2022