Thần Chưởng Long Cửu Châu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhNếu ai đã từng say mê Như Lai Thần Chưởng cùng câu chuyện ly kỳ cuốn hút của Long Kiếm Phi, hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện mới này với nhân vật chính là Long Cửu Châu, con trai y.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Chưởng Long Cửu Châu 10 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 9 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 8 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 7 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 6 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 5 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 4 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 3 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 2 comicvn.net 4.10.2013 Thần Chưởng Long Cửu Châu 1 comicvn.net 4.10.2013