The New Gate

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 91 - Đang tiến hành“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia.  Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…
Nhóm dịch: HPerfectF TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The New Gate 91 1.09.2023 The New Gate 90 30.05.2023 The New Gate 89 28.05.2023 The New Gate 88 26.05.2023 The New Gate 87 16.05.2023 The New Gate 86 16.05.2023 The New Gate 84 Sirô Team 4.01.2023 The New Gate 83 28.10.2022 The New Gate 82 9.10.2022 The New Gate 81 28.09.2022 The New Gate 80 7.09.2022 The New Gate 79 Amethyst Group 11.07.2022 The New Gate 78 3.07.2022 The New Gate 77 Wicked House 25.06.2022 The New Gate 76 19.06.2022 The New Gate 75 Wicked House 6.02.2022 The New Gate 74 14.01.2022 The New Gate 73 14.01.2022 The New Gate 72 22.11.2021 The New Gate 71 16.09.2021 The New Gate 70 6.08.2021 The New Gate 69 30.07.2021 The New Gate 68 29.04.2021 The New Gate 67 23.03.2021 The New Gate 66 24.02.2021 The New Gate 65 27.12.2020 The New Gate 64 4.12.2020 The New Gate 63 27.10.2020 The New Gate 62 21.09.2020 The New Gate 61 31.08.2020 The New Gate 60 6.08.2020 The New Gate 59 6.08.2020 The New Gate 58 6.08.2020 The New Gate 57 2.06.2020 The New Gate 56 2.04.2020 The New Gate 55 2.04.2020 The New Gate 54 22.12.2019 The New Gate 53 22.11.2019 The New Gate 52 22.11.2019 The New Gate 51 22.11.2019 The New Gate 50 22.11.2019 The New Gate 49 22.11.2019 The New Gate 48 22.11.2019 The New Gate 47 22.11.2019 The New Gate 46 22.11.2019 The New Gate 45 2.03.2019 The New Gate 44.5 20.12.2018 The New Gate 43 22.11.2019 The New Gate 42.5 19.12.2018 The New Gate 41 22.11.2019 The New Gate 40 17.09.2018 The New Gate 39 18.07.2018 The New Gate 38 25.05.2018 The New Gate 37 23.05.2018 The New Gate 36 23.05.2018 The New Gate 35 17.04.2018 The New Gate 34 29.12.2017 The New Gate 33 1.12.2017 The New Gate 32 23.10.2017 The New Gate 32 24.10.2017 The New Gate 31 2.10.2017 The New Gate 30 10.08.2017 The New Gate 29 18.07.2017 The New Gate 28 14.06.2017 The New Gate 27 LHmanga.com 9.05.2017 The New Gate 26 20.03.2017 The New Gate 25 20.03.2017 The New Gate 24 LHmanga.com 20.01.2017 The New Gate 23 LHmanga.com 25.12.2016 The New Gate 22 LHmanga.com 13.11.2016 The New Gate 21 LHmanga.com 21.09.2016 The New Gate 20 blogtruyen.com 16.08.2016 The New Gate 19 blogtruyen.com 19.07.2016 The New Gate 18 blogtruyen.com 19.06.2016 The New Gate 17 17.05.2016 The New Gate 16 blogtruyen.com 18.04.2016 The New Gate 15 blogtruyen.com 18.04.2016 The New Gate 14 blogtruyen.com 22.01.2016 The New Gate 13 blogtruyen.com 22.01.2016 The New Gate 12 blogtruyen.com 22.01.2016 The New Gate 11 blogtruyen.com 22.01.2016 The New Gate 10 blogtruyen.com 22.01.2016 The New Gate 9 30.08.2015 The New Gate 8 28.08.2015 The New Gate 7 28.08.2015 The New Gate 6 28.08.2015 The New Gate 5 28.08.2015 The New Gate 4 28.08.2015 The New Gate 3 28.08.2015 The New Gate 2 28.08.2015 The New Gate 1 28.08.2015