Thời Đại X Long

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 94 - Đang tiến hànhCó lẽ là …
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách 
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thời Đại X Long 94 25.12.2019 Thời Đại X Long 93 26.11.2019 Thời Đại X Long 92 9.09.2019 Thời Đại X Long 90 8.03.2019 Thời Đại X Long 89 24.12.2018 Thời Đại X Long 88 5.12.2018 Thời Đại X Long 87 26.10.2018 Thời Đại X Long 86 29.09.2018 Thời Đại X Long 85 4.09.2018 Thời Đại X Long 84 4.09.2018 Thời Đại X Long 83 27.07.2018 Thời Đại X Long 82 9.07.2018 Thời Đại X Long 81 18.06.2018 Thời Đại X Long 80 13.06.2018 Thời Đại X Long 79 8.06.2018 Thời Đại X Long 78 19.06.2018 Thời Đại X Long 77 8.05.2018 Thời Đại X Long 76 16.04.2018 Thời Đại X Long 75 13.04.2018 Thời Đại X Long 74 5.04.2018 Thời Đại X Long 73 5.03.2018 Thời Đại X Long 72 28.02.2018 Thời Đại X Long 71 24.01.2018 Thời Đại X Long 70 22.01.2018 Thời Đại X Long 69 15.01.2018 Thời Đại X Long 68 9.01.2018 Thời Đại X Long 67 13.12.2017 Thời Đại X Long 66 7.12.2017 Thời Đại X Long 65 16.11.2017 Thời Đại X Long 64 5.11.2017 Thời Đại X Long 63.5 2.11.2017 Thời Đại X Long 63 26.09.2017 Thời Đại X Long 62 12.09.2017 Thời Đại X Long 61 28.07.2017 Thời Đại X Long 60 16.06.2017 Thời Đại X Long 59 hamtruyen.com 12.04.2017 Thời Đại X Long 58 hamtruyen.com 17.03.2017 Thời Đại X Long 57 hamtruyen.com 10.02.2017 Thời Đại X Long 56 26.12.2016 Thời Đại X Long 55 26.12.2016 Thời Đại X Long 54 26.10.2016 Thời Đại X Long 53 16.09.2016 Thời Đại X Long 52 hamtruyen.com 31.07.2016 Thời Đại X Long 51 hamtruyen.com 13.06.2016 Thời Đại X Long 50 hamtruyen.com 13.06.2016 Thời Đại X Long 49 hamtruyen.com 12.05.2016 Thời Đại X Long 48 12.04.2016 Thời Đại X Long 47 12.04.2016 Thời Đại X Long 46 12.03.2016 Thời Đại X Long 45 hamtruyen.com 12.03.2016 Thời Đại X Long 44 hamtruyen.com 9.01.2016 Thời Đại X Long 43 hamtruyen.com 16.12.2015 Thời Đại X Long 42 hamtruyen.com 9.12.2015 Thời Đại X Long 41 hamtruyen.com 5.11.2015 Thời Đại X Long 40 hamtruyen.com 5.11.2015 Thời Đại X Long 39 3.09.2015 Thời Đại X Long 38 hamtruyen.com 20.07.2015 Thời Đại X Long 37 hamtruyen.com 3.07.2015 Thời Đại X Long 36 hamtruyen.com 6.06.2015 Thời Đại X Long 35 12.05.2015 Thời Đại X Long 34 12.05.2015 Thời Đại X Long 33 12.05.2015 Thời Đại X Long 32 12.05.2015 Thời Đại X Long 31 12.05.2015 Thời Đại X Long 30 12.05.2015 Thời Đại X Long 29 12.05.2015 Thời Đại X Long 28 12.05.2015 Thời Đại X Long 27 12.05.2015 Thời Đại X Long 26 12.05.2015 Thời Đại X Long 25 12.05.2015 Thời Đại X Long 24 12.05.2015 Thời Đại X Long 23 12.05.2015 Thời Đại X Long 22 12.05.2015 Thời Đại X Long 21 12.05.2015 Thời Đại X Long 20 12.05.2015 Thời Đại X Long 19 12.05.2015 Thời Đại X Long 18 12.05.2015 Thời Đại X Long 17 12.05.2015 Thời Đại X Long 16 12.05.2015 Thời Đại X Long 15 12.05.2015 Thời Đại X Long 14 12.05.2015 Thời Đại X Long 13 12.05.2015 Thời Đại X Long 12 12.05.2015 Thời Đại X Long 11 12.05.2015 Thời Đại X Long 10 12.05.2015 Thời Đại X Long 9 12.05.2015 Thời Đại X Long 8 12.05.2015 Thời Đại X Long 7 12.05.2015 Thời Đại X Long 6 12.05.2015 Thời Đại X Long 5 12.05.2015 Thời Đại X Long 4 12.05.2015 Thời Đại X Long 3 12.05.2015 Thời Đại X Long 2 12.05.2015 Thời Đại X Long 1 12.05.2015