Tinh Giáp Hồn Tướng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Sci-fi .

Chương mới nhất: 144 - Đang tiến hànhVị hoàng hồn sư cuối cùng của tộc người–Tống Vân Tường, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về lúc còn đi học. Lúc còn trẻ bởi vì hồn mạch khiếm khuyết mà bị người đời khinh thường, bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể giương mắt nhìn bạn thân chết trước mặt mình. Nhưng kiếp này, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về, dùng kinh nghiệm chiến đấu với kiến thức kỹ thuật của 60 năm để cứu rỗi trường học, từ đó mở ra con đường Tạo Cơ Giáp siêu cấp để đánh quái thú…Chuyện đã từng hối hận, những người đã từng bỏ lỡ, lần này tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc gì.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tinh Giáp Hồn Tướng 144 20.09.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 143 13.09.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 142 vn-zoom 13.09.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 141 6.09.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 140 30.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 139 30.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 138 24.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 137 23.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 136 23.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 135 16.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 134 9.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 133 2.08.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 132 26.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 131 19.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 130 19.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 129 19.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 128 vechai.info 12.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 127 6.07.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 126 28.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 125 21.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 124 14.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 123 7.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 122 5.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 121 4.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 120 3.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 119 2.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 118 1.06.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 117 31.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 116 31.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 115 25.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 114 17.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 113 Sirô Team 10.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 112 Deathplace Team 3.05.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 111 26.04.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 110 19.04.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 109 12.04.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 108 12.04.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 107 5.04.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 106 29.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 105 29.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 104 29.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 103 10.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 102 10.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 101 Lightning Group 1.03.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 100 hamtruyen.com 18.02.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 99 11.02.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 98 2.02.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 97 29.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 96 29.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 95 25.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 94 25.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 93 25.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 92 19.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 91 19.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 90 19.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 89 19.01.2023 Tinh Giáp Hồn Tướng 88 16.12.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 87 9.12.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 86 2.12.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 85 28.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 84 21.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 83 21.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 82 21.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 81 21.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 80 20.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 79 20.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 78 20.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 77 20.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 76 20.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 75 18.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 74 18.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 73 18.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 72 18.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 71 18.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 70 15.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 69 15.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 68 15.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 67 15.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 66 15.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 64 12.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 63 12.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 62 1.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 61 1.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 60 1.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 59 1.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 58 Wicked House 1.11.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 57 30.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 56 30.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 55 30.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 54 30.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 53 30.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 52 27.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 51 27.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 50 27.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 49 27.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 48 27.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 47 23.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 46 23.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 45 23.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 44 23.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 43 23.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 42 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 41 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 40 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 39 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 38 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 37 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 36 17.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 35 13.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 34 13.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 33 13.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 32 13.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 31 13.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 30 10.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 29 10.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 28 10.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 27 10.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 26 10.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 25 9.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 24 9.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 23 9.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 22 9.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 21 9.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 20 6.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 19 6.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 18 6.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 17 6.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 16 5.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 15 5.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 14 5.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 13 5.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 12 vn-zoom 5.10.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 11 29.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 10 29.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 9 29.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 8 29.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 7 29.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 6 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 5 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 4 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 3 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 2 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 1 28.09.2022 Tinh Giáp Hồn Tướng 0 28.09.2022