Toàn trí độc giả

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 174 - Đang tiến hànhChỉ mình tôi mới biết được kết cục của thế giới này.
Vào một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mà anh ấy yêu thích. Anh ấy sẽ làm gì để sống sót? Khi mà thế giới đó là nơi ngập tràn tai ương và hiểm nguy.
Năng lực của anh ấy? Anh ấy biết mọi tình tiết của câu chuyện cho đến kết thúc. Bởi vì anh ấy là độc giả duy nhất của nó.
Hãy đọc truyện để biết được anh ấy sống sót như thế nào.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Toàn trí độc giả 174 9.09.2023 Toàn trí độc giả 173 9.09.2023 Toàn trí độc giả 172 9.09.2023 Toàn trí độc giả 171 18.08.2023 Toàn trí độc giả 170 18.08.2023 Toàn trí độc giả 169 4.08.2023 Toàn trí độc giả 168 27.07.2023 Toàn trí độc giả 167 20.07.2023 Toàn trí độc giả 166 13.07.2023 Toàn trí độc giả 165 7.07.2023 Toàn trí độc giả 164 30.06.2023 Toàn trí độc giả 163 22.06.2023 Toàn trí độc giả 162 15.06.2023 Toàn trí độc giả 161 11.06.2023 Toàn trí độc giả 160 11.06.2023 Toàn trí độc giả 159 26.05.2023 Toàn trí độc giả 158 19.05.2023 Toàn trí độc giả 157 12.05.2023 Toàn trí độc giả 156 5.05.2023 Toàn trí độc giả 155 27.04.2023 Toàn trí độc giả 154 27.04.2023 Toàn trí độc giả 153 13.04.2023 Toàn trí độc giả 152 7.04.2023 Toàn trí độc giả 150 24.03.2023 Toàn trí độc giả 149 16.03.2023 Toàn trí độc giả 148 16.03.2023 Toàn trí độc giả 147 2.03.2023 Toàn trí độc giả 146 2.03.2023 Toàn trí độc giả 145 2.03.2023 Toàn trí độc giả 144 2.03.2023 Toàn trí độc giả 143 2.03.2023 Toàn trí độc giả 142 2.03.2023 Toàn trí độc giả 141 1.03.2023 Toàn trí độc giả 140 1.03.2023 Toàn trí độc giả 139 1.03.2023 Toàn trí độc giả 138 1.03.2023 Toàn trí độc giả 137 18.12.2022 Toàn trí độc giả 136 10.12.2022 Toàn trí độc giả 135 3.12.2022 Toàn trí độc giả 134 29.11.2022 Toàn trí độc giả 133 29.11.2022 Toàn trí độc giả 132 29.11.2022 Toàn trí độc giả 131 29.11.2022 Toàn trí độc giả 130 29.11.2022 Toàn trí độc giả 129 29.11.2022 Toàn trí độc giả 128 13.10.2022 Toàn trí độc giả 127 8.10.2022 Toàn trí độc giả 126 30.09.2022 Toàn trí độc giả 125 23.09.2022 Toàn trí độc giả 124 23.09.2022 Toàn trí độc giả 123 9.09.2022 Toàn trí độc giả 122 9.09.2022 Toàn trí độc giả 121 9.09.2022 Toàn trí độc giả 120 19.08.2022 Toàn trí độc giả 119 19.08.2022 Toàn trí độc giả 118 19.08.2022 Toàn trí độc giả 117 28.07.2022 Toàn trí độc giả 116 28.07.2022 Toàn trí độc giả 115 Wicked House 16.07.2022 Toàn trí độc giả 114 10.07.2022 Toàn trí độc giả 113 1.07.2022 Toàn trí độc giả 112 23.06.2022 Toàn trí độc giả 111 23.06.2022 Toàn trí độc giả 110 11.06.2022 Toàn trí độc giả 109 11.06.2022 Toàn trí độc giả 108 27.05.2022 Toàn trí độc giả 107 27.05.2022 Toàn trí độc giả 106 27.05.2022 Toàn trí độc giả 105 7.05.2022 Toàn trí độc giả 104 23.04.2022 Toàn trí độc giả 103 15.04.2022 Toàn trí độc giả 102 8.04.2022 Toàn trí độc giả 101 31.03.2022 Toàn trí độc giả 100 vechai.info 24.03.2022 Toàn trí độc giả 99 truyentranhtuan.com 19.03.2022 Toàn trí độc giả 98 12.03.2022 Toàn trí độc giả 97 2.03.2022 Toàn trí độc giả 96 27.02.2022 Toàn trí độc giả 95 18.02.2022 Toàn trí độc giả 94 14.02.2022 Toàn trí độc giả 93 5.02.2022 Toàn trí độc giả 92 comicvn.net 28.01.2022 Toàn trí độc giả 91 Wicked House 23.01.2022 Toàn trí độc giả 90 12.01.2022 Toàn trí độc giả 89 6.01.2022 Toàn trí độc giả 88 1.01.2022 Toàn trí độc giả 87 1.01.2022 Toàn trí độc giả 86 16.12.2021 Toàn trí độc giả 85 11.12.2021 Toàn trí độc giả 84 2.12.2021 Toàn trí độc giả 83 2.12.2021 Toàn trí độc giả 82 21.11.2021 Toàn trí độc giả 81 21.11.2021 Toàn trí độc giả 80 21.11.2021 Toàn trí độc giả 79 21.11.2021 Toàn trí độc giả 78 21.11.2021 Toàn trí độc giả 77 21.11.2021 Toàn trí độc giả 76 18.11.2021 Toàn trí độc giả 75 18.11.2021 Toàn trí độc giả 74 18.11.2021 Toàn trí độc giả 73 18.11.2021 Toàn trí độc giả 72 18.11.2021 Toàn trí độc giả 71 vn-zoom 18.11.2021 Toàn trí độc giả 70 17.11.2021 Toàn trí độc giả 69 17.11.2021 Toàn trí độc giả 68 17.11.2021 Toàn trí độc giả 67 17.11.2021 Toàn trí độc giả 66 17.11.2021 Toàn trí độc giả 65 17.11.2021 Toàn trí độc giả 64 17.11.2021 Toàn trí độc giả 63 17.11.2021 Toàn trí độc giả 62 17.11.2021 Toàn trí độc giả 61 17.11.2021 Toàn trí độc giả 60 16.11.2021 Toàn trí độc giả 59 16.11.2021 Toàn trí độc giả 58 16.11.2021 Toàn trí độc giả 57 16.11.2021 Toàn trí độc giả 56 16.11.2021 Toàn trí độc giả 55 16.11.2021 Toàn trí độc giả 54 16.11.2021 Toàn trí độc giả 53 16.11.2021 Toàn trí độc giả 52 16.11.2021 Toàn trí độc giả 51 16.11.2021 Toàn trí độc giả 50 28.10.2021 Toàn trí độc giả 49 28.10.2021 Toàn trí độc giả 48 28.10.2021 Toàn trí độc giả 47 28.10.2021 Toàn trí độc giả 46 28.10.2021 Toàn trí độc giả 45 7.08.2021 Toàn trí độc giả 44 7.08.2021 Toàn trí độc giả 43 7.08.2021 Toàn trí độc giả 42 7.08.2021 Toàn trí độc giả 41 7.08.2021 Toàn trí độc giả 40.2 7.08.2021 Toàn trí độc giả 40 7.08.2021 Toàn trí độc giả 39 7.08.2021 Toàn trí độc giả 38 14.01.2021 Toàn trí độc giả 37 14.01.2021 Toàn trí độc giả 36 25.12.2020 Toàn trí độc giả 35 18.12.2020 Toàn trí độc giả 34 18.12.2020 Toàn trí độc giả 33 4.12.2020 Toàn trí độc giả 32 26.11.2020 Toàn trí độc giả 30 13.11.2020 Toàn trí độc giả 29 7.11.2020 Toàn trí độc giả 28 30.10.2020 Toàn trí độc giả 27 23.10.2020 Toàn trí độc giả 26 22.10.2020 Toàn trí độc giả 25 21.10.2020 Toàn trí độc giả 24 20.10.2020 Toàn trí độc giả 23 26.09.2020 Toàn trí độc giả 22 26.09.2020 Toàn trí độc giả 21 10.09.2020 Toàn trí độc giả 20 4.09.2020 Toàn trí độc giả 19 28.08.2020 Toàn trí độc giả 18 20.08.2020 Toàn trí độc giả 17 15.08.2020 Toàn trí độc giả 16 15.08.2020 Toàn trí độc giả 15 10.08.2020 Toàn trí độc giả 14 25.07.2020 Toàn trí độc giả 13 24.07.2020 Toàn trí độc giả 12 24.07.2020 Toàn trí độc giả 11 24.07.2020 Toàn trí độc giả 10 24.07.2020 Toàn trí độc giả 9 24.07.2020 Toàn trí độc giả 8 24.07.2020 Toàn trí độc giả 7 24.07.2020 Toàn trí độc giả 6 24.07.2020 Toàn trí độc giả 5 24.07.2020 Toàn trí độc giả 4 24.07.2020 Toàn trí độc giả 3 24.07.2020 Toàn trí độc giả 2 24.07.2020 Toàn trí độc giả 1 24.07.2020 Toàn trí độc giả 0 24.07.2020