Võ Động Càn Khôn

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 210 - Đang tiến hànhCon đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể – Địa Nguyên Cảnh – Thiên Nguyên Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Tạo Khí Cảnh – Tạo Hình Cảnh – Tạo Hóa Cảnh – Niết Bàn Cảnh – Sinh Huyền Cảnh – Tử Huyền Cảnh – Chuyển Luân Cảnh – Luân Hồi Cảnh – Tổ CảnhTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Động Càn Khôn 210 14.09.2023 Võ Động Càn Khôn 209 14.09.2023 Võ Động Càn Khôn 208 14.09.2023 Võ Động Càn Khôn 206 29.08.2023 Võ Động Càn Khôn 205 15.08.2023 Võ Động Càn Khôn 204 15.08.2023 Võ Động Càn Khôn 203 15.08.2023 Võ Động Càn Khôn 202 15.08.2023 Võ Động Càn Khôn 201 1.08.2023 Võ Động Càn Khôn 200 1.08.2023 Võ Động Càn Khôn 199 1.08.2023 Võ Động Càn Khôn 198 23.11.2022 Võ Động Càn Khôn 195 1.11.2022 Võ Động Càn Khôn 194 31.10.2022 Võ Động Càn Khôn 193 29.10.2022 Võ Động Càn Khôn 192 29.10.2022 Võ Động Càn Khôn 191 26.09.2022 Võ Động Càn Khôn 190 goccay.vn 20.09.2022 Võ Động Càn Khôn 189 3.09.2022 Võ Động Càn Khôn 188 3.09.2022 Võ Động Càn Khôn 187 20.08.2022 Võ Động Càn Khôn 186 20.08.2022 Võ Động Càn Khôn 185 20.08.2022 Võ Động Càn Khôn 184 15.08.2022 Võ Động Càn Khôn 183 16.07.2022 Võ Động Càn Khôn 182 9.07.2022 Võ Động Càn Khôn 181 9.07.2022 Võ Động Càn Khôn 180 24.06.2022 Võ Động Càn Khôn 179 19.06.2022 Võ Động Càn Khôn 178 19.06.2022 Võ Động Càn Khôn 177 19.06.2022 Võ Động Càn Khôn 176 11.06.2022 Võ Động Càn Khôn 175 20.05.2022 Võ Động Càn Khôn 174 20.05.2022 Võ Động Càn Khôn 173 20.05.2022 Võ Động Càn Khôn 172 29.04.2022 Võ Động Càn Khôn 171 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 170 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 169 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 168 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 167 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 166 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 165 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 164 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 163 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 162 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 161 28.04.2022 Võ Động Càn Khôn 160 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 159 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 158 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 157 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 156 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 155 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 154 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 153 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 152 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 151 27.04.2022 Võ Động Càn Khôn 150 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 149 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 148 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 147 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 146 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 145 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 144 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 143 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 142 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 141 26.04.2022 Võ Động Càn Khôn 140 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 139 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 138 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 137 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 136 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 135 3.08.2021 Võ Động Càn Khôn 135 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 134 3.08.2021 Võ Động Càn Khôn 134 25.04.2022 Võ Động Càn Khôn 133 3.08.2021 Võ Động Càn Khôn 132 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 131 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 130 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 129 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 128 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 127 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 126 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 125 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 124 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 123 12.03.2021 Võ Động Càn Khôn 122 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 121 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 120 19.07.2021 Võ Động Càn Khôn 119 12.09.2020 Võ Động Càn Khôn 118 12.09.2020 Võ Động Càn Khôn 117 12.09.2020 Võ Động Càn Khôn 116 12.09.2020 Võ Động Càn Khôn 115 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 114 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 113 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 112 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 111 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 110 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 109 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 108 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 107 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 106 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 105 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 104 5.07.2020 Võ Động Càn Khôn 103 13.05.2020 Võ Động Càn Khôn 102 12.05.2020 Võ Động Càn Khôn 101 21.02.2020 Võ Động Càn Khôn 99 17.02.2020 Võ Động Càn Khôn 98 13.12.2019 Võ Động Càn Khôn 97 11.12.2019 Võ Động Càn Khôn 96 23.11.2019 Võ Động Càn Khôn 95 12.10.2019 Võ Động Càn Khôn 94 9.10.2019 Võ Động Càn Khôn 93 5.10.2019 Võ Động Càn Khôn 92 30.09.2019 Võ Động Càn Khôn 91 31.08.2019 Võ Động Càn Khôn 90 25.08.2019 Võ Động Càn Khôn 89 31.08.2019 Võ Động Càn Khôn 88 8.08.2019 Võ Động Càn Khôn 87 13.07.2019 Võ Động Càn Khôn 86 31.08.2019 Võ Động Càn Khôn 85 17.06.2019 Võ Động Càn Khôn 84 25.04.2019 Võ Động Càn Khôn 83 15.04.2019 Võ Động Càn Khôn 82 16.03.2019 Võ Động Càn Khôn 81 22.01.2019 Võ Động Càn Khôn 80 31.12.2018 Võ Động Càn Khôn 79 17.12.2018 Võ Động Càn Khôn 78 3.12.2018 Võ Động Càn Khôn 77 26.10.2018 Võ Động Càn Khôn 76 20.10.2018 Võ Động Càn Khôn 75 20.10.2018 Võ Động Càn Khôn 74 17.08.2018 Võ Động Càn Khôn 73 4.08.2018 Võ Động Càn Khôn 72 20.07.2018 Võ Động Càn Khôn 71 3.07.2018 Võ Động Càn Khôn 70 28.06.2018 Võ Động Càn Khôn 68 29.04.2018 Võ Động Càn Khôn 68 22.05.2018 Võ Động Càn Khôn 67 22.04.2018 Võ Động Càn Khôn 66 18.04.2018 Võ Động Càn Khôn 65 10.04.2018 Võ Động Càn Khôn 64 30.03.2018 Võ Động Càn Khôn 63 28.02.2018 Võ Động Càn Khôn 62 27.01.2018 Võ Động Càn Khôn 61 8.01.2018 Võ Động Càn Khôn 60 11.12.2017 Võ Động Càn Khôn 59 7.11.2017 Võ Động Càn Khôn 58 23.09.2017 Võ Động Càn Khôn 57 23.08.2017 Võ Động Càn Khôn 57 29.08.2017 Võ Động Càn Khôn 56 3.08.2017 Võ Động Càn Khôn 55 10.07.2017 Võ Động Càn Khôn 55 3.08.2017 Võ Động Càn Khôn 54 16.06.2017 Võ Động Càn Khôn 53 hamtruyen.com 11.05.2017 Võ Động Càn Khôn 52 hamtruyen.com 14.03.2017 Võ Động Càn Khôn 51 9.01.2017 Võ Động Càn Khôn 50 16.12.2016 Võ Động Càn Khôn 49 6.12.2016 Võ Động Càn Khôn 48 hamtruyen.com 19.11.2016 Võ Động Càn Khôn 47 hamtruyen.com 25.10.2016 Võ Động Càn Khôn 46 hamtruyen.com 13.09.2016 Võ Động Càn Khôn 45 hamtruyen.com 12.08.2016 Võ Động Càn Khôn 44 8.07.2016 Võ Động Càn Khôn 43 hamtruyen.com 19.06.2016 Võ Động Càn Khôn 42 hamtruyen.com 10.06.2016 Võ Động Càn Khôn 41 hamtruyen.com 10.05.2016 Võ Động Càn Khôn 40 hamtruyen.com 17.04.2016 Võ Động Càn Khôn 39 hamtruyen.com 27.03.2016 Võ Động Càn Khôn 38 hamtruyen.com 8.03.2016 Võ Động Càn Khôn 37 hamtruyen.com 11.12.2015 Võ Động Càn Khôn 36 7.11.2015 Võ Động Càn Khôn 35 hamtruyen.com 6.10.2015 Võ Động Càn Khôn 34 hamtruyen.com 6.10.2015 Võ Động Càn Khôn 33 hamtruyen.com 6.10.2015 Võ Động Càn Khôn 32 hamtruyen.com 24.07.2015 Võ Động Càn Khôn 31 hamtruyen.com 2.07.2015 Võ Động Càn Khôn 30 hamtruyen.com 13.06.2015 Võ Động Càn Khôn 29 2.06.2015 Võ Động Càn Khôn 28 2.06.2015 Võ Động Càn Khôn 27 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 26 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 25 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 24 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 23 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 22 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 21 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 20 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 19 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 18 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 17 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 16 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 15 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 14 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 13 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 12 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 11 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 10 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 9 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 8 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 7 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 6 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 5 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 4 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 3 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 2 9.05.2015 Võ Động Càn Khôn 1 9.05.2015