Vua Bếp Soma

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 315.3 - Đang tiến hànhCậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân, cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận (mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ). Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực. Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẽ khác nhìu thú vị hơn…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vua Bếp Soma 315.3 9.09.2019 Vua Bếp Soma 315.2 9.09.2019 Vua Bếp Soma 315.1 1.07.2019 Vua Bếp Soma 315 15.06.2019 Vua Bếp Soma 314 9.06.2019 Vua Bếp Soma 313 9.06.2019 Vua Bếp Soma 312 29.05.2019 Vua Bếp Soma 311 19.05.2019 Vua Bếp Soma 310 15.05.2019 Vua Bếp Soma 309 17.06.2019 Vua Bếp Soma 308 17.06.2019 Vua Bếp Soma 307 17.06.2019 Vua Bếp Soma 306 17.06.2019 Vua Bếp Soma 305 17.06.2019 Vua Bếp Soma 304 17.06.2019 Vua Bếp Soma 303 17.06.2019 Vua Bếp Soma 302 17.06.2019 Vua Bếp Soma 301 17.06.2019 Vua Bếp Soma 300 17.06.2019 Vua Bếp Soma 299 17.06.2019 Vua Bếp Soma 298 17.06.2019 Vua Bếp Soma 297 17.06.2019 Vua Bếp Soma 296 17.06.2019 Vua Bếp Soma 295 17.06.2019 Vua Bếp Soma 294 17.06.2019 Vua Bếp Soma 293 17.06.2019 Vua Bếp Soma 292 17.06.2019 Vua Bếp Soma 291 17.06.2019 Vua Bếp Soma 290 17.06.2019 Vua Bếp Soma 289 17.06.2019 Vua Bếp Soma 288 17.06.2019 Vua Bếp Soma 287 17.06.2019 Vua Bếp Soma 286 17.06.2019 Vua Bếp Soma 285 17.06.2019 Vua Bếp Soma 284 17.06.2019 Vua Bếp Soma 283 17.06.2019 Vua Bếp Soma 282 17.06.2019 Vua Bếp Soma 281 17.06.2019 Vua Bếp Soma 280 17.06.2019 Vua Bếp Soma 279 17.06.2019 Vua Bếp Soma 278 17.06.2019 Vua Bếp Soma 277 17.06.2019 Vua Bếp Soma 276 17.06.2019 Vua Bếp Soma 275 17.06.2019 Vua Bếp Soma 274 17.06.2019 Vua Bếp Soma 273 17.06.2019 Vua Bếp Soma 272.5 17.06.2019 Vua Bếp Soma 272 17.06.2019 Vua Bếp Soma 271 17.06.2019 Vua Bếp Soma 270 17.06.2019 Vua Bếp Soma 269 17.06.2019 Vua Bếp Soma 268 17.06.2019 Vua Bếp Soma 267 17.06.2019 Vua Bếp Soma 266 17.06.2019 Vua Bếp Soma 265 17.06.2019 Vua Bếp Soma 264 17.06.2019 Vua Bếp Soma 263 17.06.2019 Vua Bếp Soma 262 17.06.2019 Vua Bếp Soma 261 17.06.2019 Vua Bếp Soma 260 17.06.2019 Vua Bếp Soma 259 17.06.2019 Vua Bếp Soma 258 16.06.2019 Vua Bếp Soma 257 16.06.2019 Vua Bếp Soma 256 16.06.2019 Vua Bếp Soma 255 16.06.2019 Vua Bếp Soma 254 16.06.2019 Vua Bếp Soma 253 16.06.2019 Vua Bếp Soma 252 16.06.2019 Vua Bếp Soma 251 16.06.2019 Vua Bếp Soma 250 16.06.2019 Vua Bếp Soma 249 16.06.2019 Vua Bếp Soma 248 16.06.2019 Vua Bếp Soma 247 16.06.2019 Vua Bếp Soma 246 16.06.2019 Vua Bếp Soma 245 16.06.2019 Vua Bếp Soma 244 16.06.2019 Vua Bếp Soma 243 16.06.2019 Vua Bếp Soma 242 16.06.2019 Vua Bếp Soma 241 16.06.2019 Vua Bếp Soma 240 16.06.2019 Vua Bếp Soma 239 16.06.2019 Vua Bếp Soma 238 16.06.2019 Vua Bếp Soma 237 16.06.2019 Vua Bếp Soma 236 16.06.2019 Vua Bếp Soma 235 16.06.2019 Vua Bếp Soma 234 16.06.2019 Vua Bếp Soma 233 16.06.2019 Vua Bếp Soma 232 16.06.2019 Vua Bếp Soma 231 16.06.2019 Vua Bếp Soma 230 16.06.2019 Vua Bếp Soma 229 16.06.2019 Vua Bếp Soma 228 16.06.2019 Vua Bếp Soma 227 16.06.2019 Vua Bếp Soma 226 16.06.2019 Vua Bếp Soma 225 16.06.2019 Vua Bếp Soma 224 16.06.2019 Vua Bếp Soma 223 16.06.2019 Vua Bếp Soma 222 16.06.2019 Vua Bếp Soma 221 16.06.2019 Vua Bếp Soma 220 16.06.2019 Vua Bếp Soma 219 16.06.2019 Vua Bếp Soma 218 16.06.2019 Vua Bếp Soma 217 16.06.2019 Vua Bếp Soma 216 16.06.2019 Vua Bếp Soma 215 16.06.2019 Vua Bếp Soma 214 16.06.2019 Vua Bếp Soma 213 16.06.2019 Vua Bếp Soma 212 16.06.2019 Vua Bếp Soma 211 16.06.2019 Vua Bếp Soma 210 16.06.2019 Vua Bếp Soma 209 16.06.2019 Vua Bếp Soma 208 16.06.2019 Vua Bếp Soma 207 16.06.2019 Vua Bếp Soma 206 16.06.2019 Vua Bếp Soma 205 16.06.2019 Vua Bếp Soma 204 16.06.2019 Vua Bếp Soma 203 16.06.2019 Vua Bếp Soma 202 16.06.2019 Vua Bếp Soma 201 16.06.2019 Vua Bếp Soma 200 16.06.2019 Vua Bếp Soma 199 16.06.2019 Vua Bếp Soma 198 16.06.2019 Vua Bếp Soma 197 16.06.2019 Vua Bếp Soma 196 16.06.2019 Vua Bếp Soma 195 16.06.2019 Vua Bếp Soma 194 16.06.2019 Vua Bếp Soma 193 Devil Slayer Team 29.11.2016 Vua Bếp Soma 192 Devil Slayer Team 21.11.2016 Vua Bếp Soma 191 Devil Slayer Team 15.11.2016 Vua Bếp Soma 190 7.11.2016 Vua Bếp Soma 189 Devil Slayer Team 1.11.2016 Vua Bếp Soma 188 Devil Slayer Team 24.10.2016 Vua Bếp Soma 187 Devil Slayer Team 18.10.2016 Vua Bếp Soma 186 8.10.2016 Vua Bếp Soma 185 Devil Slayer Team 3.10.2016 Vua Bếp Soma 184.5 Devil Slayer Team 25.09.2016 Vua Bếp Soma 184 Devil Slayer Team 25.09.2016 Vua Bếp Soma 183 Devil Slayer Team 20.09.2016 Vua Bếp Soma 182 Devil Slayer Team 12.09.2016 Vua Bếp Soma 181 Devil Slayer Team 6.09.2016 Vua Bếp Soma 180 31.08.2016 Vua Bếp Soma 179.5 Devil Slayer Team 23.08.2016 Vua Bếp Soma 179 Devil Slayer Team 23.08.2016 Vua Bếp Soma 178 Devil Slayer Team 8.08.2016 Vua Bếp Soma 177 Devil Slayer Team 2.08.2016 Vua Bếp Soma 176.5 26.07.2016 Vua Bếp Soma 176 Devil Slayer Team 24.07.2016 Vua Bếp Soma 175 Devil Slayer Team 19.07.2016 Vua Bếp Soma 174 14.07.2016 Vua Bếp Soma 173 5.07.2016 Vua Bếp Soma 172 Devil Slayer Team 27.06.2016 Vua Bếp Soma 171 Devil Slayer Team 27.06.2016 Vua Bếp Soma 170 Devil Slayer Team 11.06.2016 Vua Bếp Soma 169.5 Devil Slayer Team 5.06.2016 Vua Bếp Soma 168 Devil Slayer Team 29.05.2016 Vua Bếp Soma 167 Devil Slayer Team 23.05.2016 Vua Bếp Soma 166 Devil Slayer Team 16.05.2016 Vua Bếp Soma 165 Devil Slayer Team 7.05.2016 Vua Bếp Soma 164 Devil Slayer Team 26.04.2016 Vua Bếp Soma 163 Devil Slayer Team 18.04.2016 Vua Bếp Soma 162 Devil Slayer Team 10.04.2016 Vua Bếp Soma 161 Devil Slayer Team 9.04.2016 Vua Bếp Soma 161 Devil Slayer Team 10.04.2016 Vua Bếp Soma 160 Devil Slayer Team 28.03.2016 Vua Bếp Soma 159 Devil Slayer Team 22.03.2016 Vua Bếp Soma 158 Devil Slayer Team 13.03.2016 Vua Bếp Soma 157 Devil Slayer Team 8.03.2016 Vua Bếp Soma 156 Devil Slayer Team 1.03.2016 Vua Bếp Soma 155 Devil Slayer Team 22.02.2016 Vua Bếp Soma 154 Devil Slayer Team 14.02.2016 Vua Bếp Soma 153 Devil Slayer Team 7.02.2016 Vua Bếp Soma 152 Devil Slayer Team 3.02.2016 Vua Bếp Soma 151 Devil Slayer Team 23.01.2016 Vua Bếp Soma 150 Devil Slayer Team 17.01.2016 Vua Bếp Soma 149 Devil Slayer Team 30.12.2015 Vua Bếp Soma 148 Devil Slayer Team 22.12.2015 Vua Bếp Soma 147.1 Devil Slayer Team 24.12.2015 Vua Bếp Soma 147 Devil Slayer Team 13.12.2015 Vua Bếp Soma 146 Devil Slayer Team 8.12.2015 Vua Bếp Soma 145 Devil Slayer Team 29.11.2015 Vua Bếp Soma 144.1 Devil Slayer Team 24.11.2015 Vua Bếp Soma 144 Devil Slayer Team 24.11.2015 Vua Bếp Soma 143 Devil Slayer Team 15.11.2015 Vua Bếp Soma 142 Devil Slayer Team 6.11.2015 Vua Bếp Soma 141 Devil Slayer Team 2.11.2015 Vua Bếp Soma 140 Devil Slayer Team 26.10.2015 Vua Bếp Soma 139 Devil Slayer Team 20.10.2015 Vua Bếp Soma 138 Devil Slayer Team 9.10.2015 Vua Bếp Soma 137 Devil Slayer Team 8.10.2015 Vua Bếp Soma 136 Devil Slayer Team 30.09.2015 Vua Bếp Soma 135 Devil Slayer Team 20.09.2015 Vua Bếp Soma 134 Devil Slayer Team 20.09.2015 Vua Bếp Soma 133 Devil Slayer Team 11.09.2015 Vua Bếp Soma 132 Devil Slayer Team 5.09.2015 Vua Bếp Soma 131.5 Devil Slayer Team 28.08.2015 Vua Bếp Soma 131 Devil Slayer Team 27.08.2015 Vua Bếp Soma 130 Devil Slayer Team 13.08.2015 Vua Bếp Soma 129 Devil Slayer Team 7.08.2015 Vua Bếp Soma 128 Devil Slayer Team 30.07.2015 Vua Bếp Soma 127 Devil Slayer Team 24.07.2015 Vua Bếp Soma 126 Devil Slayer Team 17.07.2015 Vua Bếp Soma 125 Devil Slayer Team 11.07.2015 Vua Bếp Soma 124 Devil Slayer Team 2.07.2015 Vua Bếp Soma 123 Devil Slayer Team 25.06.2015 Vua Bếp Soma 122 Devil Slayer Team 24.06.2015 Vua Bếp Soma 121 Devil Slayer Team 13.06.2015 Vua Bếp Soma 120 Devil Slayer Team 7.06.2015 Vua Bếp Soma 119 Devil Slayer Team 1.06.2015 Vua Bếp Soma 118 Devil Slayer Team 21.05.2015 Vua Bếp Soma 117 Devil Slayer Team 14.05.2015 Vua Bếp Soma 116 Devil Slayer Team 3.05.2015 Vua Bếp Soma 115 20.04.2015 Vua Bếp Soma 115 Devil Slayer Team 27.04.2015 Vua Bếp Soma 114.1 Devil Slayer Team 27.04.2015 Vua Bếp Soma 114 Devil Slayer Team 21.04.2015 Vua Bếp Soma 113 Devil Slayer Team 11.04.2015 Vua Bếp Soma 112 Devil Slayer Team 5.04.2015 Vua Bếp Soma 111 Devil Slayer Team 28.03.2015 Vua Bếp Soma 110 Devil Slayer Team 22.03.2015 Vua Bếp Soma 109 Devil Slayer Team 16.03.2015 Vua Bếp Soma 108 Devil Slayer Team 8.03.2015 Vua Bếp Soma 107 Devil Slayer Team 1.03.2015 Vua Bếp Soma 107 Devil Slayer Team 2.03.2015 Vua Bếp Soma 106 Devil Slayer Team 23.02.2015 Vua Bếp Soma 105 Devil Slayer Team 16.02.2015 Vua Bếp Soma 104 Devil Slayer Team 7.02.2015 Vua Bếp Soma 103 Devil Slayer Team 31.01.2015 Vua Bếp Soma 102 Devil Slayer Team 25.01.2015 Vua Bếp Soma 101 Devil Slayer Team 13.01.2015 Vua Bếp Soma 100 Devil Slayer Team 6.01.2015 Vua Bếp Soma 99 Devil Slayer Team 30.12.2014 Vua Bếp Soma 98 Devil Slayer Team 17.12.2014 Vua Bếp Soma 97 Devil Slayer Team 8.12.2014 Vua Bếp Soma 96 Devil Slayer Team 6.12.2014 Vua Bếp Soma 95 Devil Slayer Team 28.11.2014 Vua Bếp Soma 94 Devil Slayer Team 2.12.2014 Vua Bếp Soma 93 Devil Slayer Team 9.11.2014 Vua Bếp Soma 92.1 Devil Slayer Team 8.11.2014 Vua Bếp Soma 92 Devil Slayer Team 1.11.2014 Vua Bếp Soma 91 Devil Slayer Team 27.10.2014 Vua Bếp Soma 90 Devil Slayer Team 20.10.2014 Vua Bếp Soma 89 Devil Slayer Team 12.10.2014 Vua Bếp Soma 88 Devil Slayer Team 3.10.2014 Vua Bếp Soma 87 Devil Slayer Team 29.09.2014 Vua Bếp Soma 86 Devil Slayer Team 19.09.2014 Vua Bếp Soma 85 Devil Slayer Team 14.09.2014 Vua Bếp Soma 84.1 Devil Slayer Team 12.09.2014 Vua Bếp Soma 84 Devil Slayer Team 10.09.2014 Vua Bếp Soma 83 Devil Slayer Team 30.08.2014 Vua Bếp Soma 82 Devil Slayer Team 15.08.2014 Vua Bếp Soma 81 Devil Slayer Team 11.08.2014 Vua Bếp Soma 80 Devil Slayer Team 3.08.2014 Vua Bếp Soma 79 Devil Slayer Team 28.07.2014 Vua Bếp Soma 78.5 Devil Slayer Team 27.07.2014 Vua Bếp Soma 78 Devil Slayer Team 20.07.2014 Vua Bếp Soma 77 Devil Slayer Team 13.07.2014 Vua Bếp Soma 76 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 75 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 74 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 73 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 72 Devil Slayer Team 7.06.2014 Vua Bếp Soma 71 Devil Slayer Team 28.05.2014 Vua Bếp Soma 70 Devil Slayer Team 22.05.2014 Vua Bếp Soma 69 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 68.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 68 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 67 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 66 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 65 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 64 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 63 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 62 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 61 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 60 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 59 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 58 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 57 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 56 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 55 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 54 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 53 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 52.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 52 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 51 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 50 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 49 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 48 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 47 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 46 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 45 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 44 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 43 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 42.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 42 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 41 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 40 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 39 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 38 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 37 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 36 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 35.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 35 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 34 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 33 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 32 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 31 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 30 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 29 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 28 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 27 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 26 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 25 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 24 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 23 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 22 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 21 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 20 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 19 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 18 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 17 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 16 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 15 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 14.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 14 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 13 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 12 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 11 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 10 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 9 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 8 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 7 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 6 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 4 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 3 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 2 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 1 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 0 Devil Slayer Team 16.05.2014