Zetman

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 180 - Hoàn thànhZetman là câu chuyện xoay xung quanh cậu bé tên Jin. Không cha mẹ, cùng với ông sống ở khu nhà ổ chuột, Jin là một cậu bé đặc biệt với khả năng chiến đấu siêu phàm cùng với một vết sẹo tròn trên tay trái còn được gọi là “Chiếc nhẫn của thiên sứ “… Hàng ngày, Jin ra ngoài kiếm tiền bằng cách liều mạng cứu thoát những người gặp nạn để… đòi tiền thưởng mà không biết ông cậu ở nhà đang rất lo lắng. Rồi một ngày định mệnh, Jin và ông  phải đối mặt với một tên giết người hàng loạt – chính là hóa thân của một Player ( giống như người nhân tạo ) – để cứu sống Jin và dạy cho cậu bé bài học: “Biết sợ cái chết”, ông của Jin đã đánh đổi bằng chính tính mạng của mình… Jin sẽ phải làm gì đây? Sự tồn tại của Player? Sự thật về thân thế hai ông cháu ra sao? “Chiếc nhẫn của thiên sứ ” trên tay trái của cậu là gì? Zetman là câu truyện kể về các siêu anh hùng, quái vật, dị nhân… và cả… tình yêu rất romance!


Zetman manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Zetman 226 - THE END Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 225 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 224 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 223 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 222 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 221 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 220 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 219 Amethyst Group 23.11.2019 Zetman 218 Amethyst Group 14.07.2019 Zetman 217 Amethyst Group 24.06.2019 Zetman 216 Amethyst Group 9.04.2019 Zetman 215 Amethyst Group 1.03.2019 Zetman 214 Amethyst Group 24.02.2019 Zetman 213 Amethyst Group 24.02.2019 Zetman 212 Amethyst Group 20.01.2019 Zetman 211 Amethyst Group 20.01.2019 Zetman 210 Amethyst Group 20.01.2019 Zetman 209 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 208 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 207 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 206 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 205 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 204 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 203 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 202 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 201 Amethyst Group 1.04.2017 Zetman 200 1.04.2017 Zetman 199 1.04.2017 Zetman 198 1.04.2017 Zetman 197 1.04.2017 Zetman 196 1.04.2017 Zetman 195 1.04.2017 Zetman 194 1.04.2017 Zetman 193 11.09.2016 Zetman 192 11.09.2016 Zetman 191 11.09.2016 Zetman 190 11.09.2016 Zetman 189 Amethyst Group 22.07.2016 Zetman 188 Amethyst Group 22.07.2016 Zetman 180 5.12.2019 Zetman 179 5.12.2019 Zetman 178 5.12.2019 Zetman 177 5.12.2019 Zetman 176 5.12.2019 Zetman 175 5.12.2019 Zetman 174 5.12.2019 Zetman 173 5.12.2019 Zetman 172 5.12.2019 Zetman 171 5.12.2019 Zetman 170 5.12.2019 Zetman 169 5.12.2019 Zetman 168 5.12.2019 Zetman 167 5.12.2019 Zetman 166 5.12.2019 Zetman 165 5.12.2019 Zetman 164 5.12.2019 Zetman 163 5.12.2019 Zetman 162 5.12.2019 Zetman 161 5.12.2019 Zetman 160 4.12.2019 Zetman 159 4.12.2019 Zetman 158 4.12.2019 Zetman 157 4.12.2019 Zetman 156 4.12.2019 Zetman 155 4.12.2019 Zetman 154 4.12.2019 Zetman 153 4.12.2019 Zetman 152 4.12.2019 Zetman 151 4.12.2019 Zetman 150 4.12.2019 Zetman 149 4.12.2019 Zetman 148 4.12.2019 Zetman 147 4.12.2019 Zetman 146 4.12.2019 Zetman 145 4.12.2019 Zetman 144 4.12.2019 Zetman 143 4.12.2019 Zetman 142 4.12.2019 Zetman 141 4.12.2019 Zetman 140 3.12.2019 Zetman 139 3.12.2019 Zetman 138 3.12.2019 Zetman 137 3.12.2019 Zetman 136 3.12.2019 Zetman 135 3.12.2019 Zetman 134 3.12.2019 Zetman 133 3.12.2019 Zetman 132 3.12.2019 Zetman 131 3.12.2019 Zetman 130 3.12.2019 Zetman 129 3.12.2019 Zetman 128 3.12.2019 Zetman 127 3.12.2019 Zetman 126 3.12.2019 Zetman 125 3.12.2019 Zetman 124 3.12.2019 Zetman 123 3.12.2019 Zetman 122 3.12.2019 Zetman 121 3.12.2019 Zetman 120 30.10.2019 Zetman 119 30.10.2019 Zetman 118 30.10.2019 Zetman 117 30.10.2019 Zetman 116 30.10.2019 Zetman 115 30.10.2019 Zetman 114 30.10.2019 Zetman 113 30.10.2019 Zetman 112 30.10.2019 Zetman 111 30.10.2019 Zetman 110 28.10.2019 Zetman 109 28.10.2019 Zetman 108 28.10.2019 Zetman 107 28.10.2019 Zetman 106 28.10.2019 Zetman 105 28.10.2019 Zetman 104 28.10.2019 Zetman 103 28.10.2019 Zetman 102 28.10.2019 Zetman 101 28.10.2019 Zetman 100 22.10.2019 Zetman 99 22.10.2019 Zetman 98 22.10.2019 Zetman 97 22.10.2019 Zetman 96 22.10.2019 Zetman 95 22.10.2019 Zetman 94 22.10.2019 Zetman 93 22.10.2019 Zetman 92 22.10.2019 Zetman 91 22.10.2019 Zetman 90 22.10.2019 Zetman 89 22.10.2019 Zetman 88 22.10.2019 Zetman 87 22.10.2019 Zetman 86 22.10.2019 Zetman 85 22.10.2019 Zetman 84 22.10.2019 Zetman 83 22.10.2019 Zetman 82 22.10.2019 Zetman 81 22.10.2019 Zetman 80 17.10.2019 Zetman 79 17.10.2019 Zetman 78 17.10.2019 Zetman 77 17.10.2019 Zetman 76 17.10.2019 Zetman 75 17.10.2019 Zetman 74 17.10.2019 Zetman 73 17.10.2019 Zetman 72 17.10.2019 Zetman 71 17.10.2019 Zetman 70 16.10.2019 Zetman 69 16.10.2019 Zetman 68 16.10.2019 Zetman 67 16.10.2019 Zetman 66 16.10.2019 Zetman 65 16.10.2019 Zetman 64 16.10.2019 Zetman 63 16.10.2019 Zetman 62 27.12.2015 Zetman 61 27.12.2015 Zetman 60 27.12.2015 Zetman 59 27.12.2015 Zetman 58 27.12.2015 Zetman 57 27.12.2015 Zetman 56 27.12.2015 Zetman 55 25.12.2015 Zetman 54 25.12.2015 Zetman 53 25.12.2015 Zetman 52 25.12.2015 Zetman 51 25.12.2015 Zetman 50 25.12.2015 Zetman 49 25.12.2015 Zetman 48 25.12.2015 Zetman 47 25.12.2015 Zetman 46 25.12.2015 Zetman 45 25.12.2015 Zetman 44 25.12.2015 Zetman 43 25.12.2015 Zetman 42 25.12.2015 Zetman 41 25.12.2015 Zetman 40 25.12.2015 Zetman 39 25.12.2015 Zetman 38 25.12.2015 Zetman 37 25.12.2015 Zetman 36 25.12.2015 Zetman 35 25.12.2015 Zetman 34 25.12.2015 Zetman 33 25.12.2015 Zetman 32 25.12.2015 Zetman 31 25.12.2015 Zetman 30 25.12.2015 Zetman 29 25.12.2015 Zetman 28 25.12.2015 Zetman 27 25.12.2015 Zetman 26 25.12.2015 Zetman 25 23.12.2015 Zetman 24 23.12.2015 Zetman 23 23.12.2015 Zetman 22 23.12.2015 Zetman 21 22.12.2015 Zetman 20 22.12.2015 Zetman 19 22.12.2015 Zetman 18 22.12.2015 Zetman 17 22.12.2015 Zetman 16 22.12.2015 Zetman 15 22.12.2015 Zetman 14 22.12.2015 Zetman 13 22.12.2015 Zetman 12 22.12.2015 Zetman 11 22.12.2015 Zetman 10 22.12.2015 Zetman 9 22.12.2015 Zetman 8 22.12.2015 Zetman 7 22.12.2015 Zetman 6 22.12.2015 Zetman 5 22.12.2015 Zetman 4 22.12.2015 Zetman 3 22.12.2015 Zetman 2 22.12.2015 Zetman 1 22.12.2015