Zombie Loan

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhCâu chuyện về một cô bé có thể nhìn thấy được những chiếc còng cổ định mệnh, ai có chiếc còng cổ ấy co nghĩa là người ấy sắp phải chết. Cái chết càng gần thì màu nó càng đen,khi nó có màu đen tryền thì cũng có nghĩa là người ấy đã chết. KÌ LẠ THAY, người có chiếc vòng cổ ấy lại là hai người bạn học cùng lóp của cô, có biệt danh là A và B. Câu chuyện đầy bí ẩn, đầy kịch tính,mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa, cuộc sống đôi khi rất tàn nhẫn, tiền đôi khi có thể quyết định sinh mạng của con người, tiền cũng có thể mua cho ta mạng sống, và nó có thể biến bạn trở thành nô lệ ngay cả khi bạn chết, vậy thì bạn phải sống thế nào cho có ích… Hãy xem Loan Zombie, với tên: ”Món nợ ma.” Rồi bạn sẽ thấy.


Zombie Loan manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Zombie Loan 82 22.07.2016 Zombie Loan 81 20.07.2016 Zombie Loan 80 9.07.2016 Zombie Loan 79 9.07.2016 Zombie Loan 78 3.07.2016 Zombie Loan 77 1.07.2016 Zombie Loan 76 1.07.2016 Zombie Loan 75 15.06.2016 Zombie Loan 74 29.05.2016 Zombie Loan 73 28.05.2016 Zombie Loan 72 26.05.2016 Zombie Loan 71 19.05.2016 Zombie Loan 70 8.12.2015 Zombie Loan 69 27.11.2015 Zombie Loan 68 27.11.2015 Zombie Loan 67 22.11.2015 Zombie Loan 66 17.11.2015 Zombie Loan 65 17.11.2015 Zombie Loan 64 17.11.2015 Zombie Loan 63 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 62 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 61 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 60 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 59 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 58 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 57 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 56 Miu Miu 5.11.2015 Zombie Loan 55 Miu Miu 3.11.2015 Zombie Loan 54 Miu Miu 11.08.2014 Zombie Loan 53 Miu Miu 13.07.2014 Zombie Loan 53 Miu Miu 11.08.2014 Zombie Loan 52 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 51 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 50 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 49 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 48 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 47 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 46 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 45 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 44 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 43 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 42 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 41 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 40 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 39 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 38 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 37 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 36 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 35 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 34 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 33 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 32 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 31 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 30 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 29 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 28 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 27 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 26 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 25 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 24 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 23 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 22 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 21 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 20 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 19 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 18 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 17 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 16 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 15 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 14 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 13.2 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 13.1 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 12 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 11 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 10 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 9 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 8 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 7 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 6 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 5 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 4 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 3 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 2 Miu Miu 21.07.2014 Zombie Loan 1 Miu Miu 21.07.2014