Anh Hùng Rác Rưởi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 158 - Đang tiến hànhNhân vật chính Kang Han Soo đã giết quỷ vương sau 10 năm được triệu hồi đến thế giới Fantasy. Và giờ là lúc để cậu được gửi trở lại trái đất. Bùm? Vị thần xuất hiện cùng với bảng thống kê. Vì đã loại bỏ tất cả các “chướng ngại” ngăn cậu giết quỷ vương mà điểm nhân phẩm của cậu bị đánh thành F. Hậu quả là cậu phải quay lại ngày đầu tiên bị triệu hồi và bắt đầu lại mọi thứ với hai bàn tay trắng. Main chính sẽ làm gì đây mời các bạn xem truyện để biết thêm chi tiếtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Anh Hùng Rác Rưởi 158 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 157 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 156 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 155 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 154 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 153 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 152 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 151 10.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 150 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 149 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 148 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 147 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 146 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 145 9.07.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 144 30.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 143 30.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 142 30.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 141 30.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 140 30.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 139 15.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 138 15.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 137 14.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 136 12.05.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 135 14.03.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 134 11.03.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 133 11.03.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 132 5.03.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 131 5.03.2023 Anh Hùng Rác Rưởi 130 29.09.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 129 28.09.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 128 28.09.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 127 28.09.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 126 28.09.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 125 30.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 124 30.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 123 25.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 122 21.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 121 20.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 120 20.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 119 20.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 118 hamtruyen.com 20.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 117 6.08.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 116 11.07.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 115 28.06.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 114 28.06.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 113 26.05.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 112 26.05.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 111 26.05.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 110 27.04.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 109 27.04.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 108 19.04.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 107 13.04.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 106 9.03.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 105 2.03.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 104 23.02.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 103 16.02.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 102 10.02.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 100 29.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 99 19.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 98 15.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 97 14.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 96 14.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 95 13.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 94 13.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 93 vn-zoom 13.01.2022 Anh Hùng Rác Rưởi 92 16.06.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 91 16.06.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 90 2.06.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 89 26.05.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 88 19.05.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 87 12.05.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 86 5.05.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 85 28.04.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 84 21.04.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 83 14.04.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 82 7.04.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 81 31.03.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 80 24.03.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 79 17.03.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 78 10.03.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 77 3.03.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 76 24.02.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 75 17.02.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 74 10.02.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 73 3.02.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 72 27.01.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 71 20.01.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 68 5.01.2021 Anh Hùng Rác Rưởi 67 truyentranhtuan.com 24.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 66 21.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 65 17.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 64 12.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 63 5.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 62 5.12.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 61 19.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 60 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 59 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 58 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 57 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 56 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 55 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 54 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 53 17.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 52 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 51 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 50 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 49 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 48 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 47 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 46 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 45 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 44 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 43 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 42 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 41 16.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 40 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 39 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 38 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 37 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 36 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 35 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 34 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 33 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 32 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 31 15.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 30 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 29 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 28 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 27 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 26 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 25 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 24 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 23 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 22 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 21 14.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 20 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 19 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 18 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 17 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 16 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 15 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 14 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 13.5 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 13 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 12 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 11 13.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 10 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 9 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 8 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 7 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 6 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 5 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 4 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 3 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 2 11.11.2020 Anh Hùng Rác Rưởi 1 11.11.2020