Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Webtoon .

Chương mới nhất: 60 - Đang tiến hànhYu Ijin – người duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc khi anh còn nhỏ. Sau quãng thời gian 10 năm trở thành lính đánh thuê để hoàn thành giao kèo với người đã cứu mình, cậu đã trở về với gia đình ở quê hương. Một cuộc sống mới và cả sóng gió mới bắt đầu….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 60 21.05.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 59 21.05.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 58 21.05.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 57 21.05.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 56 21.05.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 55 11.04.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 54 11.04.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 53 11.04.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 52 11.04.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 51 11.04.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 50 13.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 49 13.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 48 13.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 47 13.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 46 13.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 45 6.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 44 6.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 43 6.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 42 6.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 41 6.03.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 35 21.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 34 21.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 33 21.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 32 21.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 31 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 31 21.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 30 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 29 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 28 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 27 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 26 19.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 25 16.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 24 16.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 23 16.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 22 16.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 21 16.02.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 20 10.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 19 10.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 18 10.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 17 10.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 16 10.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 15 9.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 14 9.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 13 9.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 12 9.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 11 9.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 10 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 9 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 8 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 7 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 6 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 5 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 4 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 3 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 2 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 1 8.01.2023 Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê 0 8.01.2023