Cá Vàng Sát Thủ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Horror , Seinen .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hànhTsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cá Vàng Sát Thủ 20 7.03.2023 Cá Vàng Sát Thủ 19 7.03.2023 Cá Vàng Sát Thủ 18.3 7.03.2023 Cá Vàng Sát Thủ 18.2 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 18.1 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 17.2 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 17.1 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 16.2 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 16.1 20.02.2023 Cá Vàng Sát Thủ 15.2 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 15 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 14.2 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 14 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 13.2 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 13 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 12.2 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 12 8.12.2022 Cá Vàng Sát Thủ 11.2 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 11.1 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 10.2 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 10.1 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 9.2 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 9.1 7.11.2022 Cá Vàng Sát Thủ 8.2 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 8.1 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 7.2 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 7.1 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 6.2 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 6.1 25.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 5.2 19.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 5.1 19.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 4.3 19.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 4.2 19.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 4.1 19.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 3.3 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 3.2 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 3 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 2.2 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 2 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 1.3 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 1.2 16.10.2022 Cá Vàng Sát Thủ 1.1 16.10.2022