Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 49 - Đang tiến hànhNgu Tử Du bị chết sặc rồi chuyển sinh thành một cây liễu đột biến và bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 49 24.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 48 24.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 47 24.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 46 17.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 45 17.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 44 10.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 43 3.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 42 3.03.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 41 24.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 40 24.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 39 17.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 38 17.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 37 10.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 36 10.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 35 4.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 34 4.02.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 33 27.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 32 27.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 31 27.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 29 14.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 28 13.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 27 6.01.2023 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 26 30.12.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 25 23.12.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 24 16.12.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 23 9.12.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 22 2.12.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 21 25.11.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 20 18.11.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 19 11.11.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 18 11.11.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 17 31.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 16 24.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 15 24.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 14 17.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 13 10.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 12 8.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 11 8.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 10 3.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 9 1.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 9 2.10.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 8 29.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 7 28.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 6 28.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 6 28.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 5 24.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 4 24.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 3 24.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 2 24.09.2022 Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến 1 24.09.2022