Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Webtoon .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhJin Runcandel chính là con trai út, cũng như là nỗi hổ thẹn lớn nhất của dòng tộc Runcandel, dòng tộc kiếm sĩ lừng danh nhất xứ sở… Kết quả là, hắn đã bị dòng tộc trục xuất, cuộc đời cũng từ đó đi vào ngõ cụt. Và rồi, hắn đã được ban cho một ân huệ. “Nhà ngươi sẽ dùng sức mạnh này để làm gì?” “Đương nhiên là làm lợi cho chính mình rồi.” Hắn có mọi thứ, từ hồi ức quá khứ, tài năng vượt bậc, cho đến giao ước với thần linh… Mọi yếu tố cần thiết để vươn đến đỉnh cao đều nằm gọn trong lòng bàn tay.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 61 27.02.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 60 vn-zoom 21.02.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 59 19.02.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 57 30.01.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 56 23.01.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 55 16.01.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 54 16.01.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 53 2.01.2023 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 51 19.12.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 49 5.12.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 48 28.11.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 47 21.11.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 46 14.11.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 45 7.11.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 44 31.10.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 43 24.10.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 42 17.10.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 41 10.10.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 40 3.10.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 39 27.09.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 38 27.09.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 37 12.09.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 36 6.09.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 35 30.08.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 34 22.08.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 33 15.08.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 32 8.08.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 31 1.08.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 30 25.07.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 29 25.07.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 28 25.07.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 27 4.07.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 26 30.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 25 20.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 24 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 23 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 22 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 21 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 20 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 19 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 18 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 17 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 16 15.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 15 13.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 14 13.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 13 13.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 12 13.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 11 13.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 10 12.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 9 12.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 8 12.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 7 12.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 6 12.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 5 8.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 4 8.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 3 8.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 2 8.06.2022 Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng 1 8.06.2022