Druid Tại Ga Seoul

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Webtoon .

Chương mới nhất: 96 - Đang tiến hànhPark Sooho – một thanh niên xấu số vô tình xuyên không đến thế giới khác đã trở lại Trái Đất sau một ngàn năm lưu lạc. Trong khoảng thời gian đó, Trái Đất đã biến thành một nơi con người phải đấu tranh để sinh tồn bởi sự xuất hiện của quái vật từ các cánh cổng thông với thế giới khác. Với thân phận Druid – chúa tể muôn loài có được sau một ngàn năm lưu lạc. Park Sooho kẻ sống sót hơn ngàn năm lưu lạc đã bắt đầu bước đi trên con đường trở thành người thống trị của thế giới!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Druid Tại Ga Seoul 96 11.07.2023 Druid Tại Ga Seoul 95 20.06.2023 Druid Tại Ga Seoul 94 25.05.2023 Druid Tại Ga Seoul 93 5.05.2023 Druid Tại Ga Seoul 92 4.05.2023 Druid Tại Ga Seoul 91 4.05.2023 Druid Tại Ga Seoul 90 7.03.2023 Druid Tại Ga Seoul 89 27.02.2023 Druid Tại Ga Seoul 88 14.02.2023 Druid Tại Ga Seoul 87 14.02.2023 Druid Tại Ga Seoul 86 29.01.2023 Druid Tại Ga Seoul 85 23.01.2023 Druid Tại Ga Seoul 84 18.01.2023 Druid Tại Ga Seoul 83 13.01.2023 Druid Tại Ga Seoul 82 29.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 81 29.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 80 29.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 79 Wicked House 27.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 78 18.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 77 9.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 76 9.12.2022 Druid Tại Ga Seoul 75 23.11.2022 Druid Tại Ga Seoul 74 14.11.2022 Druid Tại Ga Seoul 73 8.11.2022 Druid Tại Ga Seoul 72 31.10.2022 Druid Tại Ga Seoul 71 22.10.2022 Druid Tại Ga Seoul 71 31.10.2022 Druid Tại Ga Seoul 69 4.10.2022 Druid Tại Ga Seoul 68 26.09.2022 Druid Tại Ga Seoul 67 17.09.2022 Druid Tại Ga Seoul 66 9.09.2022 Druid Tại Ga Seoul 65 1.09.2022 Druid Tại Ga Seoul 64 23.08.2022 Druid Tại Ga Seoul 63 14.08.2022 Druid Tại Ga Seoul 62 14.08.2022 Druid Tại Ga Seoul 61 25.07.2022 Druid Tại Ga Seoul 60 16.07.2022 Druid Tại Ga Seoul 59 7.07.2022 Druid Tại Ga Seoul 58 26.06.2022 Druid Tại Ga Seoul 57 17.06.2022 Druid Tại Ga Seoul 56 9.06.2022 Druid Tại Ga Seoul 55 31.05.2022 Druid Tại Ga Seoul 54 24.05.2022 Druid Tại Ga Seoul 53 24.05.2022 Druid Tại Ga Seoul 52 11.05.2022 Druid Tại Ga Seoul 51 27.04.2022 Druid Tại Ga Seoul 50 21.04.2022 Druid Tại Ga Seoul 49 15.04.2022 Druid Tại Ga Seoul 48 7.04.2022 Druid Tại Ga Seoul 47 7.04.2022 Druid Tại Ga Seoul 46 26.03.2022 Druid Tại Ga Seoul 45 20.03.2022 Druid Tại Ga Seoul 44 20.03.2022 Druid Tại Ga Seoul 43 1.03.2022 Druid Tại Ga Seoul 42 Lightning Group 21.02.2022 Druid Tại Ga Seoul 41 15.02.2022 Druid Tại Ga Seoul 40 12.02.2022 Druid Tại Ga Seoul 39 30.01.2022 Druid Tại Ga Seoul 37 16.01.2022 Druid Tại Ga Seoul 36 10.01.2022 Druid Tại Ga Seoul 35 hamtruyen.com 2.01.2022 Druid Tại Ga Seoul 34 26.12.2021 Druid Tại Ga Seoul 33 22.12.2021 Druid Tại Ga Seoul 32 ROCKE[T]EAM 12.12.2021 Druid Tại Ga Seoul 30 27.11.2021 Druid Tại Ga Seoul 29 21.11.2021 Druid Tại Ga Seoul 28 15.11.2021 Druid Tại Ga Seoul 27 7.11.2021 Druid Tại Ga Seoul 26 1.11.2021 Druid Tại Ga Seoul 25 25.10.2021 Druid Tại Ga Seoul 24 25.10.2021 Druid Tại Ga Seoul 23 12.10.2021 Druid Tại Ga Seoul 22 12.10.2021 Druid Tại Ga Seoul 21 25.09.2021 Druid Tại Ga Seoul 20 17.09.2021 Druid Tại Ga Seoul 19 17.09.2021 Druid Tại Ga Seoul 18 5.09.2021 Druid Tại Ga Seoul 17 30.08.2021 Druid Tại Ga Seoul 16 25.08.2021 Druid Tại Ga Seoul 15 14.08.2021 Druid Tại Ga Seoul 14 7.08.2021 Druid Tại Ga Seoul 13 1.08.2021 Druid Tại Ga Seoul 12 23.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 11 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 10 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 9 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 8 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 7 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 6.5 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 6 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 5 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 4 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 3 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 2 17.07.2021 Druid Tại Ga Seoul 1 17.07.2021